Message to Enoch (in Slovak) – 14 June 2021

Message to Enoch (in Slovak) – 14 June 2021

Ó, hriešne ľudstvo, rozmysli a vráť sa čo najskôr k Bohu; vzdaj sa svojich starostí a svetských starostí; pozri, že prichádza deň Môjho Varovania a veľká väčšina duší je v ťažkom hriechu alebo odo Mňa je odcudzená!

14 júna 2021 – 10:30 hod

VÝZVA JEŽIŠA SVOJÍM VERNÝM ĽUDOM. SPRÁVA, PRE ENOCH.

Môj pokoj s vami, Moje milované deti!

Chystajú sa veľké prejavy na oblohe, ktoré oznámia blízkosť Môjho Varovania; znamenia, ktoré vás varujú, že musíte byť pripravení na príchod tak skvelého dňa. Môj Slávny Kríž po dobu siedmich dní s nocami bude svietiť na oblohe; Všetci, ktorí sa poklonia a s vierou sa modlia k Môjmu slávnemu Krížu, dostanú uzdravenie na tele i na duši. Po uplynutí siedmich dní a nocí Môj Kríž zmizne, aby uvoľnil miesto pre Moje Varovanie.

Bežte, bežte, dajte svoje účty do poriadku, lebo sa blíži deň Môjho Varovania! Veľký a slávny deň, kde budete vzatí a súdení na večnosť, kde bude vaša duša podľa jej stavu a skutkov vzatá do Neba, očistca alebo pekla.

Vo večnosti sa vám ukáže celý váš život od chvíle, keď ste použili rozum; všetko sa bude posudzovať, dokonca aj vaše nečinné slová a zlé rozhodnutia, ktorými ste ovplyvnili svojich bratov, stvorenie a kódex Lásky, ktorý riadi vesmír. Preto vás prosím, Moje deti, aby ste sa modlili, postili a konali pokánie za vaše hriechy a napravili tieto smrteľné hriechy, ktoré boli vyznané a neopravené, aby ste po dosiahnutí večnosti nemuseli trpieť očistným ohňom tretí očistec alebo oheň, ktorý horí a nehasne z pekla. Mnohé duše, ktoré sú na tomto svete v smrteľnom hriechu, nevydržia priechod na večnosť a budú navždy zatratené.

Ó, hriešne ľudstvo, rozmysli a vráť sa čo najskôr k Bohu; vzdaj sa svojich starostí a svetských starostí; pozri, že prichádza deň Môjho Varovania a veľká väčšina duší je v ťažkom hriechu alebo odo Mňa je odcudzená!

Stratené ovce, na čo čakáte zmierenie s Bohom a vašimi bratmi? Moje prebudenie svedomia klope na dvere a vaša duša riskuje, že sa navždy stratí. Blázni, nechcem vašu smrť; želám si, aby ste sa kajali s úprimným srdcom pred príchodom Môjho Varovania, aby váš prechod skrze večnosť nebol vašou smrťou alebo vašou najhoršou nočnou morou.

Preto čakám na vás márnotratné deti v tichu Mojich Svätostánkov; Ponáhľajte sa, aby ste sa mohli vykúpať a očistiť vo fontáne odpustenia a milosrdenstva; A tak je váš prechod skrze večnosť znesiteľnejší a nehrozí vám riziko, že sa navždy zatratíte! Pokoj vám zanechávam, Môj pokoj vám dávam. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo Božie Kráľovstvo je blízko.

Váš Pán, Ježiš vo sviatosti.

Dajte Mojim deťom poznať posolstvá spásy pre celé ľudstvo.

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html