Message to Marija (in Slovak) – 25 April 2021

Marija – na jar svedkom svojej viery

Panna Mária z Medžugoria k Mariji, jednej z Vizionárov Medžugoria 25. apríla 2021:

Milé deti! Dnes vás volám, aby ste boli svedkami svojej viery vo farbách jari. * Nech je to viera nádeje a odvahy. Nech sa vaša viera, malé deti, nezakolíše v nijakej situácii, dokonca ani v tomto čase skúšky. Choďte odvážne so vzkrieseným Kristom smerom do Neba, čo je váš cieľ. Sprevádzam vás na tejto ceste svätosti a všetkých vás umiestňujem do Môjho Nepoškvrneného Srdca. Ďakujem, že ste odpovedali na Moju výzvu.

Od stvorenia sveta jeho neviditeľná podstata, a to jeho večnú moc a božstvo, bolo jasne vnímané vo  veciach ktoré boli vyrobené.

(Rimanom 1: 20)

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/marija-witness-your-faith-in-spring/