Message to Luz de Maria (in Slovak) – 23 December 2020

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 23 December 2020

Luz de Mária – Nechajte svoje lampy horieť

Panna Mária Luz de Mária de Bonilla 23. decembra 2020:

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Požehnávam každé svoje dieťa a prosím ich, aby nás spolu so Svätým Jozefom sprevádzali pri uctievaní Môjho Syna v jasliach. Chcem, aby každé srdce bolo jasličkami, v ktorých Môj Syn dostane prístrešie, ktoré potrebuje, v ktorých slama stratí svoju tvrdosť a zmení sa na hodvábne nitky omotané okolo Božského dieťaťa …

Chcem, aby každý z vás zmenil svoju ľahostajnosť na lásku k svojim bratom a sestrám: „dajte a bude vám dané.“ Odložte svoje zlé návyky, svoje hlúpe myšlienky, pocity, ktoré vás vedú k duchovnému plazeniu, a odteraz podľa vlastného rozhodnutia vstúpte do úkonu láskavosti, dobrého správania, dobrých návykov, aby z neho vzišli tí najžiarivejší ducha, ktorý vás povznáša. Nech zmizne vaša hlúposť a vaše pocity sa stanú altruistickými. Toto je Láska, deti, Skrytý poklad, Božská láska, ktorá je živá a pulzuje v ľudskej bytosti, ktorú nemôžu ukradnúť zlodeji alebo zožrať mory.

Musíte mať stále rozsvietené lampy a dávať pozor, aby ste sa otvorili Môjmu Synovi, iba čo príde a zavolá vám. Chudobné Moje deti, ktoré neveria a ktoré otrávujú srdcia! V čase skúšky pocítia váhu svojej nedôvery a bolesti z toho, že pohŕdali cestou, ktorá ich viedla k Dobru. Každý z vás je majstrovské dielo a je potrebné, aby ste znovu našli Božský otlačok a obrátili sa a dosiahli výšky pokory, veľkorysosti, dobra, lásky a jednoduchosti, lebo to nie sú tí, ktorí sú veľmi inteligentní a majú vyčerpávajúce vedomosti, ktorým sa podarí nájsť v sebe Božský otlačok a dosiahnuť duchovnej výšky, ale pokorné a jednoduché v srdci.

Kto sa rozhodne hľadať Môjho Syna bez toho, aby bol skutočne autentický, bude v prípade potreby vyrezaný, vykorenený a znovu zasadený, aby sa znovu narodil s novou silou a túžil nájsť Môjho Syna. Táto generácia uhasila smäd špinavými vodami kontaminovanými falošnými ideológiami, do ktorých sa vylievali rúhania, svätokrádeže a nevinná krv, do ktorých vrhali prikázania a sviatosti, v ktorých sa pokúsili rozpustiť Božský atrament diktovaný inšpiráciou Božského Ducha v Učiteľskom dome Cirkvi Môjho Syna.

Volám vás, aby ste boli súčasťou Svätého zostatku a ako súčasť tohoto verného zostatku vždy uctievajte Môjho Syna v duchu a pravde. Nechcem, aby ste Ma milovali viac ako Môjho Syna. Ľudstvo vzdychá za minulosťou bez toho, aby uvažovalo o tom, kam vás vedie; ľudstvo, hluché a slepé z vlastnej vôle, sa vrhá do priepasti.

Zoči-voči týmto výbuchom priestupkov proti Môjmu Božskému dieťaťu naliehavo žiadam nápravu Tri dni zasväteného Môjmu Božskému Synovi, ktoré sa začne 26. decembra a skončí 28. decembra.

Prvý deň

Ľútosť, akt skrúšenosti Bože môj

OBETA:

V tento deň sa ponúkam, že sa zdržím prechovávania akýchkoľvek myšlienok proti svojim blížnym.

MODLITBA:

Ó, Božské dieťa, daj mi Tvoju lásku, aby som miloval bez rozdielu; byť v Tvojej podobe, daj mi Tvoju Lásku, aby vo mne zvíťazila Tvoja vôľa a nie moja. Dieťatko Ježiško, živý Boh, príď a zostaň v mojom srdci a nech moje myšlienky ponúknu teplo na zahnanie chladu, ktorý Ti spôsobujú zlé myšlienky stvorení. Príď, moje milované Dieťa, prenikni do mojej duše, nenechaj ma odlúčiť sa od Teba. Ponúkam Ti odškodnenie za moje zlé osobné myšlienky, za časy, keď som svojimi slovami usmrtil brata alebo sestru: očisť ma, milované dieťa, uzdrav toto moje srdce. Daj mi smäd po Tebe, prosím Ťa, aby som Ťa mohol neúnavne hľadať a aby moja Viera nevyschla, ale skôr rástla v každom okamihu Môjho života. Zbožňujem Ťa, Ježiško, v každom ľudskom stvorení. Žehnám Ťa, Ježiško, v mene svojich blížnych a vo svojom mene. Ja, (povedz svoje meno) zverím sa Ti a spolu so mnou s pevným a zdravým úmyslom zverujem svoju rodinu a celé ľudstvo. Amen. Verím v Boha Otca…

Druhý deň

Ľútosť, akt skrúšenosti Bože môj

OBETA:

V tento deň ponúkam, že budem odolávať nesprávnym pocitom ku svojim blížnym a budem autentický vo svojom kresťanskom živote.

MODLITBA:

Ó, Božské dieťa, daj mi Tvoju lásku, aby som uznal svoje chyby; daj mi múdrosť a pokoru, aby som akceptoval, že som študent, ktorý si razím svoju cestu a že moje úvahy nie sú vždy správne. Daj mi svoju pokoru, aby som sa naučil vážiť si vedomosti svojich bratov a sestier. Malé Dieťa Ježiš, pravý Boh, ži v mojom srdci, aby som nezaprel svoju Vieru v Teba, a aby som napravil časy, keď som si vybral svetské veci a zaprel Ťa. Nech moje dobré úmysly vyústia do konkrétnych krokov, ktoré napravia moje chyby, s pevným odhodlaním neuraziť Ťa.

Príď, moje milované Dieťa, chop sa ma, uzdrav moju myseľ a moje myslenie, dovoľ mojim očiam neustále vidieť bolesť druhých. Daj mi smäd po Tebe, prosím Ťa, aby som Ťa neurazil tvárou v tvár skúškam, hrozbám a ľudskej moci; nech som pri každej príležitosti verný vášmu veličenstvu. Dieťa Ježišu, zbožňujem Ťa v každom ľudskom stvorení; Žehnám Ťa, Ježišu, v mene svojich blížnych a v svojom mene. Ja, (povedz svoje meno) zverím sa Ti a spolu so mnou s pevným a zdravým odhodlaním zverím svoju rodinu a celé ľudstvo. Amen.

Verím v Boha Otca…

Tretí deň

Ľútosť, akt skrúšenosti Bože môj

OBETA:

V tento deň obetujem ničotu, ktorou som, a uznávam Ťa, Ježiško, za svojho Kráľa, svojho Boha a svojho Pána. Chcem Ťa uctievať navždy, po celú večnosť. Prosím Ťa: uzdrav moju myseľ, moje myslenie, moje srdce – jedným slovom, celú moju bytosť. Kiež sa odtrhnem od toho, čo ma ťahá k zlu, a odovzdám sa úplne Tebe, nech vzkriesim svoju oddanosť Tebe, ktorú som po ceste zanechal. Ponúkam Ti spravodlivosť mojich činov bez toho, aby som sa pozeral na skutky ostatných.

MODLITBA:

Ó, Božské dieťa, daj mi nádej, aby som pri prechode týmto životom nemusel spadnúť. Kiež by som mohol byť užitočným služobníkom vo vašej vinici a nie prekážkou v naplnení vašej vôle tým, že mi bude hrdým sprievodcom. Daruj mi Tvoje odovzdanie sa do Vôle Tvojho Otca, aby moje dobré úmysly mohli vyústiť do konania, ktoré si želáš, a aby som mohol byť verným služobníkom bez toho, aby ma to odradilo. Dieťatko Ježiško, pravý Boh, ži vo mne, aby láska a cesta boli svedectvom, že žiješ vo mne. Daj mi silu, aby som Ťa neodoprel, ale aby som bol verným svedkom a priblížil svojich blížnych k Tebe bez toho, aby som si nárokoval slávu pre seba, ale bol som najmenší z Tvojich služobníkov. Poď, moje milované Dieťa; Ja, (povedz svoje meno) zasvätím sa Ti v tomto čase, aby si odteraz Ty, nekonečné božstvo, bol pánom mojej cesty.

Nech moje nohy idú v Tvojich šľapajach bez toho, aby som urazil mojich blížnych. Kiež spoznám Tvoje Božstvo v mojich bratoch a sestrách a nech moje zatvrdené srdce neovplyvní mojich blížnych. Zasväcujem sa Ti, nekonečná Čistota, a so správnym a zdravým úmyslom zasväcujem svoju rodinu a všetky ľudské bytosti, aby bolo zlo zahnané z ľudstva a aby si čoskoro prišiel kraľovať vo všetkých srdciach. Dnes s úplnou slobodou vyhlasujem, že Ty, Ježiško, si pravý a večný Boh, že si počiatok a koniec, nekonečné milosrdenstvo; Preto verím, že pre Tvoju dobrotu prijmeš toto moje zasvätenie ako nezmazateľnú pečať naveky vekov. Amen.

Verím v Boha Otca…

Drahé deti, ak sú vaše kostoly otvorené pre veriacich, zúčastnite sa počas tohoto trojdnia slávenia Eucharistie. Žehnám vám.

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/luz-de-maria-keep-your-lamps-burning/