Message to Luz de Maria (in Slovak) – 9 February 2021

Správa pre Luz de Mária – 9. februára 2021

14. februára 2021 – 19:42 Z Williamovho stola

SPRÁVA SVÄTÉHO MICHALA ARCHANGELA LUZ DE MARII 9. FEBRUÁRA 2021

Boží ľudia: Prijmite pozorne naliehavú Božiu výzvu:

Božia Láska volá každé ľudské stvorenie, aby prijalo Jeho volanie s vierou a láskou, a tak zabránilo Zlému, aby ich prenikol a vzal do svojej služby. Naša Kráľovná a Matka Neba a Zeme sa prihovára za svoje deti, aj keď sa jedná o ľudí čo zabŕdli do sveta, milovníkov hriechu a stotožňujú sa s novými a hriešnymi pravidlami, ktoré im diabol podsúva, aby ich rozdrvil. Nie každý, kto hovorí: „Pane, Pane“ vstúpi do nebeského kráľovstva [Mt 7, 21].

Koľko iba racionalizmu je dovolené prijať tejto generácii pred Božími výzvami! Mnoho ľudských stvorení sa túla po Zemi, bez toho aby si všimlo, čo im Božia vôľa necháva vedieť, aby sa mohli samy pripraviť. Iní sú tí, ktorí čítajú a hovoria, že veria, ale v hĺbke ich bytosti nachádzajú vír pochybností. Pre tých, ktorí neveria, bolo by lepšie, aby odložili to, čomu neveria, že je dobré a neprijali to, ale neposmievali sa tomuto Slovu. Buďte si vždy istí Božou pomocou tým, ktorí prijímajú Varovanie s úctou, zostávajú pred „už a ešte nie“ osobného obrátenia.

Čas otvoril dvere k tomu, aby to, čo musí byť naplnené, vstúpilo do ľudstva. Boží ľudia sú Jeho ľudia, ostávajú pred Ním, bez toho, aby boli zanechaní ranám osudu, preto sú varovaní, aby sa pripravili. To, čo prichádza, a to, čo už prišlo, je silné, a preto je nevyhnutná pevná viera a Božia Láska, prítomná v ľudskom stvorení, aby sa necítilo ohrozované otcovským domom a Jeho oznámením, ale bolo vopred varované Láskou.

Niektoré ľudské stvorenia sa cítia sklamaní vo čakaní, ktorému je vystavená Cirkev, čakanie, ktoré bolo skrátené silou zla vo svete, ale zabúdajú, že Boh neopúšťa svoj ľud a dovoľuje tomu, čo bolo oznámené, aby sa stalo. To znamená: bezbožnosť, rúhanie, neúcta ku všetkému, čo predstavuje Boh, svätokrádeže, prichádzajúce prenasledovanie, epidémie, zamorenie, pohromy, vojna, hladomor, veľké zemetrasenia a účinky prírody.

Božie Slovo menia tí, ktorí z chrámov robia hniezda zmijí a chtíč, tí, ktorí oddeľujú veriacich od chrámov a zatvárajú ich, aby sa veriaci cítili lepšie. Z tohoto dôvodu je nevyhnutná viera a úplné odovzdanie nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, je nevyhnutné ticho, aby mohli počúvať Duchu Svätému, ktorý im pomáha.

Cirkev, ako mystické Telo a živobytie svätého Zvyšku, musí začať ako malá cirkev, a po prenasledovaní antikristom a očiste, ktorá z nich urobí vzácne perly, znovu sa rozšíriť. Je nevyhnutné ukovať stvorenia pevnej viery tým, že dostanú poznanie toho, čo už postupuje v Božom ľude a šíri sa po celej Zemi.

Modlite sa, Boží ľudia, pokornými je pohŕdané a sú prenasledovaní, hlupáci sú prijímaní svojou výrečnosťou vo svojej vlastnej tvrdohlavosti, hlupáci sa presadzujú s prázdnym duchom.

Modlite sa, Boží ľudia, vetrami zla premôžu dobrého človeka, doženú ľudstvo k šialenstvu, zničia svetovú ekonomiku a Zlý na seba upozorní tým, že ľuďom ponúkne ekonomickú stabilitu, jediné náboženstvo, jedinú vládu a jedinú menu.

Modlite sa, Boží ľudia, antikrist koná v súlade s mocnosťami Zeme a pripravuje svoju svetovú prezentáciu. Nedostatok viery mu dovolí, aby bol bez ťažkostí prijatý.

Modlite sa, Boží ľudia, chvíle vedúce k tejto udalosti podriadi ľudské stvorenia malej viery a urobia z nich korisť záludnosti diabla, bude znepokojovať srdce a naplňovať ich pýchou, ktorú bude neľútostne šíriť.

Modlite sa, Boží ľudia, vulkán Yellowstone sa prebúdza.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za nepredvídané a neznáme udalosti prírody, ktoré sa množia a sú pre vedu nevysvetliteľné.

Modlite sa, Boží ľudia, z Vatikánu vyjdú správy a otrasú Božím ľudom. Zmätenie v cirkvi sa rozšíri, Boží ľud narieka. Ľudská pýcha neberie na vedomie a pozerá sa s ľahostajnosťou, ako svetová elita buduje základy k tomu, ako zopakovať holokaust. Ľudia žijú hluchí, slepí a nemí… Až sa prebudia, tá chvíľa už bude preč, a čím pohŕdali, bude príčinou ich plaču. Tragédie spôsobené prírodou sa blížia, prídu veľké zemetrasenia a ľudia, zhanobenia svojím egom, dovolili stvrdnúť svojim srdciam a nimi ochromujú Božiu lásku, aby neprenikla do stvorenia. Božie milosrdenstvo ich volá, čaká ich ako na márnotratného syna skôr, než príde temnota. Rozum im hovorí, že sa musia obrátiť, srdce ich volá, aby zmäkli, a ich zmysly nechcú byť použité k zlu.

Volanie je jedno:

KONTAKTUJTE, ZNOVU SA VYDAJTE NA CESTU skôr, ako DIABOL vás chytí a povedie vás k činu a konaniu proti Božím zámerom. Nebojte sa, uchovajte si silnú vieru, nezostávajte bytosťami zla, ale dobra.

Boží ľudia, nemajte strach, nie ste sami. Modlite sa k našej a vašej Kráľovnej, nebojte sa, Ona je s vami, nakoniec Jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Žehnám vám.

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

(1) O Svätom zvyšku: prečítajte si …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/THEHOLLYREMNANT.html]

(2) O novom svetovom poriadku: prečítajte si …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/NEWWORLDORDER.html]

(*) S odkazom na tieto správy, ktoré naznačil svätý Michal, zdieľame tieto správy, ktoré predtým poslala Panna Mária: Moje deti, ako mystické telo budete trpieť. Budete šokovaní správami pochádzajúcimi z hierarchie Cirkvi. Modlite sa, vyživujte sa telom a krvou Môjho Syna. (10.3.2018)

Modlite sa, deti Moje, modlite sa. Budete prekvapení „správami, ktoré otrasú ľuďmi Môjho Syna“, ale nenechajte sa odradiť; naďalej sa držte skutočného Učiteľského úradu Cirkvi Môjho Syna, ku ktorému ste boli a ste povolaní. (10.10.2020)

KOMENTÁR LUZ DE MARII

Bratia a sestry:

Dostala som Víziu veľkých tragédií na Zemi, očakávané splnenie Proroctiev… Sila prírody je impozantná: ochromí časť ľudstva. Zlo sa ustanovuje – zahynutie človeka, s veľkým nárekom po celej Zemi, nárek malého Zvyšku verného Kristovi a Jeho Matke. Bude vyhlásená vojna a ľudstvo destabilizované; na svetlo vyjdú neočakávané zbrane, ktoré spôsobia teror. Duchovnosť bude prebývať v mála ľudí: Božie slovo bude ťažko počuť, bude zakázané a človek ho b

https://littlepebble.org/2021/02/14/message-to-luz-de-maria-9-february-2021/