Four Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 13 June 2021

Four Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 13 June 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 13.06.2021 Najsvätejšia Matka nám pripomína posolstvo Jej Syna. Katedrála sv. Patrika, Parramatta

Po Svätej omše sa zjavila naša Najsvätejšia Matka a povedala: „Videla si, ako hlboko je Môj Syn urazený? Radšej ľudí varuj a rob, čo žiada.“ Preblahoslavená Matka mala na mysli odkaz z predchádzajúceho dňa, kde náš Pán chce, aby sme všade na verejných miestach, vo výkladoch, umiestňovali obraz Jeho Najsvätejšieho Srdca.

Varuje tiež, že trest je stále bližšie.

https://valentina-sydneyseer.com.au/13-june-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 10.06.2021 Nie veľa ľudí žiada o Božie milosti

Keď som sa ráno modlila k Angelusovi, zrazu som sa ocitla v Nebi, medzi veľkou skupinou anjelov. Všetci vyzerali ako deti, chlapci aj dievčatá, plní radosti, smiechu a vzrušenia.

Hovorili jednohlasne a povedali: „Valentína, náš Pán nám umožňuje, aby sme prišli k tebe, aby si nás stretla a poznala. Všetci sme vaši anjeli strážni.“

Povedala som: „Všetci? Ste príliš mladí na to, aby ste boli strážnymi anjelmi.“

Rovnako ako deti, všetci nadšení, povedali: „Príliš mladí? Máme moc, ktorú nám dáva náš Pán, aby sme ťa chránili. Vždy sme s našim Pánom Ježišom.“

Povedali: „Valentína, musíme ti to povedať, si veľmi zábavný človek. Náš Pán sa smeje a smejeme sa aj my.“

Povedala som: „Čo som urobila, že sa mi smejete?“

Povedali: „Hovoríš nášmu Pánovi všeličo; pýtate sa Ho na veci tak nevinne. Smeje sa, a lebo sme s Ním, smejeme sa aj my.“

Povedala som: „Dobre, som zábavná, ale Najsvätejšia Matka nám povedala, že sa musíme modliť. Nie je čas byť vtipný.“ Keď som na nich reagovala, dokonca sa viac smiali, ako malé deti.

Povedali: „Poďte sa pozrieť na niečo pekné, čo vám ukážeme.“ Vyšli sme z budovy, v ktorej sme boli, zišli sme miernym svahom a vošli sme do ďalšej budovy neďaleko. Ocitli sme sa v miestnosti. Tam som mohla vidieť všetky malé štvorcové obrázky vyrobené z tuhého materiálu, s tromi malými svetielkami na každom z nich. Svetlá boli v priamom rade. Týchto malých obrázkov bolo veľa. Zdvihla som jedného z nich a vrátila som ho späť.

Opýtala som sa anjelov: „Čo je to?“

Odpovedali: „Toto je Božia milosť daná ľuďom, keď si zaslúžia milosť na Zemi, ale dnes veľa ľudí nežiada o prijatie týchto milostí, preto tam iba zostávajú a čakajú, až ich ľudia na Zemi požiadajú.“

Potom sme sa presunuli ďalej do ďalšej miestnosti, kde som videla škôlku, všetko v sýtej ružovej farbe. Bolo to úchvatne krásne. V tejto miestnosti boli všelijaké detské odevy a ďalšie predmety, ako napríklad deky, detské zavinovačky a podobne, všetky pekne poskladané na policiach, taký krásny displej.

S anjelmi sme sa potom presunuli do inej miestnosti, ale táto bola celá modro-biela s detským oblečením a úhľadne poskladanými predmetmi na poličkách, podobne ako v predchádzajúcej miestnosti.

Anjeli povedali: „Preto, podľa toho, čo vám ukážeme, je všetko v dokonalosti a realite, všetko bolo vytvorené našim Pánom.“ Anjeli mi nevysvetlili, pre koho sú tieto detské odevy určené.

Anjeli potom povedali: „Valentína, čo ti chceme povedať, je, že ľudia majú radi, keď prídeš do ich domovov a že s nimi hovoríš o svätom Božom Slove. Skutočne ťa majú radi, keď prídeš do ich domovov, tak to rob ďalej.“

Spýtala som sa ich: „Ako to všetko viete?“

Odpovedali: „Lebo sme s tebou stále.“ Po tomto nebeskom zážitku som sa potom ocitla späť vo svojej izbe.

Pane Ježišu, ďakujem Ti za Mojich anjelov strážnych.

https://valentina-sydneyseer.com.au/10-june-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 06.06.2021-2 Anjeli sa jednotne poklonili Eucharistii.

Katedrála sv. Patrika, Parramatta

Počas Svätej omše a tesne pred premenením som zrazu videla skupinu anjelov, všetkých v krásnych bielych šatách, ktorých viedol vysoký anjel k Svätému oltáru. Úplne obkolesili Oltár, a keď kňaz, otec Chadi, pozdvihol eucharistiu, jednotne sa všetci úplne poklonili a ich tváre zostali ležať na Zemi. Takú česť vzdali nášmu Pánovi Ježišovi. Och, tak krásne. Po premenení Eucharistie sa anjeli zdvihli a vystúpili vyššie. Už som ich nevidela, hoci by boli stále prítomné.

https://valentina-sydneyseer.com.au/6-june-2021-2/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 06.06.2021 Sviatok Božieho Tela.

Katedrála sv. Patrika, Parramatta

Dnes počas Svätej omše sa zjavil náš Pán Ježiš. Na svätom oltári som videla, ako sa Svätá eucharistia tak veľmi rozširuje, a z nej s takou brilantnosťou vychádzali lúče svetla, ktoré strieľali farebné lúče. Bolo to také nádherné.

Povedala som: „Ó, môj Pane, si skutočne prítomný!“

Potom sa náš Pán usmial a povedal: „Valentína, naozaj veríš, že Som Svätý?“

Povedala som: „Áno, môj Pane, si Najsvätejší zo všetkých svätosti.“

Povedal: „Vidíš, ako Moje Telo odráža svätosť; lebo dnes oslavujeme Božie Telo, ľuďom sa udeľujú zvláštne milosti. Ale tiež by Som vám chcel pripomenúť, že pri rozdávaní Svätého prijímania dostávam najväčšiu svätokrádež a pohoršenie, lebo slúžim v ruke. Ľudia by sa Ma nemali dotýkať. Potom Ma prijímajú bez pokánia avyznania hriechov. Iba veľmi málo ľudí chodí pravidelne na spoveď a majú ku Mne skutočnú oddanosť, lebovedia, aký Som Svätý.“

Povedal Pán Ježiš: „Modlite sa za Mojich kňazov, aby naučili Môj ľud hodnote Svätej eucharistie, aby ľudia činili pokánie a vyznávali Ma skôr, ako Ma prijmú a vyznajú Mi lásku.“

Pane, zmiluj sa a nech sa ľudia obrátia a budú činiť pokánie zo svojich hriechov.

https://valentina-sydneyseer.com.au/6-june-2021/