Message 830 (in Slovak) – 11 June 2021

Správa 830 – 11. júna 2021 12. júna 2021 – 07:10 Doručené

SPRÁVA DANÁ NAŠIM PÁNOM WILLIAMOVI COSTELLII V PIATOK 11. JÚNA 2021

Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pandémia formulovaná satanom; ľudstvo Ma musí iba požiadať a bude pandémia odstránená – Do USA vtrhnú čoskoro; Kalifornia vstúpi do mora – Rusko a čínske sily vstúpia skrze Aljašku a Mexiko – Európa napadnutá Ruskom, Čínou a Blízkym východom – Napadnuté Francúzsko a Španielsko – Vláda Anglicka bude zajatá – Modlite sa za Austráliu, Indonéziu a Papuu Novú Guineu – Modlite sa, aby pápež Benedikt XVI. vyhlásil poslednú veľkú dogmu; jeho čas je krátky – Buďte pripravení ísť na Filipíny a vytvoriť Novú časť skutočnej Cirkvi – Rím a Vatikán padnú.

WILLIAM: Z Bieleho kríža prichádzajú tisíce anjelov. Anjeli majú na hrudi znak Najsvätejšieho Srdca. Každý anjel má štyri červené krídla a sú vysoké asi dvanásť stôp. Anjeli sú zo zboru Svätého Srdca. Svätý Saphirous je jedným z anjelov. Nesie biely meč a štít a na hrudi je symbol Najsvätejšieho Srdca. Ježiš prichádza skrze Biely kríž s miliónmi anjelov. Spievajú „Hosanna na výsostiach.“ Ježiš prichádza skrze miestnosť a pozdravuje ma:

„V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“ Svätý Michal je s Ním a svätý Saphirous – ktorý je vodcom tejto skupiny anjelov – a svätý Menoloutis, môj anjel strážny, je tiež po boku nášho Pána.

NÁŠ PÁN: „Žehnám ťa, Môj milovaný syn Najsvätejšieho Srdca: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Buď v pokoji, viem, že momentálne trpíš, ale buď si istý, že tento kríž ťa čoskoro opustí, lebo mám pre teba ešte veľa práce.“

„Dnes je Sviatok Môjho Najsvätejšieho Srdca a zajtra je sviatok Nepoškvrneného Srdca.“ Blahoslavení, ktorí si ctia dva sviatky, lebo ich odmena bude hojná, keď príde čas.“

„Môj milovaný William a všetky Božie deti – ako viete, svet veľmi nepokročil kvôli pandémii, ktorá dusí duše Mojich ľudí, lebo ľudstvo považuje túto pandémiu za fatálny manéver.“ Namiesto toho, aby sa obrátili na Mňa, obrátili sa namiesto toho k znameniu vedy. Túto pandémiu sformuloval satan do rúk nekajúcnej generácie, čo spôsobilo smrť a neistotu v spoločnosti. Človek napriek tomu zabudne, že ľudstvo musí iba Mňa požiadať a bude pandémia odstránená. Ľudstvo však nemyslí na Boha a obracia sa na seba, ale nakoniec to spôsobí viac pandémie, lebo Boží nepriateľ si želá ustanoviť svoju vládu na Zemi a odložiť Ma nabok.“

„Umožním jej pokračovanie, ktoré odstráni oveľa viac miliónov, kým svet nepríde k záveru, že tretia svetová vojna je jediným výsledkom. Moje deti, Moje deti, prebuďte sa, lebo satan vás sťahuje do svojich pazúrov, kde vám predstaví seba ako Krista.“

„Blízky východ vytvára spojenectvo, aby zvrhol to, čo je stále dobré – a to je kresťanský svet.“ Prezident Spojených štátov amerických sa usiluje vytvoriť spojenectvo medzi západnom svete k prekonaniu sily zla, ktorá je uvedená vo svete ako komunizmus.“

„Varujte, Môj ruského syna, Môj synu, že sa plánuje plán zjednotiť Čínu sama so sebou a krajiny s nimi spojené, aby ovládli svet, ale bude to krátkodobé. Povedzte Môjmu synovi, že sa má z toho odstrániť, lebo ak tak neurobí, Rusko padne, rovnako ako Čína, krvavou vojnou, ktorá ukončí všetky vojny a privedie mnoho duší do záhuby. Povedz mu, že chcem, aby sa teraz obrátil na Pravdu. Povedzte prezidentovi (Joe Biden), že má chrániť Taiwan, lebo ľudia sú odo mňa – a chrániť Hongkong, lebo Moje oko je na tomto malom národe.“

„Moje deti, tretia svetová vojna je blízko.“ Modlite sa za národy, ktoré sa zapoja, ale pochopte to, hoci USA budú napadnuté veľmi skoro, krajina zostane verná Pravde, aj keď bude zničená väčšina jej miest, pričom Kalifornia pôjde do mora. Ale ruské a čínske sily vstúpia skrze Aljašku a Mexiko. Napadnú USA, ale nebude trvať dlho, kým sa sily USA znovu postavia a budú brániť Zem. Mnohé z týchto krajín v súčasnosti stráži USA stiahne svoje vojská na obranu svojej krajiny, lebo Európa bude napadnutá Ruskom a Čínou a na Blízkom východe, lebo Francúzsko a Španielsko budú niesť veľkú časť útoku z Blízkeho východu.“

„Modlite sa za Anglicko, lebo to bude stonať počas veľkého utrpenia, lebo kráľovná bude vzatá a ľudia budú smútiť. Modlite sa za Austráliu, Indonéziu a Papuu Novú Guineu, lebo Austrália vie, že Čína sleduje tento kontinent pre svoj vlastný prospech.“ Tresty padnú na túto austrálsku krajinu a uvidia pomoc od OSN z celého sveta. Moje deti, Moje deti – ľudstvo skutočne nevie, čo má prísť na svet.“ Preto prosím všetky naše deti, aby vrátili čas, lebo ľudstvo odložilo svojho Spasiteľa bokom a ľudstvo sa musí obrátiť ku Mne, aby Som mohol zachrániť zomierajúci svet.“

„Modlite sa za pápeža Benedikta, lebo jeho čas je veľmi krátky.“ Modlite sa zaňho, drahé deti, aby vo svojich posledných hodinách priniesol Veľkú dogmu Najsvätejšej Matky: Prostrednica všetkých milostí a Spoluvykupiteľka a Svätá Orodovníčka, lebo je to v súčasnosti veľmi potrebné.“

„Modlite sa za krajiny Južnej Ameriky, lebo mnohé krajiny budú potrestané kvôli ich nedostatku viery a modlia sa za africký kontinent, lebo mnohé z nich v nasledujúcich rokoch zomrú kvôli hladu.“ Čas Antikrista je blízko, milé deti, lebo skôr ako začne vojna, svet prejde do recesie s nedostatkom peňazí, preto nikto nebude môcť nakupovať a oni prinesú nové peniaze, ktoré budú mať pod kontrolou všetky Vlády vo svete. Buďte pripravení, synček, lebo pôjdeš na Filipíny a vytvoríš Novú časť Pravej Cirkvi, lebo Rím a Vatikán padnú.“

„Modlite sa, Moje deti a vy, Moja ‘skala’ – zostaň v pokoji, lebo tvoj kríž bude veľmi skoro vyzdvihnutý, aby si mohol obnoviť časť viery. Neboj sa, lebo sa tvoje zdravie zlepší a zmeníš sa, aby si priniesol ovocie, o ktorom Som ti hovoril.“

„Dnes, v tento Veľký sviatok Môjho Najsvätejšieho Srdca, by Som chcel žehnať vám a tým, ktorých milujete, a žehnám všetky deti sveta: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Buďte v pokoji a vedzte, že JA, Syn Živého Boha, Otec i Syn i Duch Svätý, vás žehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

WILLIAM: Ježiš prichádza a dáva mi Najsvätejšie Srdce na hruď. +

NÁŠ PÁN: „Milujem ťa, William: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Je 16:00. Ježiš nás požiadal, aby sme sa modlili za Bielorusko a Ukrajinu, lebo tam sa začne tretia svetová vojna.


SPRÁVA DANÁ NAŠOU PANI V SOBOTU 12. JÚNA 2021 SVIATOK NEPOŠKVRNENÉHO SRDCA MÁRIE

WILLIAM: Z Bieleho kríža vychádza veľa a veľa anjelov. Vyzerajú ako Cherubíni. Sú ich milióny. Všetci sú oblečení v rôznych pastelových farbách a nesú v sebe to, čo mi pripadá ako nádherné Srdce našej Blahoslavenej Matky. Spievajú hymnus Panny Márie z Fatimy. Vidím, ako naša Svätá Matka prichádza skrze Biely kríž a za Ňou je veľa, veľa Serafínskych anjelov. Majú šesť modrých krídel a sú veľmi vysokí anjeli. Prichádzajú s ružencom v rukách. Panna Mária prichádza dopredu. Je oblečená v červeno-bielom a Jej Nepoškvrnené Srdce žiari. Vidím svätého Saphirousa, svätého Michala a svätého Menoloutisa – stoja vedľa Panny Márie a prichádzajú dopredu.

Panna Mária je v miestnosti a dnes má na sebe krásnu korunu. Je to koruna Panny Márie z Fatimy. Panna Mária nás žehná:

NAŠA PANI: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Žehnám ti, Môj milovaný syn, budúci vikár domu Môjho Syna na Zemi.“ Žehnám všetky svoje deti na celom svete, aby Som ich v tejto chvíli posilnila: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Dnes, Moje dieťa a milé deti, je Veľký sviatok venovaný Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, lebo ľudstvo potrebuje toto Najkrajšie Srdce, ktoré sa skláňa Bohu. Moje milované dieťa a drahé deti, ako viete, Môj Božský Syn včera prišiel predniesť najnaliehavejšie Posolstvo. Prišla Som dnes, aby Som ubezpečila naše deti, že Ježišove Slová sú teraz najnaliehavejšie, lebo svet ide ďalej do temnoty a zatiaľ čo sa naše deti zbavujú ochrany Môjho Božského Syna, JA ako Božia Matka Božích deti, prichádzam vás zabezpečiť, lebo požehnanie všemohúceho Boha je najnaliehavejšie.“

„Sopky v Taliansku, Mexiku a na Islande sú pripravené na výbuch. Modlite sa, Moje drahé deti, lebo v Spojených štátoch existuje aj veľmi aktívna sopka a ak by táto sopka vybuchla, zomrie mnoho miliónov detí.

Preto prosím, drahé deti, zvážte Slová, ktoré Som vám dala po mnoho, mnoho desaťročí, a čas beží, leboľudstvo odložilo svojho Boha stranou. Tým, že odložili Boha stranou, odložili aj Mňa, vašu Matku, stranou, čo prinesie našim deťom veľa utrpenia a utrpenia.“

„Čo viac môžem povedať, keď Som precestovala svet?“ Posolstvo, ktoré dávam ľudstvu, zostáva rovnaké, lebo Naše deti odmietajú počúvať. Čo viac pre vás môžem urobiť. Budete pokračovať v ceste, kým sa ľudstvo nedostane do konfrontácie so svetovou vojnou a potom s tým, čo budete robiť, drahé deti. Nemá zmysel prosiť o Božie milosrdenstvo, lebo ak sa celý svet neobráti k Bohu, ľudstvo sa ocitne v zúfalej situácii.“

„Dnes, ako Kráľovná Neba a Zeme, prosím, aby naše deti počúvali, lebo čas je veľmi krátky.“ Žiadam naše deti, aby sa modlili za všetkých Vidiacich na svete, aby sa spojili ako jeden orgán v boji proti Antikristovi a jeho Vládam. Modlite sa za Svätú matku Cirkev, aby rozpoznala mnoho chýb, ktoré spôsobila ľudstvu. Milujem vás, milé deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

„Dnes Som si so sebou priniesla mnoho miliónov Cherubínov.“ Títo Cherubíni vás majú chrániť, lebo veľa vecí, ktoré majú prísť, zničia veľa toho, čo je vo svete stále dobré. Preto prosím, drahé deti, o modlitbu. Milujem vás milé deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Panna Mária prichádza ku mne a bozkáva ma na čelo.

NAŠA PANI: „Viem, drahý syn, že trpíš, ale dôveruj Mi, lebo toto utrpenie uplynie veľmi skoro, aby si mohol naplniť Božiu vôľu, ktorá je pre Cirkev – pre záchranu ľudstva. Žehnám ťa, Môj synu: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.“

WILLIAM: Okolo mňa sa vznáša veľa malých anjelov. Sú ich milióny – toľko anjelov.

NAŠA PANI: „Áno, Môj synu, je veľa, veľa anjelov a veľa z týchto anjelov bude umiestnených na ceste, aby sa Moje deti nenechali odradiť. Neboj sa. Milujem vás, synček a Moje deti a žehnám vám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Choďte do Kristovho pokoja, Môjho Božského Syna, Ježiša.“

WILLIAM: Panna Mária sa pokloní, kývne hlavou a ide späť a Anjeli lietajú okolo – toľko anjelov. Smerujú späť s Pannou Máriou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

https://littlepebble.org/2021/06/12/message-830-11-june-2021/