Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 28 March 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 28.03.2021 Katedrála Sv. Patrika Parramatta

Sviatok Kvetnej nedele

Počas noci som trpela intenzívnou bolesťou nohy. Neskôr toho rána, po Svätej omše, náš Pán povedal:„Nos to s láskou. Valentína. Nevyzeraj smutne, keď trpíš, lebo ťa sleduje celé Nebo. Si v Mojej Svätej prítomnosti. Všetky tie duše, ktoré Mi ponúkneš, budú so Mnou v Nebi na Veľkú noc a budú korunované Korunou večného života.“

Povedal: „Modlite sa za zbor v tejto Cirkvi a za zbory vo všetkých zboroch.“

Povedala som: „Pane, skutočne si vážim krásne počasie a milosť, ktorú nám dávaš, aby sme mohli sláviť sviatok Kvetnej nedele slobodne. Ďakujem Ti, Pane Ježišu.“

Náš Pán povedal: „Nemysli na minulosť. To je preč! Pomysli na chvíľu, že si tu. Dávam vám osobitnú milosť  a požehnanie pre vás všetkých, aby ste tu boli prítomní.“

Povedal: „Modlite sa za tých, ktorí sú ďaleko odo Mňa.“

Počas rozdávania Svätého prijímania náš Pán riekol: „Valentína, Moje dieťa, rozhliadni sa okolo seba! Kostol je plný a každý prichádza a prijíma Moje Sväté Telo, ale iba málokto prichádza za Mnou, aby vyznal svoje hriechy. Nevieš, ako Ma to uráža. Modli sa, aby Som bol k týmto ľuďom milosrdný.“

Nech vás Pán požehná túto Svätú Veľkú noc a ochráni vás i vaše rodiny. Verte v nášho Pána  a naďalej sa modlite a nevzdávajte sa.

http://valentina-sydneyseer.com.au/28-march-2021/