Message to Luz de Maria (in Slovak) – 4 January 2021

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 4 January 2021

Posolstvo Ježiša zo 4. januára 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

TOĽKO MOJICH DETÍ NEDOKÁŽE DUCHOVNE RÁSŤ

Moji milovaní ľudia: Žehnám vám, Moje deti. Držím vás v Mojom Srdci, v Mojej vôli, aby ste neodmietli prijať Moje výzvy. Buďte Mi verné, buďte pozorné k Mojim výzvam, duchovný rast je nepostrádateľným na to, aby Môj ľud zostal pozorný a ukotvený v tom, čo je odo Mňa, a tak sa nevzdal hordám satana.

Milujem vás, Moje deti, neprijímajte ideológie, ktoré vedú k tomu, že sa dostanete do rúk satana prostredníctvom jeho chápadiel, ktorá udržuje medzi ľuďmi, podporovanými tými, ktorí tvoria svetovú elitu, z ktorých vychádzajú smernice pre všetky ľudské činy. Svetovou elitou nenazývam iba tých, ktorí si prostredníctvom ekonomickej moci kupujú svedomia a vydávajú zákony podľa svojich rozmarov, aby ovládli Môj ľud, ale aj tých, ktorí účasťou v Mojej Cirkvi vrhajú Môj ľud do strašného fyzického zabitia a súčasne do duchovnej smrti, a to ich vedie k prijatiu modernizmu, ktoré Mi spôsobuje veľkú bolesť. Buďte Mi verné. Nesmiete sa vydávať za dobrých kresťanov, JA si želám prvotriednych kresťanov, oddanej Mojej vôli.

Vy, deti, musíte evanjelizovať tým, že budete stále prítomné ako stvorenie, ktoré vo Mne trvalo žijú, bez toho aby ste sa stali fanatickými extrémistami, ktorí odo Mňa odvádzajú vašich bratov. Vyzývam vás, aby ste sa modlili za dobro duše, vyzývam vás, aby ste evanjelizovali pre osobný rast a privádzali svojich bratov bližšie ku Mne. V duchovnom raste sa stvorenie vyvíja tým, že sa napĺňa poznaním, ale predovšetkým tým, že poznanie používa pre dobro svojich bratov, súc Mojou vlastnou Láskou, a ak je z Mojej Lásky „zvyšok mu bude pridaný navyše“ [Mt 6, 33].

Toľko Mojich detí nedokáže duchovne rásť, lebo udržiavajú svoje srdce zatrpknuté, oslepené, zatvrdnuté svojim ľudským egom kvôli svojej pýche, chamtivosti, svoje ľahostajnosti k bolesti druhých… Tieto a ďalšie chyby v srdci ľudského stvorenia sú tým, čo modernizmus zaštepiť do Mojich detí, aby ich zatvrdil a viedol ich tak, aby videli iba seba. Je to plán jedinej vlády, Moje deti, prebuďte sa! Chce individualizovať ľudské stvorenia, až každé v sebe vytvorí svoj vlastný chrám, a tým sa stane na Mne nezávislé.

Pozývam vás, aby ste boli pevné vo viere, nezapreli Ma, boli naozajstné a uctievali pravé učenie Mojej Cirkvi. Pozývam vás, aby ste boli pevné vo svojej láske k Mojej Matke. Pozývam vás, aby ste vzývali ochranu vašich strážnych anjelov, bez toho aby ste zabudli na Môjho milovaného Svätého archanjela Michala. Buďte odvážne a neúnavné, nepoľavujte v láske ku Mne, buďte vytrvalé vo svojej oddanosti ku Mne. Prichádza úroda – nie konečný súd národov, ale tejto generácie po tom, čo sa naplní proroctvo, ktoré bolo stanovené Božou vôľou, ale nie bez toho, že by Som najskôr neudelil Mojím ľuďom príležitosť k obráteniu prostredníctvom Varovania.

Moji milovaní ľudia:

Bolí Mňa Srdce, keď sa pozerám na vašu ľahostajnosť a pozorujem nepriateľa duší, ako sa voľne pohybuje uprostred celého ľudstva. Plačem kvôli Mojim deťom, ktoré trpia toľkými násiliami, ktorých sa dopúšťa ľudská moc. Plačem ako Otec Lásky pred blížiacou sa vojnou, pred bolesťou, ktorej budete trpieť v dôsledku zle použitej vedy, ktorá šíri choroby bez rozlišovania, trpím kvôli neočakávaným a neznámym chorobám, ktoré rovnako človek šíri, keď padne za korisť hriechom tela. Moji ľudia, Mojím Srdcom milovaní ľudia, prestaňte, prestaňte Mňa urážať! Moja Matka ponúka svoje slzy za každého z vás. Moja Matka ich prijala pri päte Môjho Kríža slávy, aby vás viedla a chránila, majúc úctu k slobodnej vôli každého z Mojich.

Moji ľudia, tvárou v tvár nešťastím, v ktorých žijete a tých, ktoré majú prísť, dávajte pozor na to, čo sa deje okolo vás, ukryte sa, chráňte sa. Diabol trasie Mojím ľudom, ale Moji milovaní ľudia sú chránení štítom lásky Mojej Matky, pred ktorým diabol utečie a Moji vlastní uvidia „víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Mojej Matky.“ Preto musíte zostať neochvejní vo viere.

Milovaní ľudia, modlite sa, Zem sa stále trasie, modlite sa za Spojené Štáty, modlite sa za Strednú Ameriku. Milovaní ľudia, modlite sa, vody oceánu sa budú rútiť smerom k pobrežiu. Ostrovy a vulkány sa vynoria z mora a vyvolajú strach u Mojich detí. Moji ľudia, Moja Matka vás ozdobí zázrakom, jedným z tých, o ktorom iba Ona vie, ako ho dať tým, ktorí ju milujú. Vyzval Som vás, aby ste počkali na svojho anjela pokoja, ktorého posielam, aby Môj ľud bol posilnený a už ďalej sa neznižoval. Milujte ho, nehovorte si: „to som ja, je tu, alebo tam“. Lebo ten, koho posielam, príde v hodine našej vôle. Je to čas skúšok materinskej a Božej lásky. Trpezlivo čakajte, s rovnakou trpezlivosťou ako naša Trojica.

„Lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho Jednorodeného Syna, aby nikto, kto v Neho verí, nezahynul, ale mal večný život.“ [Ján 3, 16]. Nepochybujte o Mojej Láske ku každému z Mojich detí, Pochybujem o láske, s ktorou Mňa milujete. Žehnám vám, milujem vás večnou láskou! Som váš Boh a vy ste Môj ľud.

Váš Ježiš.