Two Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 25 April 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney –18/04/2021 Návšteva katakomb v Ríme

V roku 1996 som išla na púť do Talianska. Bola som so skupinou ľudí, bolo nás asi tridsať. Navštívili sme Rím a mnoho ďalších miest.

Kňaz nám povedal: „Zajtra ráno po Svätej omši pôjdeme navštíviť katakomby.“

Veľa som počula o katakombách v Ríme, tak som bola zvedavá, ako ich uvidím. Keď sme tam dorazili, pamätám si, že som stála pred veľkou starodávnou bránou a čakala na jej otvorenie, aby sme mohli vstúpiť do areálu   Katakomb.

Kňaz povedal: „Otvorím bránu a vy potom môžete všetci prejsť, ale aj za mnou.“

Bola som blízko úplne vpredu za čiarou. Keď náš kňaz otvoril bránu, naša skupina začala prechádzať. Keď som prišla k bráne, jednoducho som sa nemohla pohnúť; Nemohla som prejsť bránou. Bol tam nejaký blok, ktorý ma brzdil. To ma tlačilo späť.

Kňaz hovoril po taliansky a pýtal sa ma: „Čo je s tebou?“

Odpovedala som: „Nemôžem ísť ďalej. Ja jednoducho nemôžem!“

Povedal: „No, skús.“

Povedala som: „Snažím sa.“

Bolo niečo, čo by ma iba tak nepustilo; Jednoducho som sa nemohla pohnúť vpred. Bolo to ako múr predomnou. Všetci za mnou sa dosť rozčuľovali a začali na mňa kričať: „Poď! Prečo nás držíš?“

Cítila som sa tak trápne. Kňaz potom išiel smerom k malej kaplnke na boku a vytiahol svoju modlitebnú knižku  a povedal: „Och, teraz už rozumiem. Myslím si, že máš okolo seba nejaké zlo, ktoré ťa nenechá prejsť.“

Kňaz potom otvoril svoju modlitebnú knihu, pomodlil sa a potom ma požehnal. Potom som bola okamžite schopná prejsť bránou a vstúpiť do katakomb. Moja návšteva sa mi tam veľmi nepáčila.

Po skončení mojej púte som sa vrátila za matkou do Slovinska za ňou. Myslím, že som si musela vziať  duše z Katakomb so sebou. Strašili ma. Počula som ich hlasy, kričali a volali ma a prosili ma o pomoc. Psychicky som bola vyčerpaná. Pomyslela som si, už nikdy viac. Ak sa niekedy vrátim do Ríma, nenavštívim katakomby.

Povedala som miestnemu farárovi, že si myslím, že idem duševne.

Povedal: „Nie, nie. Ste človek, ktorý láka duše. Všetci od vás niečo chcú. Ste v strede a všetci prosia  a prosia.“

Určite tam boli duše odpradávna, ktoré boli uväznené a stále potrebovali pomoc. Celý zážitok bol celkom úžasný a duše ma opotrebovali.

Pane, zmiluj sa nad týmito dušami.

http://valentina-sydneyseer.com.au/18-april-2021-2/

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 25/04/2021 Dobrý Pastier Katedrála Sv. Patrika

Počas rozdávania Svätého prijímania náš Pán povedal: „Valentína, Moje dieťa, dobre sa pozeraj a váž, keď Ma prijímaš vo Svätom prijímaní, a buď vďačná. Každý prijíma Moje Sväté Telo na ruky, iba veľmi málo z nichna jazyk. Som toľko znesvätený a urážaný, predovšetkým Ma prijímajú bez pokánia.“

„Moji kňazi a Moji biskupi, súhlasia a umožňujú, aby sa to všetko dialo.“ Jedného dňa budú zodpovední za to, že nehovorili Pravdu Môjmu stádu, o pokání a spovedi.“

„Chcem tiež, aby si Mi ponúkali všetkých vojakov, ktorí padli vo vojne, ANZACS, na ich pamiatku.“ Dnes je v Austrálii deň pamiatky ANZACOV, ktorí zahynuli počas vojen.

Náš Pán Ježiš povedal: „Obetovali svoje životy a dali svoje životy za svoju krajinu a JA prijímam ich utrpenie. Položil Som život za všetky svoje ovce, aby Som im dal život a spásu.“

„Moje ovce, chvíľu Ma počúvajú a poslúchajú, a potom ich svetské zábavy a pokušenia odnesú, lebo ich viera je slabá. Modlite sa za týchto ľudí, aby sa čoskoro vrátili do Otcovho domu skôr, ako budú navždy stratení. Otec je ich jedinou záchranou. Dáva im Svetlo a Život.“

„Modlite sa za nich.“ Modlite sa za ľudí, aby sa čoskoro vrátili k Bohu, ktorý ich má tak veľmi rád.“

Pane Ježišu, zmiluj sa nad všetkými vojakmi, ktorí položili životy za svoju krajinu.

http://valentina-sydneyseer.com.au/25-april-2021/