Message to Enoch (in Slovak) – 15 July 2021

Nijaké z Mojich malých detí, ktoré sú zasvätené Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, sa ich diabol nebude môcť dotknúť alebo mu ublížiť; lebo oni a ich rodiny sú Mojím majetkom!

15 júla 2021 13:30

VÝZVA NAJSVÄTEJŠEJ MÁRIE BOŽÍM ĽUĎOM. SPRÁVA PRE ENOCH.

Dieťatká Môjho Srdca, Pokoj Môjho Pána buď s vami všetkými a Moja Láska a Matkina ochrana nech vás vždy sprevádzajú!

Moje malé deti, JA, vaša Matka, v spoločnosti vašich anjelov strážnych, archanjelov, anjelov nebies a požehnaných duší, už sme vo vašom svete, aby sme vám pomohli vo veľkom duchovnom boji, ktorý sa má začať. Moje malé deti budete svedkami mnohých prejavov Neba, najmä keď sa modlíte, postíte a kajáte sa, alebo keď prichádzate v spomienkach a modlitbách k jednej zo svätyne. Vedzte potom Moje deti, že nebudete sami; Môj Otec Mi dal milosť sprevádzať vás spolu s Anjelmi a Požehnanými dušami, aby ste sa pri prechode púšťou očistenia cítili bezpečne a pokojne.

Zavolajte Ma Moje malé deti, keď sa vo svojej mysli cítite napadnutí a znepokojení, povedzte:

Ó, Najsvätejšia Mária, požehnaj ma a posväť ma a vysloboď moju bytosť od všetkých útokov nepriateľa mojej duše. Malé verné deti, prosím vás, aby ste sa čo najskôr zasvätili alebo obnovili svoje zasvätenie Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby ste sa duchovne dobre posilnili a aby ste tak mohli odolávať duchovným bojom, ktoré sa blížia. Zasvätenie Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu je to ochranný štít, ktorý nedovolí dotknúť sa vás Mojim protivníkom; démoni utekajú, keď ich konfrontujete. Moje malé dieťa zasvätené Môjmu Srdcu, lebo sila zasvätenia je pre démonov hrôza. Moji zasvätení ľudia sú súčasťou Mojej mariánskej armády; Sú to duchovné štíty, ktoré ochránia vaše rodiny v dňoch veľkého duchovného boja. Nijaké z Mojich malých detí, ktoré sú zasvätené Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, sa ich diabol nebude môcť dotknúť alebo mu ublížiť; lebo oni a ich rodiny sú Mojím majetkom.

Modlitba Mojich zasvätených osôb, najmä recitácia Svätého ruženca, je pohromou a utrpením pre démonov; nijaká duša zasvätená Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu nebude stratená. JA, vaša Matka, sa starám o všetky svoje deti, ale Moje zasvätené deti nosím vyryté v Mojom Srdci. Moje deti, modlitba Môjho Svätého ruženca má väčšiu moc, ak ste zasvätení Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. JA, vaša Matka, sa starám a chránim všetky svoje malé deti oddané Môjmu Svätému ružencu, ale Moje zasvätené Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu sú ich srdcia dôvernejšie spojené s Mojim. Ešte raz vám hovorím, Moji malí, zasväťte sa alebo obnovte svoje zasvätenia Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby ste sa mohli pripojiť k Mojej veľkej mariánskej armáde a spoločne v spoločnosti anjelov a požehnaných duší porazme toho zlého a jeho zástupy Zeme z povrchu zemského.

Moje deti, tiež vás žiadam, aby ste pokračovali v Mojej modlitbe „Anjel Pána“ o 6:00, 12:00, 18:00 a ak sa zobudíte na úsvite tak modlite sa KORUNKU Božieho milosrdenstva Môjho Syna. Modlitba Anjel Pána je mocná duchovná zbraň, ktorá odháňa zlého a jeho démonov; Keby ste vedeli o milostiach, ktoré dostávate s Anjel Pána, brali by ste to do úvahy vo všetkých svojich modlitbách. Začnite teda Moje deti modliť sa Môjho Anjel Pána, aby pokoj a ochrana vašej Matky boli stále s vami. Zostaňte v pokoji Môjho Pána, Moje milované deti. Vaša Matka, Najsvätejšia Mária.

Dajte deťom poznať posolstvá spásy pre celé ľudstvo

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html


Anjel Pána zvestoval Panne Márii a Ona počala z Ducha Svätého.

(Zdravas Mária)

Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova.

(Zdravas Mária)

A Slovo sa Telom stalo a prebývalo medzi nami.

(Zdravas Mária)

Oroduj za nás, Svätá Božia rodička.

Aby sme sa stali hodnými prisľúbení Kristových.

Modlime sa: Bože, z Anjelovho zvestovanie vieme, že Tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom, prosíme Ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás Jeho umučenie a Kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sláva Otcu… 3x

Odpočinutie večné daj dušiam o Pane a večné svetlo nech im svieti, nech odpočívajú vo svätom pokoji.