Message to Luz de Maria (in Slovak) – 22 February 2021

Luz de Mária – O manipulácii s mysľami

Sv. Michal archanjel skrze Luz de Mária de Bonilla 22. februára 2021:

Milovaný Boží ľud, zdieľam s tebou Božiu lásku.

Deti Najsvätejšej Trojice:

V PRÁCI A ČINNOSTI STE CHRÁNENÍ V KAŽDOM OKAMIHU, ABY STE ZOSTALI NA CESTE, KTORÁ VÁS VEDIE K VEČNÉMU ŽIVOTU, BEZ PORUŠENIA VAŠEJ SLOBODNEJ VÔLE.

Mali by ste sa neustále skúmať, aby vás vaše diela ani správanie neviedli vydávať svedectvo v rozpore s Božou láskou, ktorá vás varuje.

Ľud Boží, nestrácaj sa na iných cestách: pokračuj v napĺňaní Božej vôle, aby si zostal v bezpečí.

Ľudstvo musí byť v jednote s Najsvätejšou Trojicou, s našou Kráľovnou a Matkou neba a zeme, s prikázaniami Božieho zákona.

Ľudstvo sa dá ľahko oklamať kvôli nedostatku viery, pre nekonečnosť liberálnych myšlienok, siekt a ideológií, ktoré v dobrom “oblečení” kolujú bez toho, aby si Boží ľud uvedomil ich účel, ktorým je zviesť ho z cesty a uviesť na scestie a prinútiť ho úplne padnúť do rúk zla.

Ste ľahkou korisťou pre tých, ktorých zlo posiela, aby rozrušili ľudstvo a prinútili ho k vzbure vo všetkom a proti všetkému, čo je naplnené dobrom. Ovládajú myseľ ľudí, keď sú slabí a neduchovní, keď nerozmýšľajú a nebránia sa navádzaniam zlého. Niektorí si myslia, že sú zrelí vo viere, ale nie je to tak. Ich myseľ ich vezme, kamkoľvek chce podľa ich rozmaru, a umožňuje, aby z ich úst vychádzali urážky voči nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, voči našej Kráľovnej a Matke a voči daru života. (Rím 12, 2)

Ľudia Boží, strácate stíšenie i vyrovnanosť, rozum, os, ktorá by vám mala neustále pomáhať sústrediť sa na Božie dielo a konanie, a okamžite padáte ako farizeji a dovoľujete, aby z vašich úst vychádzala najrôznejšia špina a urážky voči blížnym.

VY, NOSIACI MASKY, SA POTREBUJETE OBRÁTIŤ TERAZ – SKÔR, AKO SA ROZPLYNIE DENNÉ SVETLO A TEMNOTA SA STANE MAJSTROM BEZÚTEŠNOSTI.

Odovzdali ste osud ľudstva do démonických rúk podporou neprirodzených zákonov, ktoré urážajú Božie Srdce. Prijímate čokoľvek, čo sa k vám dostane, bez toho, aby ste o tom premýšľali; vaša normálna práca a spôsob života boli obmedzené, aby vás pripravili na verejné vystúpenie Antikrista.

Boží ľud, elita riadi celé ľudstvo zo zákulisia. Teraz prestala byť mýtom pre väčšinu a objavuje sa pred očami všetkých ľudí, čo dokazuje, že ľudstvo vedie ekonomická sila podľa svojej ľubovôle.

Čím to je, že sa odhaľuje pred vami, Božími deťmi?

Sú to vaši vodcovia a chcú, aby ich tváre väčšina poznala, aby ste ich poslúchali, keď vydajú príkazy. A toto je ten kritický „okamih“, na ktorý svetová elita čakala: ste v ňom, a preto vám vopred ukazuje všetky svoje plány, aby ste ich neodmietli.

Ako princ nebeských légií vás preto vyzývam, aby ste spolu so mnou ohlasovali:

„OTČE, TVOJE JE KRÁĽOVSTVO A MOC I SLÁVA NAVEKY. AMEN.“

Je potrebné, aby bolo počuť Boží ľud, ako sa modlí, pracuje a koná v Božej láske, aby porazil nepriateľa duše. Modlitba, ktorá vydáva svedectvo, sa nevyjadruje iba hlasom, ale srdcom, a ktorá vrcholí pri svojom blížnom. Také skutky a konanie tiež oslabujú diabla a jeho nasledovníkov, ktorí sa zmocnili hlavných pozemských síl na to, aby šírili usmernenia v rozpore s Božím Slovom.

Ľud Boží, čakáš prenasledovanie? Áno, budeš prenasledovaný, akonáhle ťa sila zla vyskúša vo viere, akonáhle ťa zlo bude nútiť cítiť sa bezmocným a slabým… Ale nepodarí sa mu urobiť to verným ľuďom, ktorí sa obrátili a sú presvedčení. (1Pt 1, 7)

V TROJJEDINOM BOHU, ZJEDNOTENÍ POD OCHRANOU NAŠEJ A VAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKY, A PRIJATÍM OCHRANY NEBESKÉHO ZÁSTUPU A BLAŽENÝCH DUŠÍ, KU KTORÝM SA UTIEKATE SVOJIMI OSOBNÝMI MODLITBAMI, BOŽÍ ĽUD ZASTAVÍ ÚTOKY DIABLA, KTORÉHO ZÁMEROM JE INFILTROVAŤ MYSLE SKUTOČNÉHO BOŽIEHO ĽUDU MANIPULÁCIOU JEHO PODVEDOMIA.

Veľké záujmy (miliardári), ktoré stoja za pozemskou mocou vedia, ako preniknúť do ľudského podvedomia, a už nainštalovali všetko, čo je na tento účel potrebné. Veľké antény, zjavne určené na nový technologický príjem a prenos, sú prostriedkom na prienik do ľudského podvedomia a na vedenie ľudí konať a správať sa v rozpore s Božou vôľou.

NA TO JE VŠAK PROTILIEK: ZOSTÁVAŤ V PRAVEJ VIERE, ŽIŤ DOBRO V PRÁCI A KONANÍ MILOVAŤ BOHA NADOVŠETKO A SVOJHO BLÍŽNEHO AKO SEBA TOTO BUDE BLOKOVAŤ AKTIVITY ZLA VO VAŠOM VNÚTRI. AK ZOSTANETE V POŽADOVANOM DUCHOVNOM STAVE, PRÍTOMNOSŤ BOŽIEHO DUCHA VÁS Z TOHO ZLA OSLOBODÍ. NEZABÚDAJTE NA POTREBU BYŤ

„V POŽADOVANOM DUCHOVNOM STAVE“, ABY BOŽÍ DUCH MOHOL VO VÁS KONAŤ A ABY STE TAK MALI PROTILIEK PROTI TAKÉMU VLÁDNUTIU A OVLÁDNUTIU.

Z tohoto dobra sa budú radovať tí, ktorí sú na ceste obrátenia, a ľudia, ktorí kráčajú po ceste večnej spásy.

Táto generácia čelí nadvláde elity, ktorá sa chopí moci nad všetkým a všetkého na Zemi, aby odovzdala ľudstvo Antikristovi a upevnila jedno náboženstvo, jednu vládu, jednu menu, jeden vzdelávací systém v snahe napodobniť Trojjediného Boha.

Nestrácaj vieru, Bož ľud: ži bez toho, aby si opustil Božiu sféru. Nehovor: „Budem stáť pevne až do konca“ – tieto slová si uchovávaj v tajnosti vo svojom srdci. Niektorí, ktorí si hovoria, že sú verní Bohu, stratia vieru zo strachu a nevedomosti týkajúcej sa týchto posledných udalostí.

Bratia a sestry vo viere sú tí, ktorí si navzájom dávajú a budú si podávať pomocnú ruku v týchto časoch, v ktorých sa nachádzate.

ZOTRVÁVAJTE V ÚTOČISKU SVÄTÝCH SŔDC NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA A NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKY. POTOM VÁS MOJE LÉGIE POVEDÚ K ÚTULKOM PRIPRAVENÝM NA VAŠU OCHRANU. DOMOVY, KTORÉ SÚ SKUTOČNE ODDANÉ SVÄTÝM SRDCIAM, SÚ UŽ ÚTULKAMI. BOŽIA RUKA VÁS NIKDY NEOPUSTÍ.

Utrpenie Zeme bude pokračovať a s ním aj utrpenie ľudstva. Cirkev nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista sa otriasa; konflikty ju zavedú do schizmy. Držte sa viery, nezúfajte a nenechajte sa rozptýliť; chránia vás moje légie a Božia vôľa dala našej Kráľovnej a Matke moc poraziť satana.

NEMAJTE STRACH: BOŽIE DETI MAJÚ UISTENIE O BOŽEJ OCHRANE V KAŽDOM ČASE.

Venujte pozornosť, Božie deti, venujte pozornosť! Útoky prírody budú pokračovať – niektoré od samotnej prírody, iné vygenerujú vedci, ktorí slúžia zlu. Sopky sa stanú aktívnymi a more sa rozvíri.

BOŽÍ ĽUD BY SA NEMAL VZDÁVAŤ, ALE STÁŤ PEVNE VO VIERE V OCHRANU VÁŠHO PÁNA A BOHA.

Boží ľud:

NEBOJ SA, NEBOJ SA, NEBOJ SA.

NIE SI OSAMOTENÝ: MAJ PEVNÚ VIERU.

V Božej láske

Svätý Michal Archanjel

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/luz-de-maria-on-manipulating-minds/

KOMENTÁR LUZ DE MARÍE

Bratia a sestry:

Náš milovaný Svätý Michal Archanjel nám dáva svoje slovo a pomenúva technologické vybavenie, ktoré používa zlo a jeho potomkovia na pôsobenie proti Božiemu ľudu. Zneužitá technológia podniká kroky proti ľudstvu a ľudskosti, priamo zasahuje do jej frenetického života a spôsobuje, že si ľudia myslia, že veci budú pokračovať ako predtým.

Odľudštené ľudstvo si zvyklo mať lepší vzťah s technologickým predmetom ako s bratom alebo sestrou. Nie je to náhoda, ale je to skôr kvôli odhodlaniu svetovej elity ovládnuť človeka v tejto dobe prostredníctvom antén s kanálmi s extrémne vysokými frekvenciami, ktoré môžu prichádzať do kolízie s akýmkoľvek živým organizmom v ich okolí. Tieto frekvencie sú schopné s ľahkosťou preniknúť do budov, domov, ľudských tkanív a tkanív iných živých tvorov… a vytvárajú extrémne elektromagnetické žiarenie, ktoré môže podmieňovať alebo upravovať ľudskú psychiku.

Bratia a sestry, Svätý Archanjel Michal nás v súvislosti s touto otázkou varuje, lebo ide o nástroj, ktorý zlu uľahčuje posielanie informácií do ľudského podvedomia, lebo tieto elektromagnetické polia naše zmysly nevnímajú a ľudia nebudú vedieť, čo sa deje alebo prečo – jednoducho budú konať. Pamätajme, že dodržiavanie a praktizovanie Prikázaní, keď sa stávame viac duchovnejší, dávame si pozor na udržiavanie svojho vzťahu s božským, práca a správanie v súlade s Kristom a našou Matkou sú protilátky, ktoré obmedzujú pôsobenie zla na človeka.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji…