Message to Luz de Maria (in Slovak) – 13 July 2021

SPRÁVA OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE MILOVANÚ DCÉRU

LUZ DE MÁRIU 13. júla 2021

Milované Božie deti:

V mene Najsvätejšej Trojice a našej Kráľovnej a Matky vám ponúkam tento okamih milosrdenstva. Novinky v rozpore s Božím zákonom ťahajú ľudské tvory do priepasti. Niektorí z tých, ktorí boli vybraní pre službu Nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi, sa nemodlia a oddávajú sa spoločnosti. To ich spolu so zlými myšlienkami vedie k nesprávnemu konaniu, ktoré má diabol rád.

Mládež v úplnej neposlušnosti upadla do totálnej nízkosti, kde hodnoty boli pochované, aby o nich už nikdy nikto nepočul. Viera v Boha je niečo staré, falošné a hlučné, čo priláka chorobu k mládeži a osobitným spôsobom sa jej dotýka, aby bola napravená. Niektorí by napriek tomu radšej stratili seba samého, ako by uznali, že žijú v zlom. Hudba mládeže je nenormálna, ich slová sú urážlivé pre nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a pre našu Kráľovnú a Matku.

Milovaní ľudia nášho kráľa a Pána Ježiša Krista:

Zlý plán elity profitoval z mysle ľudstva. Toto im prostredníctvom technológie predalo „zábavu“ nevyhnutnú pre nevernosť a cudzoložstvo v rodinách a vytvorilo detstvo psychologicky závislé od víťazných hrdinov bez ľudskej úcty.

Nenávisť ku verným predstaviteľom Nášho kráľa a Pána Ježiša Krista prináša prenasledovanie kuniektorým biskupom a kňazom vo Vatikáne bez sprostredkovania Božej bázne pred Bohom; čím sa dosiahne, že Cirkev nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista prejde Krvou mučeníkov. Nebojte sa, sláva je vyhradená veriacim Najsvätejšej Trojici a našej Kráľovnej a Matke. Noste Slovo Božie v zápale, bez odpočinku a bez strachu; robtevšetko, aby vaši bratia počuli Božie Slovo.

TOTO JE TA CHVÍĽA! Zem sa v oboch stranách otriasa silou. Ľudstvo sa zjednotí v strachu a vzhliadne… Z vesmíru prichádza príčina strachu.

Boží ľud:

Modlite sa srdcom. Vyrastajte duchovne uprostred toľkej duchovnej pustiny. Nie ste sami, pokračujte v neúnavnej modlitbe za spásu duší. V tejto dobe ten, kto je svetlom a dáva svetlo svojim bratom, tým viac svetla prijíma od Božieho Ducha. Kto je tmou, tým viac prijíma tmy. Choroba pokračuje. Ľudia Boží, nekolísajte. Posilňuje vás Najsvätejšia Trojica, Naša Kráľovná a Matka a Moje Nebeské légie, tých, ktorí sú v službách Božieho ľudu. Milosrdenstvo! Je čas milosrdenstva.

Spoznajte sami seba, zmeňte sa na to, čo by ste mali byť a doteraz ste to nedosiahli. Čerpajte od Ducha Svätého potrebné veci, aby ste boli stvoreniami, ktoré sa živia Božskou Láskou. Vezmite Božie milosrdenstvo, aby ste čelili zlu, ktoré robí Cirkev zmätkom. „Udriem Pastiera a ovce sa rozpŕchnu“ (Mt.26,31).

Buďte ostražití!

Pripravte sa čo najviac a podeľte sa so svojimi bratmi, ktorí nemajú vedomosť, aby sa pripravili.

Buďte opatrní, ľudstvo sa dostane do strachu a jedlo zmizne.

Buďte opatrní, podeľte sa s tými, ktorí ho nemajú, aspoň trochu, čo potrebujú.

Bez očakávania chaosu, choďte na to. Nebojte sa, kto žije vo viere, vo viere zostane a vo viere prežije. Môjmeč sa tiahne kontinentmi, nebojte sa. Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus je so svojím ľudom. Blahoslavení tí, ktorí svojou vierou budú spasení. Oslavujte našu Matku pod názvom Panny Márie Karmelskej. (16. júla)

Ja vám žehnám, Krvou nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista vás zakrývam. Nebojte sa, nie ste sami.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia:

Ako nám hovorí náš milovaný Svätý Michal archanjel, vieme, že časy prenasledovania už existujú pred Božím ľudom. To sa nedeje bez vyvolávania strachu, ale musíme si uvedomiť, že nie sme sami, nie sme sami, Kristus sa stretáva so svojím ľudom. Kristus prichádza v ústrety svojmu ľudu. Svätý Michal archanjel mi počas hovoru povedal niekoľko slov a sú to tieto:

„Svätí v tejto chvíli nebudú vzatí k oltárom. Ľudstvo si zvyklo prijímať Slovo z výšky, neprijíma ho, neprivlastňuje si ho, neváži si ho. Ako veľmi budú toho ľutovať!“ Bratia, milujme v duchu a v pravde. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/