Message to Giselle Cardia (in Slovak) – 1 January 2021

Message to Giselle Cardia (in Slovak)

1 January 2021

Gisella – Zhromaždite čo najviac duší

Boh Otec Gisella Cardia 1. januára 2021:

JA, váš Otec, Som tu s vami, aby Som vám povedal niekoľko dôležitých vecí pre tento nadchádzajúci rok. Deti Moje, nasledujte Môjho Ježiša: iba ak budete dôverovať, budete môcť dosiahnuť spásu svojich duší. Dal Som vám svoju dcéru, Matku za vás. Prosím, deti, nebojte sa Ma, JA ako dobrý Otec chcem, aby ste Ma poznali takého, aký Som; učte svoje deti Moje meno, a keď sa budete ku Mne obracať, nazývať Ma Otcom, nielen Bohom, ale Otcom. Ako by Som mohol, Ktorý Som Otcom vás všetkých, nikdy nemilovať svoje deti?

Moja spravodlivosť občas slúži na to, aby vás napravila, lebo nie vždy počúvate. Pozrite, pozrite do nebies a podriaďte sa Mi ako Bohu pokoja: buďte pokorní. Ale myslíte si, že môžem vstúpiť do vašich sŕdc, ak sú vaše srdcia uzavreté milosťou? To nikdy nebude možné – namiesto toho otvorte svoje srdcia a budem tam, dám vám všetko, o čo požiadate, a nič vám nebude chýbať. Modlite sa s jednoduchými modlitbami, ktoré vás naučili, nič iné – nechcem nič iné.

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/gisella-gather-as-many-souls-as-possible/

Ó, deti Moje, keby ste poznali radosť, ktorú Mi dávate, keď vás vidím spolu a zjednotených; iba preto, že Ma nevidíte, veríte, že neexistujem, ale počúvam vás a pozorujem vás, vidím vaše srdcia a radosť. Čoskoro prídem, aby Som vás vzal: čoskoro vás Môj Ježiš vezme a prenesie do nového sveta. Myslíte si, že máte na svete iba čo robiť? Ale Môj svet je tiež plný úloh [ktoré treba urobiť]. Ó, áno, darujte iba radosť, pokoj a lásku! Toto sú veci, ktoré budete musieť urobiť. Budem vám nablízku: radosť, ktorú cítite vo svojich srdciach, je iba Mojou radosťou a vaša láska je Mojou láskou. Som v každom z vás a napriek tomu ste stále nepochopili. Hľadajte Ma a nájdete Ma. Som aj v tých, ktorí Ma nepoznajú. Viem, kto ste, a stvoril Som vás v láske, pokore a láske, napriek tomu ste zo seba urobili boha. Zverte všetko jedinému Otcovi, ktorého máte, a Márii, milosrdnej a zbožnej Matke, pokornej Božej služobníčke, ktorá vás vedie na ceste svätosti. Modlite sa za spásu Jej ruženec; niekedy sú potrebné aj jednoduché slová, čo oceňujem. Moje najmilšie deti, urobte Archu, presne tak, ako Som o to požiadal Noeho, ale požiadal Som o to, aby Mi mohol priniesť všetky svoje deti a nestratiť ani jedno. Nežiadam vás, aby ste postavili archu, Moje deti, ale aby ste boli veľkou rodinou a zhromaždili čo najviac duší. Čoskoro sa budete navzájom potrebovať a čo by ste robili, keby vám Nebesá nedali tieto pokyny?

Počúvajte túto krásnu dušu, je Mojou láskou. Och! Moja láska, ako veľmi ťa milujem, aká si v Mojich očiach milovaná: pokračuj v ceste a povedz svojim bratom a sestrám, aby konali iba Moju vôľu. Boli stvorení pre misiu, boli stvorení iba pre toto, a napriek tomu sa stratili. Moja dcéra, láska k Môjmu Srdcu, ich uviedla na správnu cestu, ako to robí matka so svojimi deťmi; vysvetli im, že ich milujem, povedz im, aká veľká je Moja láska k nim – sú to Moje deti a JA ich Otec. Obráťte sa na Mňa, hovorte Mi „Otec“ a nič iné – „Otec“, rovnako ako vás nazývam „deti“. Pamätaj, že iba prostredníctvom Môjho Ježiša a Jeho Kríža budete mať spásu. Ó, deti Moje, teraz vás žehnám; V mene Najsvätejšej Trojice, Otca i Syna i Ducha Svätého: buďte vždy zjednotení v Mojom mene a budem s vami. Amen. Na záver Panna Mária dodala: Modlite sa, veľa sa modlite, lebo pripravované tornáda a cyklóny budú silné.