Message to Anna of Jesus (in Slovak) – 3 May 2021

Message to Anna of Jesus (in Slovak) – 3 May 2021

Anna od Ježiša 3. mája 2021 Čas 11:46 na sviatok Kráľovnej Poľska

Ježiš: Ania, Moja dcéra. Život duše v dnešnom svete je neustály boj. Áno, váš život je boj a tvrdá práca. Každej duši však dožičím odpočinok a oddych. Áno, vaša duša zažíva odpočinok a úľavu, lebo nijaká duša  nemôže vydržať až do konca na Mojej ceste bez odpočinku a oddychu. Aké dôležité je na Božej ceste umiernenosť  a obozretnosť. Satan nevie, čo je umiernenosť a rozvážnosť, a chce vytlačiť dušu z Mojej cesty a presvedčiť ju, že robí príliš málo, príliš málo sa modlí. Alebo ju chce odradiť a priviesť k apatii, povedať jej, že to, čo robí, nezáleží a nemá zmysel. Hovorí jej, že Boh aj tak urobí všetko, tak prečo robiť tieto modlitby a pôsty.

Preto je veľmi dôležitá obozretnosť a umiernenosť, ako aj rozlišovanie Mojej vôle konať dobro. V tomto prípade je zhon zlým poradcom a zhluk môže ľahko spadnúť. Iné je, keď dávam svojej duši nutkanie konať dobro.

Potom neváhajte konať dobro a slúžiť svojmu bratovi a dať mu to, o čo žiada. Moje kráľovstvo je  v srdciach ľudí, ktorí plnia Moju vôľu a nepáčia sa sami sebe.

Kto je ako Boh! Kto ako Všemohúci a Všemocný Boh vládne svetu. Nastal čas na očistenie poľského  národa. Ten, kto vydrží a prejde časom problémov, dostane Palmu víťazstva, Palmu radosti, Palmu svätosti.

– Môj milovaný Ježišu, dokedy bude trvať očistenie?

Ježiš: Čas nie je dlhý, ale pre mnohých bude bolestivý. Kto sa dokáže vzdať privilégií, prejde časom skúšky. Kto by radšej prišiel o život, ako Ma zradil, prejde časom skúšky. Kto zostane vo Mne a vybral si Moju Matku ako  Archu spásy, prejde časom skúšky.

Časy sú posledné, deti Moje, a teraz oddeľujem zrno od pliev a žne v Nebi sú pripravené na zber. Aj keď prichádza čas strachu a bolesti, zažijete svoju dušu a osamelosť bude vaša, pamätajte, že Som stále s vami. Láska Mojej a vašej Matky obklopuje každú vernú dušu, najmä tú, ktorá trpí. Požiadajte Ma skrze Máriine ruky, aby ste vytrvali a nezlomili sa v čase skúšky, a dám vám silu a milosť a odvahu konať, aby ste odolávali zlu.

– Pane môj, Ježišu, Ty si Kráľ, si našou nádejou a odmenou v tejto dobe, ktorá už je a prichádza. Urob, aby Tvoji verní vytrvali, aby sa nezriekli svojej viery, aby naše srdcia boli vždy verné Tebe a Márii.

Mária: Moje milované deti. Som poľská kráľovná, kráľovná poľského národa.

Čo to znamená?

To znamená vaše veľké privilégium, lebo krajina pod Mojou ochranou prekoná všetko zlé, keď zostane verná Bohu.

Čo to znamená byť verný v týchto časoch skúšok?

Byť verný neznamená, že si každý deň plníme svoje povinnosti a modlitby, ako aj pôst a vedenie obetavého života. Vernosť je úplná oddanosť Bohu a prijímanie Jeho súdov s dôverou.

Budete verní, keď bude ohrozený váš život?

Vernosť je životný postoj, je svedectvom života podľa evanjelia.

Vernosť je láska k Bohu, rovnako ako láska k Jeho zákonom a prikázaniam.

Vernosť je túžba splniť všetko, čo Boh prikázal.

Vernosť svojmu povolaniu, vernosť každodenným povinnostiam, vernosť poslaniu, ktoré nám Boh zveril.

Satan sa vás teraz pokúša oklamať, odradiť vás a tiež vás uväzniť do pasce. Je dôležité, aby ste stále hovorili s Bohom a tiež si našli čas na uctievanie Boha v Najsvätejšej sviatosti.

Môj plášť stále obklopuje celé Poľsko a každého z vás zvlášť. Boj však stále pokračuje a je to pre každú dušu. Preto sa v ničom nevzdávajte a modlite sa za seba, za rodiny, za celý poľský národ a za všetky duše, aby pretrvávali vo vernosti Bohu. Chcem sa vám poďakovať za vaše úsilie, za vaše modlitby, obety a pôst. Príďte  k Môjmu Synovi a utešujte Jeho Srdce. Utešujte Srdce Boha Všemohúceho Otca. A Moje Srdce túži po vašom potešení, aby ste utešovali Srdce Matky.

Láska túži po vzájomnosti a Božia láska sa vleje do vašich sŕdc a dá sa vám milosť útechy. Radosť je  darom obrátenej duše a šťastie je darom dušiam, ktoré konajú Božiu vôľu. Nechajte sa viesť Božou milosťou po priamej ceste. Zostaňte v Božej láske, udržujte svoj odev milosti vždy čistý, lebo iba duša zákona tentoraz prejde.

Som poľská kráľovná, ale predovšetkým vaša Matka. Chcem, aby ste prechádzali časom problémov  v radosti a dôvere v Boha. Kto je ako Boh!

Nechajte svoju vôľu posilniť Božou milosťou a Božie milosrdenstvo bude spásou pre duše, ktoré sa stratia a idú zlou cestou. Objímam vás, deti Moje, svojím plášťom lásky a starostlivosti. Chcela by Som vás potešiť, aby vaše duše mohli v nádeji kráčať po Božej ceste. Dôverujte a verte Môjmu Synovi a robte všetko, čo vám povie.

https://anna-od-jezusa.pl.tl/2021-Maj-%231.htm