Message 827 (in Slovak) – 18 May 2021

Správa 827 – 18. mája 2021 19. mája 2021 – 11:30 Doručené

SPRÁVA DANÁ OD NAŠEJ PANI WILLIAMOVI COSTELLIOVI 18. MÁJA 2021

Sviatok Panny Márie z Archy, Márie, našej Matky, Pomocníci kresťanov.

Veľká vojna: Čína napadne Taiwan; Amerika bude vtiahnutá do konfliktu. USA vtrhne; Rusko sa pripravuje na útok na Ukrajinu, Európa; Čína prevezme Hongkong; Japonsko bude silné a bude sa brániť – Ďalší vírus, ktorý príde: zaútočí na pľúca – Moslimovia zaútočia na Európu a Izrael – Austrália v konflikte s Čínou – Môj synu, tvoja sloboda je blízko, aby si mohol viesť ľudí s pomocou svätého panovníka.

WILLIAM: Obloha je plná aktivít. Biely Kríž už nejaký čas do očí bije a formuje cestu ku mne, čo je vynikajúce. Na oboch stranách cesty sú tisíce a tisíce krížov, rovnako veľkých ako Kríž nášho Pána. Sú to rôzne farby: biela, hnedá a čierna. Biele kríže majú „víťazstvo“; hnedé čakajú a čierne majú otáznik. Biely Kríž sa otvára a tisíce a tisíce anjelov vychádzajú s Našou svätou Matkou a Ježiškom. Panna Mária spadá pod Jej názov: „Panna Mária z Archy, Mária, naša Matka, Pomocnica kresťanov.“ Svätý Michal, môj Anjel strážny a svätá Amor Dei prichádzajú s Pannou Máriou. Panna Mária prichádza dopredu a víta ma:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Duch Svätý ako holubica spočíva na ruke Panny Márie so svätým ružencom. Panna Mária bozkáva Ducha Svätého a posiela Ho ku mne. Svätá holubica spočíva na mojej hlave a hovorí: „Žehnám ti, Môj svätý syn.“ Vracia sa a zmizne.

NAŠA PANI: „Žehnám ťa, Môj svätý syn, William a JA ti žehnám k tvojim narodeninám pred pár dňami: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Anjeli za Pannou Máriou držia dlhý ruženec. Panna Mária vykročí bližšie ku mne.

NAŠA PANI: „Pozdravujem ťa, Môj milovaný syn. Buď v pokoji, aj keď svet je v takom nepokoji. Dnes Som prišla obnoviť srdcia svojich detí, aby Som ich posilnila, keď bude kríž ťažší, lebo vstupujete do veľmi zložitého obdobia, lebo všetky Moje deti sa pripravujú na prichádzajúce tresty a Veľké Varovanie, lebo čas je veľmi krátky.“

„Môj milovaný syn a deti – svet sa pripravuje na Veľkú vojnu, ktorá sa rozpúta ospalým ľudstvom.“  Krajiny sa pripravujú na útok na slobodné národy: Taiwan sa pripravuje na čínsku inváziu, ktorá vtiahne Ameriku do konfliktu, lebo bude brániť malý národ, ale tým bude napadnutá USA, lebo Rusko je pripravuje útok na Ukrajinu a Európu a zamestná svoje ponorky pozdĺž pobrežia USA. Čína prevezme Hongkong s plnou vojenskou silou a bude napredovať Japonsko, ale Japonsko bude silné a bude sa brániť.“

„Svet bude v chaose, lebo Čína a Rusko urobia krok. Turecko manévruje na krajiny, ktoré ho obklopujú, lebo všetky moslimské národy zaútočia na Európu a Izrael.“

„Modlite sa, milé deti, lebo ľudstvo smeruje do doby, kedy bude národ bojovať proti národu a prinesie  svetu veľa smrti a zničenia.“

„Aj Austrália bude vtiahnutá do konfliktu, lebo Čína bude ohrozovať tento národ a vojna vypukne  v celom ázijskom tichomorskom národe.“ Modlite sa, drahé deti, lebo si neuvedomujete, aké vážne je to pre  tento národ. Modlite sa, aby sa Moja Svätá Zem v Austrálii veľmi skoro vrátila k Mojim deťom, lebo ak zostane v rukách tých, ktorí sa usilujú o zničenie Mojej krajiny, potom Austrália padne, lebo do Austrálie príde veľa  trestov, aby očistili svojich obyvateľov, lebo veľa je v stávke.“

„Modlite sa, milé deti, za Blízky východ, lebo Libanon, ktorý ovláda Hamas, podľahne silám zla. Modlite sa, drahé deti, aby bola chránená svätyňa svätého Charbela, lebo Libanon je zasvätený Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a Srdcu Môjho milovaného syna, svätého Charbela. Modlite sa za Izrael, Moje deti, lebo nepriateľ si želá ovládnuť Boží ľud a zvrhnúť tých, ktorí veria v pravého Boha. Modlite sa za Anglicko, deti Moje, lebo to čoskoro veľmi utrpí.“

„Moje deti, čo mám robiť, aby Som pomohla zachrániť ľudstvo pred sebazničením?”

“ Žiadam ľudstvo už viac ako 100 rokov a stále ľudstvo zatvára svoje uši a srdcia, lebo ľudstvo neposlúchlo Matkine volanie. Čoskoro, drahé dieťa, príde ďalší vírus – zaútočí na pľúca a ľudstvo bude hľadať vzduch, ktorý bude dýchať, ale deti Moje, všetko, čo musíte urobiť, je modliť sa a prosiť o odpustenie. Pochopte, pochopte, že ľudstvo je teraz na súde a vy to môžete zmeniť tým, že vezmete Korálky Lásky, Môj Svätý ruženec a požiadate Boha o odpustenie. Čoskoro dôjde v Južnej Amerike k veľkému trestu, ktorý otvorí srdcia Môjho ľudu.“

„Modlite sa za USA, lebo odstránili prezidenta Donalda Trampa tým, že umožnili nepriateľovi pokračovať v ovládnutí krajiny.“ Moje deti, Moje deti: neželáte si mier vo svojich krajinách, a preto Nebo umožní, aby sa svet ponoril do chaosu a ničenia.“

„Každá krajina na svete dostane časť sveta trestov, preto buďte pripravení, Moje deti.“ Nechajte kostoly otvorené a choďte na omšu, kde môžete vykonať nápravu.“

„Južná Afrika a kontinent Afriky: nezabudli na vás, lebo mnoho národov na tvojom kontinente spadne pod.“ Bude vojna proti sebeckým národom, ktoré využívali západný svet na zisk, ale nie pre dobro ľudí. Varujem vás teraz: zmeňte cestu, ktorú ste viedli, a zmeňte spôsob, akým ste jednali so svojimi ľuďmi.“

„Moje dieťa, Som veľmi smutná za to, čo Som dnes musela povedať, ale všetko musí byť zjavené, aby  Moje deti prijali pravdu a modlili sa, lebo ľudstvo je na pokraji trestov.“

„A ty, Moja sladká Skala lásky“, buď v pokoji, lebo tvoja sloboda je blízko, aby si mohol viesť Boží ľud   s pomocou svätého panovníka a priviesť ho k úpätiu kríža, lebo čas je teraz veľmi krátky. Vedieme ťana tvojej ceste, lebo onedlho bude splnené to, čo má byť s tebou.“

„Milujem ťa, Môj drahocenný Anjel Božskej lásky.“ Naber odvahu a neboj sa, lebo Som stále s tebou. Žehnám ti: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Ježiško ku mne prichádza a omotáva sa okolo mňa a bozkáva ma. Robí znamenie kríža:

DIEŤA JEŽIŠ: „Milujem ťa William: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

NAŠA PANI: „To je zatiaľ všetko, Môj milovaný syn. Čoskoro príde Môj Božský Syn a dá vám ďalšie smerovanie. Milujem vás a žehnám vám a všetkému ľudu Božiemu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Modlite sa za pápeža Benedikta XVI., lebo jeho čas sa chýli ku koncu: V mene Otca i Syna i Ducha  Svätého. Amen. Milujem vás všetkých +. Žehnám vám +.“

WILLIAM: Ježiš i Mária nás žehnajú:

NÁŠ PÁN a NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

https://littlepebble.org/2021/05/19/message-827-18-may-2021/