Message to Enoch (in Slovak) – 11 April 2021

Moje stádo, modlite sa po celom svete reťazou pôstu a pokánia, aby klamy a sprisahania vyslancov zla vyšli najavo a všetky ich plány padli na Zem!

11. APRÍLA 2021 12:30 PM

VÝZVA SVIATOSTNÉHO JEŽIŠA SVOJÍM VERNÝM ĽUĎOM. Správa pre Enoch.

Môj pokoj s vami, Moji ľudia!

Moje deti, prichádzajú dni nedostatku a hladu telesného a duchovného jedla; ľudstvo bude mať hlad a smäd po jedle a vode; a budeš tiež hladovať a žízniť po Mojom Slove. Zatváranie Mojich domov sa už začalo a veľmi skoro budú úplne zatvorené. Moja Svätá obeta bola pozastavená a Moji pastieri verní Mojej náuke a evanjeliu, prenasledovaní a vyhostení; odpadlíctvo dosiahne hranicu a drvivá väčšina tohoto nevďačného a hriešneho ľudstva sa nechá viesť učením démonov.

Poslovia Môjho protivníka zaplavia Zem falošnými doktrínami a ich správy vyzvú ľudstvo, aby nasledovalo falošného mesiáša. Moji proroci budú prenasledovaní a cenzurovaní a Moje Sväté Slovo upadne do zabudnutia; nahradí ho čierna antikristova biblia. Milióny posvätných kníh vrátane Môjho Svätého Slova budú zničené a spálené; mnohé sekty v službách Môjho protivníka zaklopú od dverí k dverám a svojou propagandou oklamú mnohých vlažných a slabých vo viere; s tým stúpal počet stúpencov Môjho protivníka. Moji verní ľudia budú odsúdení pred náboženskými autoritami, ktoré budú slúžiť Antikristovi, a budú prenasledovaní, mučení, uväznení a zmiznú.

Nový svetový poriadok už začal s agendou vakcín s implantáciou režimu tyrania a nespravodlivosti, ktorý bude vládnuť svetu; karantény a väzby v dôsledku pandémii budú dlhšie a ľudstvo nikdy nedosiahne normálny stav. To, čo hľadajú, sú sprisahania a podvody okolo pandémii, ktoré majú destabilizovať svetovú ekonomiku, aby zmizli papierové peniaze a mohli tak začať implantáciou značky šelmy, mikročipu. Tiež sa usilujú ukončiť vieru Môjho verného ľudu, zatvoriť a zničiť Moje Domy, aby sa Moje stádo nemohlo znova zhromaždiť okolo Mňa. Chcú vymazať Moje meno v mysliach Môjho ľudu a ukončiť Moju Svätú obetu, Svätú omšu.

Opäť vám hovorím, Moje deti: prečítajte si Moje Sväté Slovo a rozjímajte o ňom vo svojich srdciach, aby ste neupadli do podvodov a sprisahaní vyslancov zla; lebo prichádzajú dni, keď budete mať v duchu hlad po  nedostatku duchovného pokrmu a smädu po nedostatku Môjho Slova. (Amos 8, 11) Moje stádo, modlite sa po celom svete reťazou pôstu a pokánia, aby klamy a sprisahania vyslancov zla vyšli najavo a všetky ich plány padli na Zem. Prebuďte sa Môj ľud z vašej duchovnej letargie, lebo temnosť pokrýva Zem; spojte sa v modlitbe, pôste  a pokání, aby ste mohli premôcť a zničiť sily zla.

Pokoj, vám zanechávam, Môj pokoj vám dávam. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo Božie Kráľovstvo je blízko!

Váš Pán, Ježiš vo sviatosti.

Oznámte Moje posolstvá spásy na všetkých koncoch Zeme, Moje stádo!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html