Five Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – May 2021

Five Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – May 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 01.05.2021 Prvá sobotná modlitebná skupina

Pred odchodom do mojej modlitebnej skupiny ma ráno prišla navštíviť Blahoslavená Matka a Svätý Jozef. Preblahoslavená Matka držala hnedú papierovú tašku na prenášanie so šnúrkou.

Preblahoslavená Matka povedala: „V tejto hnedej taške sme pre teba priniesli nákupy.“

Prekvapená som povedala: „Ó, Blahoslavená Matka, ďakujem! Aký druh nákupu?“ Nepozerala som, čo je vo vnútri tašky.

Povedala: „Je to preto, lebo si mala na mysli Môjho Syna.“

Povedala som: „Nikdy som nevidela také roztomilé malé dieťa. Bol taký maličký a taký pokojný.“

Blahoslavená Matka sa usmiala.

Neskôr počas dňa som sa zúčastnil svojej prvej sobotnej modlitebnej skupiny. Hneď po príchode som nemohla uveriť tomu, čo som videla! Vošla jedna z dám z našej modlitebnej skupiny Silvána a niesla veľkú hnedú papierovú tašku. Bolo to úplne tá istá taška, ktorú som dnes ráno videla, keď ku mne prišla Blahoslavená Matka.

Silvána prišla ku mne a povedala: „Valentína, mám pre teba niečo na zimu.“

Keď mi podala tašku, povedala som jej: „Neverím tomu! Presne to som videla dnes ráno, keď prišla Blahoslavená Matka a dala mi hnedú tašku.“ Nevedela som, čo v nej je. Váhala som, či sa do nej pozriem. Nechcela som ju pred všetkými otvárať, tak som si ju vzala domov.

Večer, keď som skončila s praním, povedala som si: Radšej sa pozriem a uvidím, čo mi kúpila Silvána. Kúpila mi zopár vecí z krásneho teplého zimného oblečenia.

Pomyslela som si: „Ako to môže Nebo vedieť?“

Ďakujem, Blahoslavená Matka a Svätý Jozef, za krásne prekvapenie.

http://valentina-sydneyseer.com.au/1-may-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 01.05.2021-2 Schodisko do Neba pristáva v mojej záhrade

Dnes som sa usilovala dokončiť svoje umývanie a keď som sa pozrela von, uvidela som neobvyklý lúč svetla prichádzajúci z Neba, ktorý strieľal priamo dole a pristával na mojej záhrade.

Pozrela som hore a premýšľala som: „Odkiaľ pochádza toto svetlo?“

Bola som ohromená, keď som vo svojej záhrade sledovala tento nebeský lúč svetla. Vo vnútri lúča svetla som videla biele schody, tiahnuce sa až hore.

Povedala som: „Panebože, čo to je? Je to ako diaľnica do Neba.“

Všetci anjeli zostupovali po týchto schodoch na Zem. Sledovala som, kedy prídu k poslednému kroku, zastavili sa a usmiali sa, ale nedotkli sa Zeme. Schádzali a vychádzali po bielych schodoch v lúču. Takto prichádzajú nebeskí ľudia k môjmu domu. Cestujú skrze svetelný lúč, šachtu, ktorá je spojená s Nebom. Je to spojenie medzi Nebom a Zemou. Vedela som to už predtým, keď mi to ukázal anjel. Ale tentokrát som to videlasama.

Pamätám si, ako som sa anjela pýtala: „Ako môžu Sväté duše vedieť, kde žijem?“

Odpovedal: „Je to zvláštne svetlo, ktoré vidia, takže vedia, kam majú ísť. Je to pre nich útočisko.“ Svetelný lúč je podobný svetlu, ktoré vidím na fotografii, ktorú som zachytil počas rozhovoru a ktorý zachytáva veľmi úzky lúč svetla, ktorý dopadá na temeno mojej hlavy. Toto je Božie svetlo dané ľuďom na celom svete. Avšak ten, ktorý som dnes videla vo svojej záhrade, skrze ktorý cestujú anjeli a nebeské duše, mal oveľa širší priemer. V poslednej dobe som tiež videla veľa krásnych bielych holubíc prichádzať priamo do mojej záhrady. Bolo to pred pár dňami, neskoro popoludní. Boli by tam chvíľu a potom odleteli. Môže to byť príprava na sviatok Turíc.

http://valentina-sydneyseer.com.au/1-may-2021-2/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 15.05.2021 Rodinná modlitebná skupina, ktorá sa stretla v Maroubre

Dnes ráno, keď som sa pripravovala na návštevu rodiny, ktorú som predtým nenavštívila, prišiel náš Pán Ježiš. S úsmevom povedal: „Budeš mať úspešný deň.“

Joyce ma pozvala, aby som sa zúčastnila na rodinnej modlitebnej skupine, ktorá sa zhromaždila v jej dome, pomodlila sa posvätný ruženec, podelila sa s nimi o Sväté Božie Slovo a porozprávala som im o posolstvách, ktoré dostávam z Neba. Bolo to krásne rodinné stretnutie, kde veľa mladých ľudí počúvalo a modlilo sa spolu. Náš Pán Ježiš bol veľmi šťastný a žehnal všetkým prítomným.

Pán Ježiš povedal: „Teší Ma ich modlitba, ale povedz rodine, aby sa naďalej modlila.“

Náš Pán hovoril aj o mužoch, ktorí boli prítomní. Bol veľmi rád, že všetci prišli.

Náš Pán povedal: „Muži by mali ísť na spoveď. Trochu váhajú.“ Boh ich veľmi miluje a chce ich povzbudiť.

Ďakujem Ti, Pane Ježišu aj Blahoslavenej Matke Márii, za krásny deň modlitby a zdieľania Tvojho Svätého Slova.

http://valentina-sydneyseer.com.au/15-may-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 16.05.2021 Vyhlásenie v kostole na nosenie masiek. Katedrála Sv. Patrika, Parramatta

Dnes pred Svätou omšou oznámili: „Prepáčte, ľudia, v kostole je povinné nosiť masky. Vláda chce, aby sme ich nosili; inak zaplatíme pokutu. Ale zajtra si ich môžete vyzliecť, lebo to už nebude povinné.“

Počúval som, čo oznámili, ale nedala som si masku.

Náš Pán okamžite povedal: „Je zrejmé, že! Dnes je maska povinná! Vláda klame ľudí, lebo vo vláde nenávidia Cirkev. Chcú obmedziť ľudí, aby chodili do kostolov.“

„Hovoria, ale zajtra si masku nemusíte dať, lebo nie všetci ľudia prídu cez týždeň do kostola.“ Pracujú,„uviedol. Náš Pán bol veľmi rozrušený.

„Vláda nie je nič iné ako klamstvá!“ V Austrálii sa pre nich nemusia obávať. Možno je sem tam pár prípadov. Sú obmedzujúce, lebo sa im nepáčia cirkvi. Chcú zavrieť kostoly, „uviedol.“

Keď som videla, aký je náš Pán rozrušený, povedala som: „Pane, kedy s tým všetkým urobíš poriadok? Mám toho dosť! Kedy idete niečo robiť?“

Povedal: „Pracujem na tom!“

Náš Pán nariekal a spýtal sa: „Ďakujú Mi ľudia niekedy za to, že Som oslobodil obyvateľov Austrálie a Nového Zélandu, že ich najviac chránim nad všetkými krajinami?“

Musíme dôverovať v Pána Ježiša; Prihovoril sa.

http://valentina-sydneyseer.com.au/sunday-16-may-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 16.05.2021-2 Rodinná modlitba v Merrylands

Bola som pozvaná do domu krásnej rodiny spolu so svojimi priateľmi na modlitbu, posvätný ruženec a zdieľanie Svätého Slova nášho Pána Ježiša a Jeho Svätej Matky Márie. Bolo tam veľa mladých ľudí.Keď som večer prišla domov, poďakovala som Pánovi za Jeho požehnania a milosti, ktoré dal rodine a všetkým ostatným ľuďom prítomným v skupine.

Takmer okamžite sa mi zjavil náš Pán Ježiš. Bol veľmi šťastný a povedal: „Valentína, prídem ti odhaliť a ukázať ti, ako ťa táto rodina privítala. Keď si hovorila a zdieľali naše Sväté Slovo a naše učenie, absorbovali tak nádherne každé slovo, ktoré si im povedala. Chceli viac. Boli po tom hladní. Ukážem ti niečo pekné, čo sa stalo v tomto dome.“

Zrazu mi vo videní náš Pán Ježiš ukázal obývaciu izbu, kde sme sa modlili. V strede miestnosti bol veľký štvorcový stôl hnedej farby. Náš Pán ukázal na to svojou svätou rukou a povedal: „Toto je môj stôl a všetci ste sedeli okolo neho, keď ste zdieľali Moje Sväté Slovo. Bol som prítomný a Moja milovaná Matka.“

„Všetci títo ľudia si išli sadnúť k vám, s Mojou Valentínou za stôl a počúvať vás.“

Z diaľky som uvidela prichádzať Bridget. V tom okamihu nesedela za stolom. Počula som, ako hovorí:„Nie, nie, nevynechávajte ma! Chcem si sadnúť za Pánov stôl a počúvať Valentínu. Bola veľmi vítaná, lebo sme na ňu všetci zavolali: „Poď, poď“ a uvoľnili sme jej miesto pri stole.

Keď som sa rozhliadla po miestnosti, zmizli všetky stoličky a salóniky, na ktorých sme sedeli. Najdôležitejšie bolo, že sme mali veľkú česť sedieť za stolom nášho Pána Ježiša, zdieľať Jeho učenie a Jeho vedomosti a lepšie Ho spoznávať, ďakovať Mu a milovať Ho. Náš Pán pripravil stôl. Náš Pán vylial veľa milostí a požehnania na všetkých prítomných.

Ďakujem Ti, Pane Ježišu, za Tvoje zvláštne milosti.

http://valentina-sydneyseer.com.au/16-may-2021-2/