Message to Enoch (in Slovak) – 3 June 2021

Message to Enoch (in Slovak) – 3 June 2021

Zobuďte sa, prebuďte obyvateľov Mojej milovanej Kolumbie, lebo nevyhnutne potrebujem vaše obrátenie!

3 júna 2021, 8:45 – Druhé naliehavé volanie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho do Kolumbie.

Správa Enochovi.

Deti Mojej milovanej Kolumbie, Môj pokoj s vami, kolumbijský Národ, čakám na vaše obrátenie.

Kolumbijský Národ, čakám na vaše úprimné obrátenie; vaša oddanosť Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu je nevyhnutná na uskutočnenie Môjho plánu spásy pre tento čas konca. Opäť vám hovorím, obyvatelia Môjho milovaného národa: Potrebujem, aby vaša vláda obnovila zasvätenie Mojej Kolumbie Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu; aby sa všetky Moje deti Môjmu milovanému národu vo dne v noci zasvätili modlitbou, ktorú Som vám poslal v tomto mesiaci, venovanú úcte k Môjmu Svätému Srdcu. Naliehavo potrebujem vaše obrátenie, Moja milovaná Kolumbia; prijmi Moje milosrdenstvo, aby si nemusela poznať závažnosť Mojej spravodlivosti! Ak budete naďalej ignorovať Moje volania, vydám vás do rúk vašich nepriateľov, aby ste sa mohli očistiť. Vydám rozkaz ohnivým drakom spiacim vo vašich útrobách, aby s vami triasli dňom i nocou, aby ste sa tak prebudili.

Zobuďte sa, prebuďte obyvateľov Mojej milovanej Kolumbie, lebo nevyhnutne potrebujem vaše obrátenie! Nezostávajte nečinní; Pamätajte, že čas tejto doby už nie je časom a vaši nepriatelia hľadajú spôsoby, ako vás zatratiť, aby zničili Moju prácu. Preto vás vyzývam, aby ste sa ku Mne vrátili s úprimným srdcom. Nechcem vás vidieť trpieť, ani nechcem vidieť zničenie Môjho milovaného ľudu; Chopte sa čo najskôr rozumu, zhromaždite sa v modlitbe, pôste a pokání, tak ako to urobili obyvatelia Ninive, keď kázal Jonáš. (Jonáš 3: 1–10)

Nechcem vás vidieť v smútku, Moja milovaná Kolumbia, ale obliecť vás ako nevestu; Chcem, Moja milovaná, aby si Mi dala svoje áno a vydala sa so Mnou, lebo veľmi dobre vieš, že ťa milujem. Čakám vás, neváhajte, to najlepšie pre vás ešte iba príde. Zostaňte v Mojej láske a pokoji, Moji milovaní.

Vaše milované, Najsvätejšie Srdce Ježišovo.

Dajte túto správu vedieť celej Mojej Kolumbii až do konca Zeme.

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2021#neu