Message to Enoch (in Slovak) – 8 March 2021

Prebuďte sa z vašej letargie, Moje stádo, lebo sa blíži váš Večný Pastier; Prišiel Som zaklopať na dvere vašej duše, aby Som vás vzal do večnosti; buďte ovcami Môjho stáda, duchovne pripravení a so svojimi lampami osvetlenými modlitbou, aby ste Ma mohli prijať.

8 marca 2021 20:25 hod.

VOLANIE JEŽIŠA, DOBRÉHO PASTIERA NA SVOJE STÁDO. Správa pre Enocha.

Ovce Môjho stáda, Môj pokoj nech je s vami!

Moje stádo, zhromaždite sa okolo svojej Matky a Anjelov, aby ste vydržali dni veľkého očistenia, ktoré ešte iba prídu. Neopúšťajte ruženec Mojej Matky ani si neoddychujte pri modlitbe, lebo dobre viete, že sily zla neustále hľadajú spôsob, ako stratiť čo najväčší počet duší.

Modlite sa za Moju Cirkev, lebo udalosť, ktorá má čoskoro prísť, ju potáca. Katolícky svet sa zľakne takýchto nešťastných správ, ktoré spôsobia stratu viery miliónom duší. Moje stádo, zostaňte pevne vo viere, modlite sa a buďte opatrní, lebo veľká skúška pre Moju Cirkev je blízko; Pamätajte, že ste už ako ovce uprostred vlkov, a preto nemôžete znížiť svoju stráž modlitbou. Tma začala pokrývať Zem a čoskoro sa začne posledné panovanie bytosti neprávosti.

Uzatvorte sa a spečaťte Mojou Krvou svoje rodiny a miesta, kde sa chystáte, rovnako ako ľudia, s ktorými budete mať do činenia každý deň, aby nijaká zlá sila nemohla ukradnúť váš pokoj. Pamätajte: váš boj nie je s ľuďmi z mäsa a kostí, ale proti zlým duchovným silám zostúpeným z Neba, ktoré majú velenie, autoritu a vládu nad týmto temným svetom. (Efezanom 6, 12) Sily zla a ich vyslanci na vás útočia, a preto je veľa duší kvôli ich odcudzeniu od Boha posadnutých zlými duchmi. Inštruujem vás ovečky, aby ste sa duchovne posilnili, a aby ste sa mohli brániť pred týmito útokmi. Opäť vám hovorím: nevychádzaj bez svojej duchovnej zbroje a bez zapečatenia Mojej Krvi, lebo vlci sú na slobode a hľadajú niekoho, koho by zožrali. Strácajú veľa duší, aby sa spojili so silami zla, aby vytvorili armádu temnoty, ktorá bude slúžiť Antikristovi v jeho poslednej vláde tu na Zemi.

Ovce Môjho stáda, cítim obrovský smútok, keď vidím, že ste letargickí, spíte, zatiaľ čo deti temnoty sú v plnej činnosti. Deti temnoty sú stále inteligentnejšie ako deti svetla. Moje Varovanie sa každým dňom približuje a Môj kŕdeľ sa stále nezobúdza. Bolí Ma a mrzí Ma, keď vidím túto realitu; zatiaľ čo sa vyslanci zla pripravujú na vystúpenie svojho Majstra, Moje stádo stále spí; necúvne ani sa nepripravuje na príchod Môjho Varovania, tým menej, aby pripravili cestu pre Môj ďalší príchod. Prebuďte sa z vašej letargie, Moje stádo, lebo sa blíži váš Večný Pastier; Prišiel Som zaklopať na dvere vašej duše, aby Som vás vzal do večnosti; buďte ovcami Môjho stáda, duchovne pripravení a so svojimi lampami osvetlenými modlitbou, aby ste Ma mohli prijať.

Môj pokoj, vám zanechávam, Môj pokoj vám dávam. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo Božie Kráľovstvo je blízko!

Váš Pán, Ježiš, Dobrý Pastier.

Oznamujte posolstvá spásy celému ľudstvu, ovečkám Môjho Stáda.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html