Message to Enoch (in Slovak) – 4 January 2021

Message to Enoch (in Slovak) – 4 January 2021

Pripravte sa, Môj ľud, na veľké skúšky, ktoré vylepšia vaše telo, dušu a ducha a zažiaria vás ako tégliky!

4 JANUÁR 2021 8:50 VOLANIE BOHA OTCA K JEHO VERNÝM ĽUĎOM. SPRÁVA PRE ENOCH

Môj ľud, Moje dedičstvo, Môj pokoj nech je s vami!

Ľudia Moji, už vstupujete do dňoch očistenia, veľké skúšky ešte iba prídu; Ak zostanete pevní vo svojej viere a budete dôverovať Bohu, nestratíte ani jeden z vašich vlasov. Oslobodenie Môjho ľudu je blízko; radujte sa, lebo nijaká skúška, nech je akákoľvek ťažká, sa nedá porovnať s radosťou, šťastím a naplnením, ktoré vás čaká v Mojom Novom stvorení.

Moje deti, vaša viera bude podrobená skúške a iba tí, ktorí v nej zostanú pevní, budú môcť zajtra dosiahnuť Korunu večného života. Skúšky viery, umŕtvovanie zmyslov a očista tela sú jednou z mnohých skúšok, ktorými prejdete. Keď bude Môj Syn vyhnaný z ich domov ohavnosťou opustenia, Duch Svätý sa tri a pol krát oddelí od drvivej väčšiny ľudstva a oni budú vedieť, čo to má byť bez Božieho Ducha, ktorý je darca života. Iba tí, ktorí kráčajú s Bohom a sú Mu verní, budú schopní prekonať túto veľmi ťažkú skúšku. V tých dňoch duchovnej opustenosti bude nepriateľ vašej duše pokúšať, umŕtvovať a kradnúť duše všetkých tých, ktorí zostávajú v hriechu alebo v duchovnej vlažnosti. To bude ten čas zberu, kedy sa kúkoľ oddelí od pšenice; tri a pol roka, čas poslednej vlády Môjho protivníka, kedy budete úplne očistení; Iba takto, očistení, môžete byť zajtra Mojím vyvoleným Ľudom, v ktorom bude potešený váš Otec.

Moji ľudia, nestrácajte čas starosťami a svetskými márnosťami, lebo všetky tieto veci sú také pominuteľné a sú súčasťou tohoto sveta, ktorý čoskoro pominie. Nech je vašou najvyššou prioritou a pokladom, ktorý musíte hľadať, spása vašej duše; lebo zvyšok je márnosť nad márnosť, ktorá slúži iba na uspokojenie vášho ega a na vytvorenie pripútaností, ktoré viažu vašu dušu, ukradnú váš pokoj a radosť z Ducha. Pripravte sa, Môj ľud, na veľké skúšky, ktoré vylepšia vaše telo, dušu a ducha a zažiaria vás ako tégliky. Iba takto očistené sa budete môcť zajtra volať: Môj ľud, Moje dedičstvo.

Moje deti, nebojte sa, verte svojmu Nebeskému Otcovi a v skúškach chváľte Božiu slávu a všetko pôjde ako sen pre vás. Nastal čas, aby ste sa odovzdali do Vôle svojho Otca; zachovajte pokoj pri skúškach; modlite sa, postite sa a konajte pokánie, aby pre vás bolo očistenie znesiteľnejšie. Nestrácajte hlavu ani sa necíťte sami; pamätajte, že Nebo vás neopustí; Moja dcéra Mária a vaša Matka, budú s vami v spoločnosti Mojich Anjelov. Ukáže vám cestu a na konci skúšky vám ukáže Môjho Syna Ježiša, požehnané ovocie Jej lona, ktorý bude čakať na vaše privítanie v Novom stvorení.

Radujte sa, lebo vaše oslobodenie je blízko, nebojte sa; pamätajte, že váš Otec vie, ako ďaleko môžeš vydržať skúšky; prijmite s láskou a dôverou v Boha dni očistenia, ktoré k vám prichádzajú, lebo sú nevyhnutné, aby ste si zajtra mohli naplno užívať Môj Nebeský Jeruzalem. Odvahu a vašim očiam už nezostáva veľa, aby ste videli svetlo Nového úsvitu. Zostaňte v Mojom pokoji, Mojom ľude, Mojom dedičstve.

Váš Otec, Jahve, Pán Stvorenia. Dajte Mojim deťom poznať posolstvá spásy pre celé ľudstvo!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html