Vision of Catherine Emmerich (in Slovak) – 10 May 2021

10 mája 2021 Vízia Kataríny Emmerichovej o Petrovi II. 10. mája 2021 – 09:53 od Williama

Vízia Sv. Kataríny Emmerichovej o poslednom pápežovi

„Včera v noci som mala víziu pápeža. Videla som Svätého Františka, ako nesie kostol a baziliku Svätého Petra, nesenú na pleciach malého človiečika, ktorý mal vo svojej tvári niečo zo Žida. Vyzeralo to veľmi nebezpečne. Mária stála na severnej strane Cirkvi s plášťom pretiahnutým nad ňou. Malý muž bol takmer zohnutý.

Zatiaľ je laik. Viem, o koho ide. Dvanásť mužov, ktorých vždy vidím ako dvanásť nových apoštolov, mu malo pomôcť, ale prišli príliš neskoro; Avšak práve keď mal padnúť, všetci dobehli s nespočetným množstvom anjelov, aby mu pomohli.“ (Zväzok 2, str. 299 – 300).

Je rok 2020; čakáme na to, ako sa udalosti otočia, ako povedal Ježiš od novembra 2010, že sa vráti  o štyridsať rokov. Čo sa teda odvtedy stalo? Ja osobne verím, že nám zostáva pätnásť rokov, kým sa Ježiš vráti –  a prečo sú znamenia, ktoré prichádzajú, znamenia, na ktoré čakáme. Existujú tisíce znamení, na ktoré čakáme, ale jedna vec je istá, Ježiš sa vráti pred koncom roka 2050, lebo obdobie, o ktorom Ježiš hovorí na konci časového obdobia, je o štyridsať rokov – čo je rok 2050. Ale ako verím, Ježiš nám nedá čas, dátumy, ale dá nám náznak. Tak ako je to už desať rokov, čo Ježiš prehovoril k Márii Božiemu milosrdenstvu 8. novembra 2010; to bol začiatok konca, lebo celých štyridsať rokov je 8. novembra 2049, preto som tipoval, že sa náš Pán vráti v r.2035.

Ako budeme schopní čítať časy? Úplne prvá otázka, ktorá sa musí stať, je táto: čakáme na tretiu svetovú vojnu. Začne sa to na Blízkom východe, lebo ho budú vytvárať moslimské skupiny, počnúc odtiaľ, keď sa vytvorí skupina na útok na Izrael. Na prvý útok použijú jadrové bomby, ktoré rozpútajú vojnu a privedú do nej Turecko  a Rusko. Moslimovia zaútočia na Španielsko a Francúzsko – a Rusko zaútočí na Nemecko a Taliansko. Čína sa zapojí do útokov na Južnú Kóreu, Taiwan a Hongkong a privedie svoju armádu na Blízky východ.

Africké krajiny budú nevysporiadané. Niektorí budú vo vojne. Austrália bude napadnutá Indonéziou. Amerika bude trestaná a Kalifornia padne do mora. Havaj a toľko ostrovov sa ponoria do mora, lebo morské vody  vystúpia a pohltia veľa morských pobreží, lebo more bude stúpať v každej krajine.

Ďalším znakom sú všetky udalosti, ktoré nadobudnú platnosť pred Varovaním. Väčšina krajín bude vo  vojne a milióny zomrú. Prvým varovným signálom bude tma, ktorá zasiahne Zem. Bude nejakých šesť hodín tmy.

Príčinu nepoznáme, ale bude tu veľká panika, lebo svet bude udržiavaný v tme ako predbežné varovanie, aby sa ľudstvo pripravilo na Veľké Varovanie, ktoré príde. Paríž a Marseille vo Francúzsku budú zrovnané so zemou a mnoho veľkých miest bude zničených a zrovnaných so zemou.

Antikrist príde tesne pred Veľkým Varovaním, ale dá o sebe vedieť počas Veľkej vojny. Táto vojna potrvá niekoľko mesiacov a zabije mnoho miliónov ľudí. Zastaví vojnu a prinesie svetu mier, ale v tomto období príde Veľké Varovanie a väčšina zlých ľudí na svete zahynie v miliónoch. Svetová populácia sa obráti, lebo Varovanie ukáže Lásku a milosrdenstvo od Boha.

Ja sám budem na dobu Varovania vzatý do Neba a krátko po tom sa vrátim na Zem, vyzerajúc vo veku 23 rokov a budem vysoký (6 stôp) a na čele budem mať hviezdu. Oslovia ma Svätý Pavol a Svätý Peter a dostane sa mi právomoci pápeža Petra Abraháma II. Antikrist sa bude na chvíľu vyhýbať a ja budem viesť ľudí z celého sveta  k nasledovaniu Krista. Budem viesť Boží ľud k nasledovaniu Ježiša, ale práve v tomto období získa Antikrist plnú moc; niektorí z tých, ktorí znovu padnú, ho budú nasledovať a kresťania sa budú musieť skrývať – ​​ale Cirkev bude silná. Bude to tri a pol roka, čo bude Antikrist vládnuť Zemi. Svätý panovník pôjde do Jeruzalema a obetuje svoj život Bohu a zomrie. Medzi rokmi 2020 a 2035 sa má stať veľa – je to iba približný rok –, kedy sa má Ježiš vrátiť.

Pozrime sa teda, čo sa bude diať, keďže sa momentálne nachádzame v máji 2020, kde je svet sužovaný  vírusom, ktorý uzatvára takmer celý svet nadol. V súčasnosti je 3 219 242 osôb, ktoré kontaktovali vírus s 228 194 úmrtiami. Prichádza ďalší vírus, ktorý bude horší, lebo bude útočiť na pľúca a srdce. Takže svet prechádza všetkými vírusmi, aby priviedol ľudstvo späť k Bohu. Náš Pán to umožňuje, aby priviedol späť svoje deti. Svet sa chystá ísť do veľmi vážnych vecí, kým sa ľudstvo neobráti späť k Bohu.

Začali sa prvé tresty – teraz prichádza zvyšok. Blízky východ, Izrael, Irán, Turecko, Sýria, Libanon a Egypt začnú vojnu, ale moslimské krajiny začnú vojnu so Španielskom a Francúzskom, aby bojovali s moslimským  obyvateľstvom, čo privedie do hry katolíckeho panovníka, ktorý brániť katolíkov. Pápež spojí všetky viery hlásaním jednoty všetkých. Bude sa usilovať o formovanie Desiatich európskych národov.

Posledný pápež, pápež Peter Abrahám II., Sa presťahuje na Filipíny, aby zreformoval Vatikán a priniesol jednotu – akonáhle ju dosiahne, vycestuje do Číny, na Taiwan, do Singapuru a potom do Európy, aby pomohol francúzskemu panovníkovi.

Príde tretia svetová vojna, ktorá sa bude týkať všetkých národov, ale bude to veľká trest od asteroidu, ktorý vrazí do mora neďaleko Mexika a zabije mnoho ľudí. Počas tretej svetovej vojny to Ježiš zastaví s prichádzajúcim Varovaním. Antikrist dá o sebe vedieť tesne predtým, ako príde Varovanie. Stane sa veľa vecí, ale najdôležitejšou udalosťou je Varovanie. (zrkadlo duše, osvietenie)

Vložím to do systému, aby ste to pochopili. Vírusy sú iba malým krôčikom k udalostiam, ktoré sa majú stať. Nižšie je uvedená predstava o tom, ako to bude v nasledujúcich rokoch. Rok 2020 je začiatkom udalostí,  o ktorých sa hovorí v apokalypse. Preto teraz, keď máme podrobnosti v časti Písma, poďme k udalostiam sveta, ak ich dokážeme prečítať:

1. Koronavírus 2020

2. S druhým vírusom

3. Blízky východ vzplanie s Iránom, Izraelom, Tureckom, Sýriou a ďalšími národmi; Rusko

4. Libanon urobí vážne kroky, aby sa vyslobodil z pazúrov

5. Európska únia sa rozdelí, Európu napadnú moslimovia – najmä Španielsko, Francúzsko a časť Nemecka –  Portugalsko.

6. V priebehu rokov 2020 a 2030 vznikne francúzsky panovník a pápež Peter Abrahám II. A v priebehu nasledujúcich dvoch rokov sa začne tretia svetová vojna.

7. Bude to v nasledujúcich dvoch rokoch, keď Malý kamienok zhromaždí vizionárov a prorokov.

8. Tretia svetová vojna sa začne tým, že Čína prevezme kontrolu nad Áziou a bude sa pohybovať v Európe. Rusko sa presunie nad Európu a bude sa podieľať na Blízkom východe. Vojna bude pokračovať dovtedy, kým Antikrist neurobí krok. Potom Antikrist zastaví vojnu skôr, ako bude zničené veľa; potom bude Varovanie.

9. Očakávam, že Varovanie príde kedykoľvek v nasledujúcich dvoch rokoch, lebo pápež Benedikt XVI. sa musí presťahovať z Talianska a stratiť život v krajine, do ktorej pôjde.

10. Po Varovaní bude Antikrist na chvíľu položený na nízku úroveň.

11. Všetci zlí zahynú a odídu do pekla a svet sa obráti.

12. Všetci sa pridajú ku katolíckej Cirkvi, ale ja budem záhadným spôsobom pápežom.

13. Mnoho ľudí sa vrátia späť na miesto, kde boli pred Varovaním.

14. Francúzsky kráľ bude so mnou spolupracovať na posilňovaní sveta.

https://littlepebble.org/2021/05/10/catherine-emmerich-vision-of-peter-ii-10-may-2021/

[Pozri webovú stránku: https://meditationsoncatholicism.blog/2021/05/03/emmerichs-vision-of-peter-ii/ ]

Zverejnené 3. mája 2021 od inspirbythespirit (Manuel Silveira)