Message to Pedro Regis (in Slovak) – 1 January 2021

Message to Pedro Regis (in Slovak)

1 January 2021

Pedro – Veľké plavidlo sa odkloní od bezpečného prístavu

Posledné správy Panny Márie Kráľovnej pokoja pre Pedro Regis: – 1. januára 2021

Drahé deti, Som Kráľovná pokoja. Prišla Som z Neba, aby Som vás zavolala k úprimnému obráteniu a povedala vám, že je ten správny čas na váš návrat k Pánovi. Vojna medzi pravou a falošnou cirkvou bude intenzívna. Zostaňte s Ježišom. Toto je čas bolesti pre mužov a ženy viery. Nič nebude ľahké, ale Pán bude konať v mene svojho ľudu. Nestrácajte nádej! Tí, ktorí zostanú verní až do konca, dostanú odmenu spravodlivých. Môj Pán čaká na vaše úprimné a odvážne svedectvo. Hľadajte silu v modlitbe a v Eucharistii. Vypočujte si Moje volania, lebo vás chcem viesť k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Neexistuje víťazstvo bez kríža.

Dajte Mi vaše ruky. Pôjdem s vami a zavediem vás bezpečnou cestou. Buďte Pánove. Nedovoľte, aby vás bahno falošných doktrín ťahalo do priepasti. Ste iba Pán a On, ak by ste ho mali nasledovať a slúžiť. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte verní skutočnému Učiteľskému úradu Cirkvi Môjho Ježiša. Buďte pozorní! Počúvajte Ma! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

31. decembra 2020

Drahé deti, Som vaša Matka a budem vždy s vami. Nebojte sa. Žiadam vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby, lebo iba pomocou sily modlitby môžete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Smerujete k bolestivej budúcnosti. Vo viere bude veľký vrak lode. Veľké plavidlo sa odkloní od bezpečného prístavu, ale Pán neopustí svoj ľud. Pre spravodlivých príde Božie víťazstvo. Odvahu! Pre vyvolených Božích nebude nijaká porážka. Svetlo Pravdy povedie Cirkev Môjho Ježiša. Pre falošnú cirkev príde porážka. Naďalej na obranu pravdy. Budem sa za teba modliť k svojmu Ježišovi. Nenechajte sa odradiť! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste Mi dovolili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás; V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buďte v pokoji!

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/pedro-the-great-vessel-will-deviate-from-the-safe-harbor/