Two Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 27 March 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 27.03.2021

Mnoho ľudí zomrelo pri samovražde

Dnes ráno som navštívila konkrétnu časť Očistca, ktorá bola preplnená veľmi smutnými a depresívnymi dušami, miesto mučenia. Anjel ma potom vzal z toho miesta preč, a keď sme začali od nich odchádzať, anjel sa zastavil.

Otočil sa ku mne a povedal: „Musím ti povedať veľmi smutnú správu. Vieš, koľko ľudí na Zemi  zomiera každý deň samovraždou? Je to ako pandémia! Mnoho z nich zomrelo na Novom Zélande   samovraždou.“

Povedala som: Celkom som prekvapená, že „Nový Zéland?“

Povedal: „Mnohí tam zomierajú od zúfalstva. Všade v Austrálii tiež, ale väčšina z nich, ktorí spáchajú samovraždu a zomrú, je v Japonsku a Malajzii! Za každú maličkosť, ktorá ich znepokojuje alebo za  ktorú sa cítia vinní, nemôžu zniesť bolesť a spáchajú samovraždu. Ale deje sa to aj na celom svete.“

„Chceš vedieť prečo? Aký je dôvod toho všetkého?“

Počúvala som anjela, ako mi to vysvetlil.

Povedal: „Používajú príliš veľa elektronických zariadení, a to ich robí veľmi depresívnymi. Týmto ľuďom nemá kto pomôcť. Väčšinu samovrážd páchajú mladí ľudia. Jediným riešením pre všetkých týchto ľudí je naučiť ich, ako obrábať pôdu a dotýkať sa jej. Zem uzdravuje. V pôde je niečo, čo keď sa jej dotknú a zmiešajú ju, pomôže to človeku lepšie.“

Pokračoval: „Dotyk a otáčanie pôdy je dobré. Všetky tieto elektronické objekty ovplyvňujú myseľ  a telo ľudí. Lepšie by ste to povedali ľuďom a povedzte im, aké nebezpečné sú elektronické zariadenia.“

Keď anjel rozprával, obracal rukami pôdu.

Uviedol: „Boh dal Zem ľuďom ako uzdravenie; je v tom niečo veľmi zvláštne, veľa dobra pre vašu myseľ a telo.“

Povedala som: „Ďakujem Ti, môj anjel strážny. Ďakujem Ti, Pane Ježišu, že si nás naučil o svojom zvláštnom stvorení pre ľudstvo.“

Pane, zmiluj sa nad nami a pomáhaj nám a chráň hlavne mladých ľudí.

http://valentina-sydneyseer.com.au/27-march-2021/

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 27.03.2021 /2

Duše v očistci musia zaplatiť cenu za svoje hriechy

V noci som trpela veľkými bolesťami nohy. Aj počas celého dňa som stále trpela, ale tentokrát z podráždeného žalúdka. Náš Pán mi dal všetko toto utrpenie, zvlášť teraz, keď sa blíži Svätý týždeň, aby duše išli do Neba.

Keď som hovorila svoje ranné modlitby, zrazu sa zjavil anjel a povedal: „Poď so mnou, navštívime mnoho duší  v Očistci a poviem ti, prečo musíš toľko trpieť.“

Prišli sme do otvoreného priestoru, kde boli všade zhromaždenia duší. Oslovili sme ich veľkú skupinu; boli v záhrade, obklopené plotom vysokým asi meter a pol. Tieto duše neustále chodili dokola v kruhu, dokola a dokola a neprestávali. Boli natlačení tak blízko, ako sardinky a pohybovali sa rovnakým smerom. Toto miesto je vždy tak depresívne.

Anjel povedal: „Poď bližšie k plotu, poď bližšie k týmto ľuďom.“

Keď som sa priblížila k tejto veľkej skupine ľudí, všimla som si, že to boli všetky ženy, každá mala na sebe iné oblečenie, ale celkom svetlé, vrátane kvetinových vzorov. Tieto duše vyzerali, akoby prešli očistením, a preto mali oblečené farebnejšie oblečenie.

Spoznala som jednu osobu, ktorú som poznala, keď bola na Zemi nažive. Táto osoba ma oslovila, a keď tak urobila, celá skupina sa iba zastavila a pozrela sa mojím smerom. Všetci vyzerali tak smutne a depresívne. Dáma sa posunula tesne k plotu. Vyzerala v takom smutnom a depresívnom stave a úplne schátraná, akoby sa vzdala. Pozrela na mňa a dovolila mi, aby som si na jej čele urobil Znak kríža.

Vo svojom srdci som povedala: „Pane, nech sa zmiluješ nad touto dušou a dúfaš, že príde do Tvojho  Kráľovstva, nech je Tvoja akákoľvek Svätá Vôľa, ale dúfam, že to bude čoskoro a Pane, všetky ostatné duše ktoré sú tu, ponúkam ich Tebe.“

Anjel potom povedal: „Poďme preč odtiaľto, z tohoto miesta.“ Nemôžeš zostať na jednom mieste  s dušami; inak budú chcieť, aby si za nich viac trpela.

Potom sme sa priblížili k staromódnemu autobusu, celý šedý a otrhaný, vôbec nie v dobrom stave. Videlasom, že je to celé plné duší, a keď som sa pozrela bližšie, všimla som si, že sú to všetko muži.

Spýtala som sa týchto ľudí: „Kde je váš vodič?“

Nikto mi neodpovedal; iba na mňa pozerali s pochmúrnymi a smutnými tvárami.

Anjel povedal: „Duše sú všade a všetky potrebujú vašu pomoc. V očistci je toľko duší, koľko je ľudí na Zemi.“

Prinútil ma veľmi hlboko premýšľať o Chudobných dušiach. Ľudia na Zemi nevedia, čo sa tu deje, aké  neustále mučenie je to pre tieto duše.

Anjel povedal: „Počas života na Zemi tieto duše robili veľa nesprávnych vecí a teraz musia veľmi draho zaplatiť cenu za hriechy, ktorých sa dopustili.“

Želala by som si, aby toho boli všetci svedkami, aby videli, čo prežívajú duše; ľudia by potom žili svoj  život inak. V očistci je neustále bolesť a utrpenie, kým sa duša neočistí.

Pane Ježišu, zmiluj sa nad týmito chudobnými dušami v Očistci. Dožič im na Veľkú noc milosť, aby išli domov do Neba za Tvoje Sväté vzkriesenie.

http://valentina-sydneyseer.com.au/27-march-2021-2/