Two Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 4 June 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 04.06.2021 Prvý piatok. Žatva nie je dokončená

Večer, keď som ďakovala Pánovi za deň a za všetky milosti, ktoré od Neho dostávam, lamentovala som nad ním slovami: „Pane, všetky zlé správy, ktoré vo svete počujeme, nič nie je dobré a všetky problémy, najmä s koronavírusmi a s tým, ako nás tým bombardujú, a potom, keď počujem o mnohých problémoch a chorobách, ktorým čelia ľudia v mojom okolí, Pane, naozaj by som rada našla kúsok sveta, kde by som sa skryla a bola preč od toho všetkého a zostať v pokoji.“

Náš Pán sa takmer okamžite zjavil v krásnej bielej tunike s odhaleným Jeho Svätým Srdcom.

Usmial sa a povedal: „Valentína, dieťa Moje, nie je čas sa skrývať. Musíte naďalej kázať a učiť ľudí Moje Sväté Slovo. Časy sú zlé, ale úroda nie je úplná, preto sa nemôžete skryť a nemôžete odpočívať. Vo svete je ešte veľa vecí, ktoré sa vyvinú. Ľudia musia vedieť, že ku Mne prídu pre záchranu ich duší.“

„Pokračujte v ohlasovaní Môjho Slova. Vždy vás budem chrániť.“

Povedal: „Veľa vecí, ktoré v dnešnej dobe počujete v televízii, sú všetko klamstvá. Chceli by v ľuďoch vzbudiť strach.“

„Iba Mi dôveruj a pokračuj v modlitbe.“

Ďakujem, Pane Ježišu.

http://valentina-sydneyseer.com.au/4-june-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 05.06.2021 Prvá sobotná modlitebná skupina

Dnes sa v našej modlitebnej skupine v Janovom dome pri modlitbe posvätného ruženca zjavila sa Najsvätejšia Matka Mária s našim Pánom Ježišom Kristom.

Usmiala sa a povedala: „Moje verné deti, chcem vám povedať, ako nedočkavo čakám na tento deň, keď sa už veľa rokov zhromažďujete v tejto skupine. Ste nám veľmi oddaní a verní.“

„Netušíte, ako robíte Môjho Syna šťastným.“ Môj Syn Ježiš sa teší z vás, Moje deti, a dostávate od Neho veľa milostí a požehnania. Ako Matka chcem nariekať a odhaliť vám, koľko je dnes na svete modlitby za deti, ktoré sú ďaleko od Boha a sú tak hriešne. Diabol zvádza Moje deti z cesty a hovorí im, že Boha niet. Môj Syn Ježiš je tak urazený. Jeho Najsvätejšie Srdce je zranené veľmi hlboko. Moje verné deti, prosím, utíšte Môjho Syna a povedzte Mu, že Ho milujete.“

Preblahoslavená Matka potom pozrela na Jana a spýtala sa: „Jano, môžeme sa na teba spoľahnúť, naša milujúca a verná dcéra? Pokračujte v modlitbe a majte tieto duchovné zhromaždenia vo svojom dome. Znamená to toľko pre nás, pre Mňa a Môjho Syna.“

„Dnes všetci dostávate veľmi zvláštne požehnanie a všetci by ste mali byť veľmi hrdí.“

Potom na konci nás naša Blahoslavená Matka požehnala všetkých. Sledovala som, ako urobila Znamenie kríža svojimi svätými rukami a povedala: „V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Preblahoslavená Matka mala na sebe dlhú bielu tuniku a biely závoj schádzajúci ako naša Fatimská dáma.

Ďakujem, Pane Ježišu a Najsvätejšej Márii. Pane Ježišu, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.

Keď sa v tomto dome stretne naša modlitebná skupina, modlíme sa za všetky tri tajomstvá posvätného ruženca, litánie z Loretta, za Božie milosrdenstvo a za veľa pobožností a krásnych modlitieb. Čítali sme úryvok zo svätej Biblie a správu z modrej knihy Mariánske hnutie kňazov. Potom sa zasvätíme Najsvätejšiemu Srdcu nášho Pána Ježiša a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a spievame nádherný hymnus. V tomto dome je skutočne pokoj a všetci sme ako rodina.

http://valentina-sydneyseer.com.au/5-june-2021/