Letter from William Costellia to a Seer (in Slovak) – 8 May 2021

Letter from William Costellia to a Seer (in Slovak) – 8 May 2021

List od William Costellia pre vizionárku – 8. mája 2021

List vizionárke [meno zadržané] od Williama

WILLIAM: Pokoj vám a ďakujem za vašu pomoc počas mnohých rokov. Dúfam, že Kríž nie je pre vás príliš ťažký, lebo Boží pokoj bude vo svete umiestnený v priebehu nasledujúcich desiatich rokov. Ďakujem vám za vašu pomoc počas mnohých rokov, ale chcem vás požiadať, aby ste sa za mňa modlili a opýtali sa Ježiša, lebo som trochu zmätený nad niektorými posolstvami, ktoré Ježiš a Najsvätejšia Matka odovzdávali Svätým počas mnohých rokov a tieto pokyny ma veľmi mätú – ďakujem vám a Boh vám žehnaj a váš život. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého – ďakujem.

Môj milovaný Ježišu z môjho srdca, ďakujem Ti za všetko, čo si pre mňa urobil a čo si pre mňa pripravený urobiť v budúcnosti. Môj milovaný Ježišu, som trochu zmätený ohľadom Zjavení. Ako vieš, existujú stovky  zjavení o Svätom panovníkovi a o mne samom. Pracujeme spolu. Skrýva sa rovnako ako ja, ja čakám až ma  vláda vyslobodí, ale vláda ma namiesto prepustenia uvalila na ďalšie tri roky obmedzenia. Preto nemôžem ísť  domov, ani nemôžem vycestovať do zámoria – Svätý panovník je tiež obmedzený a nemôže pracovať so svojimi  nasledovníkmi.

Ďalšia vec, ktorá ma zmiatla, je toto, keď v roku 2010 vznikla MDM, dostala správu od Ježiša, že je to  posledných 40 rokov predtým, ako sa vráti, a že toto je posledná éra pred tým, ako sa vráti späť na Zem v Druhom príchode, napriek tomu stovky mystikov a vidiacich – všetci Svätí dostali zjavenia o panovníkovi a o mne, ale  mätúce je, že prídeme po troch dňoch tmy a zostaneme niekoľko desaťročí pred príchodom antikrista.

Ale to nedáva zmysel, lebo chápem, že antikrist bude mať po treste úplnú moc a svet sa obráti, ale antikrist sa zmocní sveta, aj keď sa svet obráti a 3 1/2 roka príde súženie. Panovník a ja budeme pri moci, ale budeme mať veľké ťažkosti, kým bude vládnuť antikrist – prosím, môj Ježišu, čítam to dobre? Po uvrhnutí antikrista do pekla bude svet čakať na Druhý Príchod. Prosím, môj Ježišu, prosím, osvieť ma. Milujem Ťa a bozkávam Ťa.

Váš milujúci syn xxxx.


05/04/21: JEŽIŠ: Áno, Moja dcéra, JA SOM Veľký, SOM, Veľký lekár, všetci, ktorí Ma hľadajú, nájdu Ma, tí, ktorí sa ku Mne obracajú v sporoch a útrapách, nachádzajú pokoj. Poďte ku Mne, deti Moje, čakám vás.

Vedzte, že chápem zmätok Môjho syna, lebo to isté cítia aj mnohé Moje deti, ktoré nasledovali posolstvá Mojej Matky k mnohým svätcom, skrze ktorých sme zjavili. Nie sú poslaní, aby zmiatli, ale aby inšpirovali Moje deti, aby činili pokánie, aby boli obnovené v Mojom Najsvätejšom Srdci, aby mohli dať Môjmu Otcovi obnovenú lásku, aby držali Jeho ruku pred trestom. Aj keď je hriech v súčasnosti taký ťažký, mnoho ľudí trpí a je pod svojou mohutnou váhou utláčaných. Hrá tu ruka satana, lebo spôsobuje zmätok. Jeho deti a prisluhovači sú tiež príčinou veľkého utrpenia, ktoré Moje deti znášajú. Ale ak by oveľa viac z nich vstalo a odpovedalo na volanie svojej  Nebeskej Matky a našich dvoch Sŕdc, veľká časť tohoto utrpenia by sa zmiernila.

To je dôvod, prečo v priebehu času a udalostí dochádza k mnohým nedorozumeniam. Môj Otec si vyhradzuje dáta sám pre seba lebo dáva svojim deťom veľa šancí odpovedať na Jeho volania. Otec je teraz  z výsledkov ukonaný a smutný. Videl svojich Svätých prenasledovaných, nenávidených a zabíjaných. Sledoval, ako Jeho milovaná dcéra Mária je napadaná a nenávidená, ignorovaná vlastnými kňazskými synmi. Stál pri tom  a videl, ako Jeho Syna pošliapali a znova a znova prebodli. Jeho sladký Biely kamienok tiež veľmi trpel v rukách tých istých mužov a žien, rovnako ako Môj sladký panovník, ktorý rovnako ako Svätý Ján Krstiteľ čaká a modlí sa za uskutočnenie tejto práce. Toto robí Môj malý syn tiež, s najväčšou obavou.

Nebojte sa však, lebo Otec teraz povedal: „Všetko sa uskutoční v Jeho mene.“ Že so silnou rukou vyvedie svojho panovníka a svätého pápeža, aby všetkým ľuďom ukázal, že je to uskutočňované On, sám Boh. V prírode sa teraz stane veľa vecí. Veci, ktoré sú oveľa ďalej ako „normálne“ alebo dokonca „náhodné“. Budú vedieť,  podľa koho sú tieto veci urobené.

Nerob si teraz starosti, Môj synček, s malými podrobnosťami zatiaľ, lebo Otec napraví tých, ktorí boli  dezinformovaní alebo sa vzdialili z cesty, pre ktorú sú určení. Tí, ktorí sú na správnej ceste, budú postavení vpred, aby mohli dokončiť svoje práce. Nemýľte sa, Otec napraví všetky veci. Satan vo svojich trikoch kalí vody. Otec však nedovolí, aby niečo z toho pre svojich svätých už pokračovalo ďalej.

Moji dvaja synovia, Enoch a Eliáš, prídu po Varovaní, aby začali svoje dané misie. Antikrist bude na  scéne, ale iba pre tých, ktorí ho poznajú. Do verejného života vstúpi, až keď sa postaví scéna v katolíckej cirkvi  a čo sa stalo vo svetovej vojne. V čase Varovania bude všetkým povedané, kto to je a ako sa mu vyhnúť.

Vedz, Môj synu, že svätí majú pravdu v tom, čo im bolo povedané, ale Otec dal viac času kvôli modlitbe, zhustí niečo z toho, čo bolo predpovedané.

Ty a Panovník budete spolupracovať na uzdravení Cirkvi a jej obnove. Ľudia sa začnú obracať, lebo  ťažkosti a spory vniesli do tohto bodu ich plnú pozornosť. Proti Kristovi bude poskytnuté iba malé časové obdobie. Moje deti budú dovtedy v ich útočisku pod vedením ich Anjelov strážnych. Ty a Monarcha budete pokračovať vo svojej práci, kým vás neprijmem do svojho Srdca. Proti Kristovi budú dané tri roky a potom dôjde  k Môjmu „očakávanému“ druhému návratu, Moje deti, lebo vás potom zavedie do éry mieru, Môj syn.

Nerob si starosti, Môj synu, „kedy a kde“, lebo s pribúdajúcim časom budeš rozumieť čoraz viac. Čoskoro vás vezmú do tretieho neba s panovníkom a apoštolmi a mnohými ďalšími, ktorí s vami budú pracovať, aby ste boli obnovení telom i duchom, aby ste dokončili svoju misiu na Zemi. Potom získate všetky vedomosti  o udalostiach a všetko vám dá zmysel. Neboj sa, syn Môj, lebo všetko je na svete.

Choď v Mojom pokoji, Moja dcéra.

https://littlepebble.org/2021/05/09/letter-from-william-costellia-to-a-seer-8-may-2021/