Message to Enoch (in Slovak) – 7 July 2021

Zem sa chystá dostať do kŕčov!

Uverejnené 7. júla 2021

Carbonia 05.07.2021 – 12.12

Zem sa chystá dostať do kŕčov, modlite sa Moje deti, aby Boh zastavil túto veľkú katastrofu. Delírium mocných dosiahlo maximálnu úroveň zla, ich myseľ je poškodená satanom. Zem sa bude všade otriasať z ich vojnovej mašinérie. Veda bola kúpená satanom, svet zažije najväčší kolaps v histórii človeka.

Milujte Moje stvorenia, alebo vy, ktorí prosíte o Môj Božský zásah, vedzte, že vás nesklamem. Modlite sa milované deti, modlite sa za tie, ktoré vo Mňa stále neveria, a predovšetkým za tie, ktoré Ma, aj keď ma poznajú, bojujú so Mnou, lebo sú spriaznené s Mojím nepriateľom.

Hodina hromobití bolestne pre hlupákov, Moje výzvy boli intenzívne:… poslal Som svojich prorokov do každého kúta Zeme,… Moja Matka prosila toto neuvážené ľudstvo, aby sa vrátilo k životu, Jej slzy zmáčali Zem.

Milované deti, proste o Moje milosrdenstvo, priliehajte k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu, ponorte sa do Mojej Najdrahšej Krvi a JA vás očistím.

Teraz sa Mi otvorte, už niet času na veci sveta, ktoré Boh znovu vytvorí, zlyhanie tohoto Ľudstva bude zmietané dychom Mojich úst. Poďte Moje deti, nechajte sa spasiť! Obnovený v láske vstúpite do lásky a budete si ju užívať. Amen!

https://colledelbuonpastore.eu/2021/07/07/la-terra-sta-per-entrare-in-convulsione/