Message to Luz de Maria (in Slovak) – 25 June 2021

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 25 June 2021

NEUVEDOMUJETE SI, KOĽKORÁZ VÁM NEBO OZNAMOVALO, ABY STE SA PRIPRAVILI, ALE KOĽKÍ VEDIA, ČO VÁS VEDIE K ZVÝŠENIU VIERY, TÚŽBY ZACHRÁNIŤ DUŠU A TÚŽIŤ SPOLUPRACOVAŤ NA ZACHRÁNENÍ DUŠÍ. Preblahoslavená Panna 07.30.2018

SPRÁVA OD POŽEHNANEJ PANNY MÁRIE SKRZE JEJ MILOVANEJ DCÉRY LUZ DE MÁRIA

25 júna 2021

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Zostaňte stáli, neponáhľajte s rozhodnutiami, musíte byť ostražití, lebo diablov hnev, pretiekol na ľudstvo, hlúposťou, obťažovaním, nestálosťou, neposlušnosťou, pýchou, zlom a závisťou, aby si vytvorili hniezdo v každom stvorení, ktoré ho prijme. Dovolili ste, aby poslal svoje légie, aby ľudia Môjho Syna upadli do pokušenia. Zlo pracuje zo zúrivosťou proti Mojim deťom.

Je to krviprelievanie a skutočný boj o duše (1), vedený Mojim milovaným Svätým archanjelom Michalom a Jeho légiami proti satanovi a jeho zlým légiám, ktorí prichádzajú kradnúť duše. Ľudia Môjho Syna vítajú správy, ktoré zraňujú Božské Srdce Môjho Syna. Diabol a jeho stúpenci nepoľavujú v útoku na vás, aby si vzali korisť duší a Moje deti padli do sietí zla. Rast vo viere je potrebný, bratská láska je základ, ale vaša reč nech je »áno – áno«, »nie – nie«. Čo je navyše, pochádza od Zlého. (Mt 5, 37)

Momentálne je celý vesmír v chaose. Ľudstvo žije v nepretržitých duchovných turbulenciách, v ktorých niektorí z Mojich zrádzajú iných. Môj Syn vie všetko. Milovaní, zlý had sa plazí a odtiaľ sa dostáva do mysle, do myšlienky na ľudské stvorenia, a tak dokáže vstúpiť do Cirkvi Môjho Syna, na vysokých pozíciách hierarchie, v politike, v sociálnej sfére pomocou príkazov, ktoré rotujú svetovou elitou. Elita si udržiava moc nad ľudstvom vo všetkých aspektoch globálne presne stanoveným vzorom: pandémia, mutácie alebo úmrtia nie sú náhodné, keď postupne vyhovejú plánu na zníženie svetovej populácie. Ako súčasť Antikristovej stratégie.

Milované deti: MUSITE ZOSTÁVAŤ VO VIERE, UCHOVÁVAJTE, POSILŇUJTE JU, NEVZDÁVAJTE SA POKUŠENIU, KTORÉ ZVÁDZA VÁS OD MÔJHO SYNA, ODMIETNITE ICH, ABY STE MÔJHO SYNA NESTRATILI, KTORÝ VŠETKO VIDÍ…

Je to silný okamih pre veriacich, okamih zmätku, v ktorom roním slzy bolesti za svoje deti, ktoré padajú do pazúrov pokušenia, oddeľujúcich sa od priamej cesty, ktorá ich vedie k Večnému životu. Koľkí zabúdajú na blízkosť Varovania (2), pokračujú, akoby bolo všetko v poriadku, správajú sa ako pokrytci, ktorí si nerobia starosti s každým okamihom rastu a neklesaním pred zvodmi Diabla.

Modlite sa, deti Moje, Cirkev Môjho Syna trpí, chveje sa.

Modlite sa, Moje deti, Zem sa naďalej trasie silou, viac, ako človek čakal.

Modlite sa, Moje deti, agresie medzi krajinami vás vedú k veľkým konfliktom.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, prvky ukazujú silu a obavy ľudstva.

Drahé deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: BUĎTE STVORENIA, KTORÉ ROZPOZNÁVAJÚ, BUĎTE VERNÍ MÔJMU SYNOVI, NEBOJTE SA …

Nebeské légie, ktorým velí Môj milovaný a verný Svätý Michal archanjel, stoja pred každým z vás a strážia vás. Pri ľuďoch Môjho Syna a táto Matka sa prihovára ako Kráľovná a Matka milosrdenstva. Buďte Láskou a zvyšok dostanete navyše. JA vám žehnám.

Mama Mária.

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

1. O duchovnom boji si prečítajte …

2. Zverejnenia o VAROVANÍ, prečítajte si …

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia: Na konci tejto výzvy k materinskej láske mi bolo povolené nasledujúce vízie:

Pri pohľade na množstvo ľudských tvorov roztrúsených po celej Zemi som videla, ako sa všade objavujú démoni.

Títo démoni majú iba jedno heslo: zablatiť mysle ľudských tvorov. Niektorí z tých, ktorí boli v kostoloch, odišli, dištancovali sa od dobrých a brali falošné ideológie, kázali urážky o Kristovej Cirkvi a naša Blahoslavená Matka plakala a plakala, Jej slzy tiekli po Jej Nepoškvrnenom Srdci.

Sledovala som, ako démoni oslavujú s veľkou radosťou smrť milovaného biskupa oblečeného v bielom. Cirkev, predstavovaná veľkou budovou, sa triasla z jednej strany na druhú, v ktorej sa triasli niektoré ľudské stvorenia, ktoré spadli z budovy a boli očakávané Zlým a jeho légiami, ktoré ich viedli k stretnutiu s Diablom.

Naša Matka plakala nad toľkými zatratenými.

Anjel letiaci nebom povedal: Ponáhľajte sa, nestrácajte čas! „Maloverný, prečo si pochyboval?“(Mt 14,31).Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm