Message to Luz de Maria (in Slovak) – 18 June 2021

Posolstvo Ježiša z 18. júna 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

AKO MÁLO JE TÝCH, KTORÍ MA MILUJÚ A POSLÚCHAJÚ!

Ľud Môj, Moji milovaní ľudia:

Prijmite Môj pokoj, tak potrebný pre celé ľudstvo. Idete ako ovce bez pastiera… Prechádzate okolo, bez toho aby ste počúvali Môj hlas, nespoznávate Mňa a tí, ktorí Ma spoznávajú, Ma nepočúvajú. Je tak málo tých, ktorí Ma milujú a počúvajú! NALIEHAVO vás pozývam k obráteniu! [Mk 1,15]. Zlý vás neúnavne prenasleduje s cieľom ublížiť Mojim deťom a zničiť ich, preto musíte byť láskou, ako JA Som Láskou. Zlý ťažko otrávil Mojich ľudí. Otrávil vašu myseľ, myšlienky, slová a srdcia, aby vaše diela a konania boli zhubné. Preto vás očisťuje a dovoľujem očistu. Avšak Moje deti pokračujú, bez toho aby sa premenili na nových ľudí, stále zabúdajú, že pšenica rastie spolu s burinou [Mt 13, 24-30], a tak v tom budú pokračovať.

Choďte opatrne vpred. Môj Zákon bude vyhlásený za neplatný a Moja Cirkev prijme výzvy démonov, a odmietne Mňa. Aké utrpenie vás čaká! Vnútri Môjho ľudu je malý počet ľudských stvorení, ktorá Mňa neustále prosia, aby Varovanie prišlo skoro, – a tak sa aj stane – preto ich neustále očisťujem a v zhone ichformujem.

Medzi tými, ktorí sa nazývajú Mojimi deťmi, je toľko ľudí, ktorí hoci vedia, kedy im znamenie a signály oznamujú príchod všetkého, na čo tak dlho čakali, naďalej popierajú Moje zámery… Znamenia a signály, ktoré dopúšťam, aby ste sa obrátili, odmietajú heretici, ktorí chcú Moje verné odsúdiť. Môj verný Svätý archanjel Michal vás vyzval k Svetovému dňu modlitieb kvôli bezprostrednej potrebe obrátenia Mojich detí. Na túto výzvu reagoval ľud milujúci svojho Pána a Boha.

Oddanosť veľkého počtu Mojich detí tejto výzve udržuje Moje milosrdenstvo rozlievajúce sa na všetkých ľudí. Kto má smäd, nech ho uhasí, kto má hlad, nech sa nasýti, kto duchovne trpí, nech sa z toho utrpenia uzdraví.

Kto sa neobrátil, pocíti volanie, kto sa trápi, nájde pokoj, odpoveď závisí na každom z vás. Toto je Moja odpoveď na pozornosť Môjho ľudu k výzve Môjho milovaného Svätého archanjela Michala. Moje nebeské légie čakajú na volanie Môjho ľudu, zvlášť v tejto chvíli, aby ho vždy chránili. Pokračujte v spojení s pravým učením Mojej Cirkvi.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, aby sa Moje deti nasýtili týmto okamihom duchovného mlieka a medu.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za svojich bratov a sestry, za tých, ktorí budú čoskoro trpieť.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, aby sa vám choroba zďaleka vyhla.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, modlite sa, Zem sa bude silno triasť, Juh bude očistený.

Moji ľudia: Poslušnosť a odozva na volanie Môjho domu je pre každú bytosť ochranou a zvláštnym požehnaním. Žehnám vám. Milujem vás.

Váš Ježiš.