Message to Luz de Maria (in Slovak) – 4 March 2021

Správa pre Luz de Mária – 4. marca 2021 10. marca 2021 – 12:05 Z Williamovho stola

SPRÁVA OD SV. MICHALA ARCHANJELA skrze LUZ DE MÁRIA

Musíte ostať pevní na ceste

Milovaní Boží ľudia:

Prijmite požehnanie, ktoré prúdi z Mojej vernosti Najsvätejšej Trojici. Naša Kráľovná a Matka Neba a Zeme vás drží pod svojím materinským plášťom. Nie ste sami, Božia ochrana pôsobí v každom z vás, avšak k tomu je potrebný stav milosti.

Ľudstvo je na pokraji chaosu. Zem je ohrozovaná rôznymi telesami prichádzajúcimi z vesmíru,(1) ktoré majú vplyv na klímu, vulkány,(2) zemské tektonické zlomy,(3) na ľudské telo a na zvieratá. Tí, ktorí žili v hojnosti a finančných zárukách, prišli teraz k poznaniu, aká krehká je ekonomika a ako ľahko sa dá Zem zničiť.

Pozorujete Slnko s jeho nádherným svetlom na nebeskej klenbe, ktoré je rozbúrené ako všetko ostatné vo stvorení, a kvôli jeho erupciám z neho vychádzajú magnetické búrky a výrony koronárnej hmoty.(4) Hviezda Slnko sa zmení a prežijete to, čo sa stane skôr, než dôjde k jeho zmene. Magnetické pole Zeme bude slabnúť a súčasne obrovská sopečná erupcia spôsobí [Mk 13, 24], že komunikačné a elektrické siete(5) budú vyradené z prevádzky.

Kajajte sa, TERAZ!

Zmierte sa a obráťte sa, bez toho aby ste sa odvrátili od Pravdy, lebo to, čo vám bolo oznámené, sa uskutoční a každý ponesie ťažobu skúšok, ktoré prídu na ľudstvo. Bude to chvíľa, kedy sa budete cítiť stratení a opustení, nie Bohom, ani Kráľovnou a Matkou Neba a Zeme, ale sami sebou, ktorí ste nepočúvali [Rím 5, 10].

Stvorenia malej viery! Musíte zostať pevní na ceste. Viera vás musí udržať stojacich, a bez pochýb. Keď pochybujete, diabol vás stiahne na zem a bude vás preosievať [1Petr 5, 9]. Každé ľudské stvorenie má na Zemi svoju misiu, ktorú má naplniť, a teraz je pre vás čas, aby ste ju vzali vážne. Majte na pamäti, že príde doba, kedy vzhľadom k zhone svetovej elity udržať ľudstvo pod svojou kontrolou, požiadavky verných Božích detí cestovať z jednej krajiny do druhej, aby sa stretli, nebudú možné. Neprepadávajte panike, každé Božie dieťa je chránené, nech už je kdekoľvek.

Do každého útočiska Najsvätejších Sŕdc prídu ľudské stvorenia, ktoré tam majú prísť, rovnako ako domovy zasvätené Najsvätejším Srdciam sú a budú chránené, ak žijú v súlade s Božou vôľou. Boží ľudia, toto je čas prebudiť si svedomie a pripraviť sa na prudké útoky Zlého na celé ľudstvo. Ste v čase pôstu, zostávajte v modlitbe, naprávaní, prežívajte vnútorne svoje konanie a činy a zlepšujte sami seba. Toto je pre vás čas maximálneho úsilia, Božieho stvorenia.

Archa bola postavená. Volal Som znovu a znovu k ľuďom, aby vošli s vierou a pokornou prosbou. Archa aktívnej modlitby, činom a lásky k blížnemu, istoty viery, priame cesty, aby ste sa pripravili a nepadli ochromení tvárou v tvár blížiacemu sa rozkolu.

Boží ľudia, nehovorte: „Deň je krásny“, lebo vidíte, že slnko svieti, nehovorte: „Je zamračené“ keď nevidíte, že slnko svieti. Slnko bude čoskoro zatienené veľkou vulkanickou erupciou. Pripravte sa a nezabudnite, že budete preskúšaných činom Božieho milosrdenstva, ktorý je Veľkým Varovaním.(6) Potom zakúsite chuť Neba, už dopredu, potom …

Milovaní Boží ľudia: Nebojte sa, nebojte sa! Ste v dlaniach rukách Boha, Jedného a Trojjediného. Nebojte sa, my chránime jednotlivo každého z vás [Ž 46, 1]. V Bohu, Jedinom a Trojjedinom.

Svätý archanjel Michal.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

(1) Na nebeských telách prichádzajúcich z vesmíru …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/ASTEROIDS.html]

(2) O sopečných erupciách …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/Volcanoes.html]

(3) O zemetraseniach…

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/GEMIR%20DE%20LA%20TIERRA.html]

(4) O slnečnej aktivite…

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/Solar%20Activity.html]

(5) Na magnetické pole Zeme…

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MAGNETIC%20CHANGE.html]

(6) Veľké varovanie Boha pred ľudstvom …

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/warning.html]

https://littlepebble.org/2021/03/10/message-to-luz-de-maria-4-march-2021/

KOMENTÁR LUZ DE MARIA

Bratia a sestry:

Svätý Michal archanjel, ktorý je verný Bohu, hovorí k nám, aby mohol preniknúť do našej duše. Hovorí s každým z nás individuálne, lebo ľudstvo odmieta vidieť realitu, ktorá sa prežíva v takom rozhodujúcom čase.

Sme súčasťou generácie, ktorá zaznamenala zmenu svojej reality z jedného okamihu na druhý a ktorá naďalej prijíma smernice, ktoré by sme nikdy nepovažovali za možné. Svätý Michal chce, aby sme stáli pevne v neustálej obnove a rozširovali svoju Vieru, pričom nestrácali Vieru, ale budovali ju na pevnom základe poznania, ktoré už bolo dané v Písme svätom a nemení sa.

Upozorňuje nás na útočiská, aby sme neprepadali panike, lebo útočiskom je aj domov, v ktorom sa prežíva Kristova láska, kde sa ako vzor drží naša Najsvätejšia Matka a ktorý bol zasvätený Svätým srdciam. Ale predtým, ako budeme myslieť na útočiská, aby sme sa chránili, musíme sa obrátiť a neustále praktizovať lásku k Bohu a blížnym. Žijeme v zvláštnej dobe, akú ľudstvo nezažilo od vykúpenia, a práve v tejto dobe, v tejto ére Ducha Svätého, musíme byť posvätení a aby sme boli posvätení, musíme prejsť skrze téglik. Prosme o milosť vytrvalosti.

Amen.