Message to Luz de Maria (in Slovak) – 6 July 2021

SPRÁVA OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE MILOVANÚ DCÉRU LUZ DE MÁRIU

6 júla 2021

Moji milovaní ľudia:

PRE MOJE DETI JE S VIEROU MOŽNÉ AJ NEMOŽNÉ…

Jednota Mojich detí je neodolateľná sila, ktorá zastavuje zlo (1). Moje deti sa musia pripraviť, poznať Ma a vedieť, že zlo nie je výmysel, aby so zbraňami vedomostí bojovali silou proti zlu. V tejto chvíli sa zmocňuje zlo, vzhľadom na neznalosť Môjho ľudu v základných aspektoch viery a stability Mojej Cirkvi. Pozerajú na to, ako so Mnou zaobchádzajú v rukách Mojich služobníkov, a oni sú stále ticho!

KURZ SMEROM K SPUSTENIU PREDPISOVANÝCH AKCIÍ SA ZRÝCHĽUJE skôr, ako ľudstvo ochromí nadbytočné, materializmus, opovrhovanie, v okamihoch, keď príroda ukáže svoju moc, pred ľudským tvorom, ktorý nereaguje. Seizmická aktivita na Zemi rastie.

Modlite sa, Mexiko nesmie zabudnúť na Moju Matku, je Ochrankyňou tohoto národa, ublížili Jej tým, že Ma urazili.

Modlite sa za Nikaraguu, jej pôdu a Môj ľud sa trasie.

Modlite sa, Zem sa trasie v Čile a Ekvádore.

Modlite sa, Argentína sa otriasa v jej krajine a ľudia ňou otriasajú tým, že sa vzdajú moci, ktorú prevezme komunizmus.

Modlite sa, Brazília trpí touto chorobou, musí sa pripraviť.

Modlite sa za Peru trasie sa.

Modlite sa, ostrovy sú otrasené, Dominikánska republika, Portoriko.

Pozor na sopku Yellowstone …

Deti musia byť pripravené, južné pobrežie Talianska sa otriasa. Turecko ťažko trpí. Spiace sopky, zobudiasa. Choroba pokračuje… Mojím ľudom je povinnosťou sa za seba modliť. Služobníkom navzájom. Očista Mojich detí je nevyhnutná, očistenie Mojich je urgentné, niektoré sa rozhodujú pre obrátenie.

TENTO MOMENT JE NA ZMENY, VYŽADUJEM VÁS ZMENU V SKUTKOCH A ČINNOSTIACH. KAŽDÝ SI ZVOLÍ PREKÁŽKY ALEBO SLOBODU, KTORÚ IM MOJA LÁSKA DÁVA.

Milovaní Moji ľudia, aby ste udržali svoj imunitný systém zvýšený, konzumujte MORINGU nie dlhšie ako dva týždne, potom odpočívajte tri týždne a začnite odznova. Vezmite ZELENÝ ČAJ, nie prehnane.

NAJLEPŠÍM LIEKOM PRE TELO JE ČISTÁ DUŠA, BEZ TRESTOV, BEZ SANKCIÍ, BEZ ZÁVISTI, BEZ VÝDAVKOV. Ak telo ochorie, duša Ma naďalej zbožňuje. Milujem vás, deti Moje, milujem vás. Spojení s Mojimi Nebeskými légiami, Moji Ľudia zvíťazia a všetci budú patriť Mojej Matke.

MOJE ŠPECIÁLNE POŽEHNANIE PRE DETI. PRIKRYVÁM VÁS SVOJOU DRAHOU KRVOU, CHRÁNIM VÁS A POSILŇUJEM.

Požehnanie prichádza, keď počujete Boží hlas a poslúchate Jeho Slovo. Viera: Iba prostredníctvom viery dostávate uzdravenie, spásu, oslobodenie, krst Duchom Svätým a požehnanie. (Dt. 28,1-2)

Váš Ježiš.

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

(1) O jednote Božieho ľudu si prečítajte …

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Neposlušní ľudia a Boh lásky, história ľudstva… Ľudstvo bez toho, aby bolo poslušné tomu, čo bolo oznamované znova a znova… Ľudské stvorenie očakáva požehnanie a prosperitu, zabúda na to, že nie je hodné, ale život v neustálom ruchu spôsobuje, že ľudské stvorenie zabúda na to, že netrávi čas s Bohom a nemôže žiadať o to, čo nedáva. Žijete v neustálom strachu, ani nie tak pre to, čo má prísť, ale pre to, čo bude nasledovať: hlad, smäd, únava, strecha na pokrytie pred vodou alebo slnkom.

Chýba viera, lebo sme upozornení, že konanie a skutky je odlišné a nemení sa, človek je naďalej tou istou osobou s chybami. Bratia, majme na pamäti Filipanom 4:19: „A ten istý Boh, ktorý sa o mňa stará, dodá všetko, čo potrebuješ, zo slávneho bohatstva, ktoré nám dal skrze Ježiša Krista.“ Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/index.htm