Message to Luz de Maria (in Slovak) – 3 July 2021

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 3 July 2021

SPRÁVA OD Sv. MICHALA ARCHANJELA SKRZE SVOJU MILOVANÚ LUZ DE MÁRIU 3. júla 2021

Milovaní Boží ľudia: Žehnám vás, zostaňte verní Najsvätejším Srdciam a žiadajte o dar lásky.

VYHLASUJTE VEĽKOSŤ NÁŠHO KRÁĽA A PÁNA JEŽIŠA KRISTA, CHVÁĽTE HO, UCTIEVAJTE JEHO MENO, AJ KEĎ TÍ, KTORÍ SÚ OKOLO VÁS, NEVERIA, NEMAJTE STRACH, HLÁSAŤ SVOJU VIERU V JEDNÉHO A TROJJEDINÉHO BOHA. JEDNOTA BOŽÍCH ĽUDÍje v týchto chvíľach nevyhnutná viac ako v iných, predtým, ako sa v Cirkvi prijme pohanské dielo, ktoré prostredníctvom týchto modernizácií presmeruje skutočné učiteľské úrady výmenou za hanebne profanovanéčiny.

Pravda, buďte stvorenia, ktoré nevítajú modernizmus (1), buďte milovníkmi Božskej Krvi nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista s vedomím, že sa nemáte čoho báť, lebo ste chránení Mojimi nebeskými légiami.Musíte sa modliť srdcom, musíte sa modliť za svoje obrátenie a za obrátenie svojich bratov, aby vyšli z temnoty, v ktorej žijú. Toľko vybielených hrobov, ktoré idú od neúspechu k neúspechu, pred svojím vlastným „egom“, ktoré im bráni konať dobre!

Uplynie toľko dní bez toho, aby ste sa zastavili a rozjímali o tom, čo budú žiť vo Varovaní (2), boli neposlušní a nerozhodli sa reštrukturalizovať svoj život smerom k dobru! Je toľko obielených, impozantných a náročných hrobiek, ktoré sa chvália samými sebou a dívajú sa na svoje ja! Ľudia nášho kráľa a Pána Ježiša Krista, Zem sa silne otriasa, musíte udržiavať opatrenia na to, čo je špeciálne potrebné na prežitie, nielen osobné a rodinné, ale aj bratské. Skladujte med, táto potravina je prospešná. Zároveň ukladajte, čo je pre každého z nich možné.

Očista ľudstva pokračuje. Veľké udalosti pochádzajú z vody, vetra, sopiek a mnohých ďalších produktov toho istého človeka. Hlad sa šíri v krajinách (3). Slnečná hviezda stále vysiela svoje účinky na Zem, vďaka čomu bude ľudstvo ustupovať. Dôležitá je modlitba posvätného ruženca, Naša Kráľovná a Matka počúva tých, ktorí sa ju modlia srdcom.

Boží ľudia, modlite sa za nepredvídané a ničivé účinky prírody na Zem.

Boží ľudia, modlite sa za rast vedomia tohoto kritického okamihu v Božích deťoch.

Boží ľudia, modlite sa, Francúzsko trpí. USA, Indonézia, Kostarika, Kolumbia a Bolívia sú silne otrasené.

Boží ľudia, modlite sa, Cirkev víta správu, Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus krváca; Naša Kráľovná plače.

Boží ľudia, POZERAJTE SA NA OBLOHU A S ÚŽASOM VZÝVAJTE MENO JEDNÉHO A TROJJEDINÉHO BOHA. UCTIEVAJTE, NAPRÁVAJTE, MILUJTE JEDNÉHO A TROJJEDINÉHOBOHA, BUĎTE VERNÍ, BEZ SKRÝVANIA VIERY, KTORÚ VYZNÁVATE.

Naša Kráľovná a Matka vás nosí vo svojom Srdci. Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus má vaše mená napísané na Jeho Srdci s Jeho Božskou Krvou. Prijmite pokoj, požehnanie.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

1. O modernistoch si prečítajte…

2. O Veľkej výstrahe,…

3. O svetovom hladomore, prečítajte si…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia:

Modlitba je komunikácia s Najsvätejšou Trojicou, s našou Matkou. Modlitba srdcom nás vedie k uvedomeniu si, že nadväzujeme ten vzťah, ktorý každým okamihom silnie, a dáva nám istotu, že žijeme vo svete, ale nie sme zo sveta. Tešme sa z modlitieb, ktoré nám diktovalo samotné Nebo, a teda v jednote je vypočutý Boží ľud. (Stiahnite si modlitebnú knihu) Svätý Michal nám oznamuje sériu udalostí, aby sme pamätali na ich smerovanie, a vyzýva nás, aby sme skladovali trvanlivé potraviny, ktoré sa rýchlo nekazia, aké môže každýzabezpečiť. Nezabúdajme na to, nenechajme to na zajtrajšok. Bratia, sme Kristovi učeníci a apoštoli, musíme byť pevní vo viere, nezakrývať ju, ale vyznávať. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm