Message to Enoch (in Slovak) – 1 February 2021

Naliehavo vyzývam svoje verné stádo, aby ste v týchto posledných časoch šírili Moje posolstvá spásy a informovali Moje vlažné ovce a všetkých, ktorí nevedia, čo má prísť, aby sa pripravili a nezahynuli pri skúškach očistenie tohoto prístupu!

1 februára 2021, 15:50 – Výzva Ježiša, Dobrého Pastiera, k svojmu stádu. Správa Enochovi.

Ovce Môjho stáda, Môj pokoj nech je s vami!

Moje stádo, všetko je zdokonalené v celom rozsahu a toto nevďačné a hriešne ľudstvo sa stále neprebúdza zo svojej duchovnej letargie. Začal čas temnoty a mnohí budú zatratení, lebo sú ďaleko odo Mňa. Už si medzi vlkmi, Moje stádo; buďte pokorní, opatrní a prefíkaní a nedajte všetkým najavo svoje srdce, lebo dobre viete, že vlci hľadajú niekoho, koho by zožrali. Pred nami sú veľké udalosti, ktoré zmenia osud ľudstva; vírusy a pandémie budú vo vašom svete silnejšie a stále sa vyskytujú; keď populáciu začnú zdecimovať pandémie, ľudstva sa zmocní panika a strach.

Nijaká vakcína vás neochráni, iba duchovná ochrana a lieky, ktoré vám Nebo poslalo, vám poslúžia na boj proti vírusom a pandémiám, ktoré postihnú ľudstvo. Vzduchom sa budú šíriť nové vírusy [chemtrails], ktoré spôsobia smrteľnejšie pandémie, ľudstvo bude zdecimované a ekonomiky najchudobnejších národov zahynú kvôli závažnosti karantén. Jazdec hladu a epidémií je už medzi vami a začal sypať svoj pohár na obyvateľov Zeme.

Milióny duší – lebo nie sú duchovne pripravené – sa navždy stratia, keď smrť vyjde z pandémií.

Bolesť pre ľudstvo sa začína a aký smútok cítim, keď vidím také vlažné a hriešne ľudstvo, ktoré stratí seba samého, lebo nechce nasledovať Moje volania k obráteniu! Kázeň! Kázeň! na teba čakajú a obrovská väčšina sa stále nezobudí! Zlou správou bude vaša spoločnosť a jedna bude nasledovať druhú; táto ľudská rasa nikdy nevstane, ak ich zasiahne ďalšie nešťastie a nešťastie; všetky pečate sa začali otvárať a všetko, čo je napísané pre tento koniec času, sa doslova plní. Nebo a Zem pominú, ale Moje Slová neprejdú. (Mt 24:35)

Znak šelmy vo vakcínach sa do vás vstrekne a nesmierna väčšina ľudstva stratí sama seba, lebo nebudú poslúchať Moje volania; to isté sa stane mnohým Mojim ovciam, ktoré zahynú z nevedomosti. Opäť sa naplní to, čo povedal prorok Ozeáš: Môj ľud zahynie, lebo mu chýbajú vedomosti. (Ozeáš 4.6)

Naliehavo vyzývam svoje verné stádo, aby ste v týchto posledných časoch šírili Moje posolstvá spásy a informovali Moje vlažné ovce a všetkých, ktorí nevedia, čo má prísť, aby sa pripravili a nezahynuli pri skúškach očistenie tohoto prístupu!

Svoj pokoj prenechávam vám, dávam vám pokoj. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo je blízko Božie Kráľovstvo.

Váš Pán, Ježiš, Dobrý Pastier.

Moje stádo, dajte Moje posolstvá spásy poznať do každého kúta Zeme.

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2021