Message to Luz de Maria (in Slovak) – 20 January 2021

Posolstvo Matky Spásy z 20. januára 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Ukryte sa v Mojom Nepoškvrnenom Srdci

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Vy ste Moje milované deti, vy, ktoré Mi dal Môj Syn z kríža. Nachádzate sa vo chvíľach zmätku, neistoty a čakania. Kto pokračuje na Ceste? Moje deti, ktoré dôverujú Božiu vôľu. Moje deti sú si isté, že ich Môj Syn neopustí a že ich neopustí ani táto Matka. Každé z vás ide ďalej s istotou, že to, čo je oznámené Najsvätejšou Trojicou, vám dáva istotu, že nič sa nestane, bez toho aby to bolo oznámené vopred, aby ste sa mohli pripraviť, aby ste sa nestratili a mohli zachrániť svoje duše.

Bez lásky ľudské stvorenie nedosiahne večného života …

Bez viery, ľudské stvorenie stavia na pohyblivom piesku …

Bez nádeje, ľudské stvorenie sa zrúti pred neustálou neistotou tejto chvíle …

Bez lásky k sebe a k svojmu blížnemu nedokáže ľudské stvorenie postupovať na duchovnej ceste… Je to tento čas a nijaký iný, je tým, ktorý bol oznámený a ktorý vás privádza k očiste, a preto musíte rast v láske k sebe a k svojmu blížnemu, musíte rásť vo viere, nádeji a v láske.

deti:

Dávajte pozor na učenca s prázdnym srdcom, poznajúci písmená, ale nie Slovo Božej Lásky.

Dávajte pozor na tých, ktorí sa nazývajú kresťanmi a pohŕdajú krížom, ktorí si hovoria, že sú stúpencami Môjho Syna a pohŕdajú svojimi bratmi.

Dávajte pozor na tých, ktorí sú radi byť hercami a nie očitými svedkami, lebo svet je plný takýchto stvorení. Nasledujte Môjho Syna, neopovrhujte Ním, neopúšťajte Ho, aby ste nasledovali tých, ktorí v Neho neveria, alebo sú falošnými vykladačmi Božieho Slova, tieto Moje deti vám stratia večný život, ak sa teraz neprebudíte.

Dostanete Božiu potravu, ktorá sa vo vás rozmnoží, preto vás vyzývam, aby ste zostali v stave milosti. Bojujte proti hriechu, zostaňte bdelé, aby ste nepadli. Choďte, bez toho aby ste zarmucovali Ducha Svätého [Ef 4, 30], volajte, aby vám pomohol a dodal potrebnú silu zostať vytrvalé a stáli ako hliadky, aby ste mohli už z diaľky vidieť nepriateľa, aby vás neprekvapil. Koľko z vás, deti Môjho Srdca, ste išli po ceste, ktorá vás neviedla k večnému životu, ale odklonila vás ku zlu? Buďte opatrné so svojimi rovesníkmi, Moje deti, milujte ich viac než seba samých, lebo ten, kto miluje svojho brata, miluje seba, a ten kto nemá rád seba, pre toho je nemožné milovať svojho blížneho. Udržujte svoje duchovné zmysly v strehu. Táto chvíľa je silná, náročná, a ak nebudete strážiť svoju cestičku, niektoré z Mojich detí, ktorým sa nepodarilo zostúpiť z piedestálu ľudského ega, vás zvedú, aby ste boli ich služobníkmi a nie tými Môjho Syna.

V tomto čase, vody sú v pohybe, ale Môj Syn vás sprevádza vo vašom osobnom člne, aby ste mohli veslovať v bezpečí uprostred rozbúreného mora. Buďte opatrné a modlite sa, Cirkev Môjho Syna je v nebezpečenstve, ľahkomyseľnosť priťahuje zlo. Zlo postupuje ako tieň, ktorý zatemní atmosféru Zeme, zatemní tých, ktorí nemajú pevný úmysel byť verní Môjmu Synovi. Vyzývam vás ako Matka, aby ste dobrovoľne porazili pýchu, volala Som vás, aby ste zostali v malosti, ktorou je každé ľudské stvorenie, ale vy Ma nepočúvate. Čakám na vás až do posledného výdychu života, aby ste sa spoznali ako hriešnici. Milované deti, modlite sa v každom čase, modlite sa srdcom a s vedomím, že v lone každej modlitby sa nachádza láska k vášmu blížnemu, odpustenie a odovzdanosť.

Modlite sa s Láskou Môjho Syna za vašich bratov, modlite sa ako stvorenie dobra, nebuďte sudcovia, ale zmierovatelia, ale buďte pripravení pomôcť tým, ktorí to potrebujú. To, čo vo vašom bratovi vidíte ako zlé konanie alebo čin, je to, čím ste sami presýtené.

Milované deti Môjho Srdca, choroba sa šíri, chápadlá diabla postupujú, uplatňujú moc nad ľudstvom, ktorá vládne bez povšimnutia.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, Orol vstúpi do chaosu.

Modlite sa, Moje deti, Francúzsko bude korisťou votrelcov.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, veľké sopky vylievajú svoju lávu, človek sa na to pozerá ako na divadlo, Nebo narieka.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, modlite sa, pás ohňa sa trasie a silné otrasy postupujú z jedného miesta na druhé. Moje deti, musíte pokračovať v modlitbách, uvádzať modlitbu do praxe, zúčastniť sa slávnosti Eucharistie, ľutovať svojich činov alebo konania, lebo nečakané príde ako vietor. SOM VAŠA MATKA, neopustím VÁS. SOM VAŠA MATKA, ochraňujem VÁS, nemajte STRACH. Žehnám vám, ukryte sa v Mojom Nepoškvrnenom Srdci.

Matka Mária.