Message to Enoch (in Slovak) – 7 May 2021

Chcem, Moja milovaná Kolumbia, aby sa Mi celý kolumbijský Národ zasvätil v mesiaci jún, vo dne v noci uctieval Moje Najsvätejšie Srdce; aby vaša vláda obnovila zasvätenie Mojej Kolumbie Môjmu milujúcemu Srdcu; s prosbou o ukončenie násilia, o mier a ochranu Môjho milovaného národa.

7 mája 2021, 10:30 – Naliehavé volanie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho do Kolumbie. Správa Enochovi.

Môj pokoj s vami, Moja milovaná Kolumbia.

Môj milovaný Národ, cítim obrovský smútok, keď vidím, že nechceš prijať Moje milosrdenstvo a Mojevýzvy k pokániu. S láskou Som vás nabádal, aby ste sa zmenili, ale vy nie, ste duchovne otupení skrze zlo  a hriech, čo robia Moje milujúce Srdce smutným. Vaše deti sa Mi otočili chrbtom a ignorovali Moje volania.

Pochopte, Moji milovaní, skôr ako ste existovali ako Národ, už Som si vás vybral ako svetlo pre svet!  Nechcem vyliať svoju spravodlivosť na vás a na vaše deti, lebo dobre viete, že vás milujem a že Som vás ukryl do buľvy Môjho oka a vryl Som vás do dlani svojich rúk.

Naliehavo potrebujem, Môj milovaný Národ, prebuď sa z vašej duchovnej letargie, aby si mohol uskutočniť Môj plán spásy pre tieto posledné časy spolu s Mojimi ostatnými vyvolenými národmi! Pamätajte,Moji milovaní, že z vás bude vychádzať výkrik slobody, ktorý prebudí celý svet; výkrik, ktorý sa už začal šírením Mojich posolstiev spásy a vyliatím Môjho Ducha, ktorého Som vylial na vaše deti. Prebuďte sa, prebuďte sa, Mojimilovaní, aby ste mohli osvetliť tmu a temnotu, ktoré už plávajú nad zemou!

Počuj, Môj milovaný Národ: Potrebujem tvoje úprimné, okamžite obrátenie, nechcem sa vybúriť nad  tvojou krajinou a tvojimi deťmi Mojím spravodlivým ramenom, lebo by si sa tomu neubránil! Prijmite Moje  posledné zvony milosrdenstva a vráťte sa do Môjho láskavého Srdca, aby ste nemuseli spoznávať Moju spravodlivosť. Vaša konverzia je urgentná; Čakám vás s Mojou otvorenou náručou, naplnenou láskou a odpustením,  naplnenou milosrdenstvom.

Sily zla vás obklopujú, Moji milovaní, a chcú zničiť Moju prácu; preto potrebujem vaše úprimné obrátenie, aby Som zničil plány nepriateľa, ktoré sa blížia k vám. Čas je podstatný, Môj milovaný Národ, potrebujem, aby váš Fiat vykonal Môj plán spásy pre tieto posledné časy. Opakujem: Nechcem vaše zničenie, ani nechcem vidieť prúdiť krv vašich detí; príďte čo najskôr ku Mne, aby vás Moje Milosrdenstvo zakrylo a zničilo čierny mrak  ateistického komunizmu, ktorý vás začína zakrývať.

Chcem, Moja milovaná Kolumbia, aby sa Mi celý kolumbijský Národ zasvätil v mesiaci jún, dňom   i nocou uctieval Moje Najsvätejšie Srdce, aby vaša vláda obnovila zasvätenie Mojej Kolumbie Môjmumilujúcemu Srdcu; s prosbou o ukončenie násilia, o mier a ochranu Môjho milovaného národa. Dávam vám tútomodlitbu zasvätenia Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, aby ste sa ju mohli modliť dňom i nocou.

Zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

„Ó, milujúce Srdce Ježišovo, prichádzam pred Teba s bremenom mojich hriechov, požiadať Ťa a prosiť Ťa o zľutovanie a milosrdenstvo nado mnou,  mojou rodinou, (………………*) a celým svetom. Dobrovoľne a s dôverou sa  zasväcujem Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu a slobodne zasväcujem svoju rodinu, náš Národ a všetky národy Zeme. Ochraňuj nás, Najsvätejšie Srdce Ježišovo,  a chráň nás, náš Národ a celý svet pred útokmi, nástrahami a pascami zla a ich pôvodcami. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, dôverujem v Teba. Amen.“

Zostaňte v Mojom pokoji, Mojom milovanom kolumbijskom národe. Vaše milované, Najsvätejšie Srdce Ježišovo. Dajte Moje posolstvo poznať na konci Zeme, Moje deti!

– Sem môžete vložiť aj svoj Národ.

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2021