Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 7 July 2021

Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 7 July 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 07.07.2021 Útok diabla

Bolo to uprostred noci, asi okolo pol štvrtej ráno, keď som sa modlila k nášmu Pánovi:

„Pane, viem, že ľudia práve teraz trpia, a neviem, či je to Tvoja Svätá vôľa, že ideme skrze toto utrpenie alebo nie. Ale stále Ťa prosím, skrze Nepoškvrnené Srdce Márie, Tvojej krásnej Matky, a skrze Tvoje Najsvätejšie Srdce sa vzdávam mesta Sydney, celej Austrálie a všetkých ľudí v nej. Ak je to Tvoja Svätá vôľa, prosíme Ťa, aby sa to zlepšilo, a potom Ti zasväcujem svet; koniec koncov, vždy ma žiadaš, aby som sa modlila za svet.“

Potom som povedala: „Ďakujem Ti, Pane, ak je to Tvoja Svätá vôľa.“

Zhasla som svetlo a povedala som: „Pane, dobrú noc. Blahoslavená Matka, dobrú noc.“

Prešlo pár minút, keď sa zrazu diabol javil ako najstrašnejšie stvorenie. Kričala som. Vyzeral ako vysoká, veľmi chudá a veľmi škaredá tmavá postava človeka v klobúku. Bol celý čierny a prišiel veľmi blízko k mojej posteli. Najstrašnejším a vrčiacim hlasom povedal:

„Kto si myslíš, že si, hovoriac ľuďom, aby sa modlili? Teraz mám kontrolu nad svetom. Ja mám na starosti všetko, nie On!“

Kričala som a volala na celé Nebo, aby mi pomohlo. Volala som k Blahoslavenej Matke. Kričala som na diabla a povedal som mu: „Nechystaj sa ma vystrašiť! Si nič! Ježiš to má na starosti!“

To diabla ešte viac rozzúrilo. Stále som kričala o pomoc z Neba a volala o pomoc svätých anjelov a Najsvätejšej Matky. Po nejakom čase sa objavila Blahoslavená Matka a diabol okamžite utiekol. Vďaka výzoru Blahoslavenej Matky sa diabol v okamihu stratil. Po tejto skúsenosti som sa stále triasla. Potom ma Blahoslavená Matka jemne chytila za ruku, aby ma utešila, lebo som bola v takom vystrašenom a otrasenom stave.

Blahoslavená Matka povedala: „Neboj sa. Nie som tvoja Matka, ktorá ťa chráni? Som Matkou všetkých svojich detí. Nikdy by sme mu nedovolili urobiť niečo pre vás alebo pre naše deti, ktoré nás majú radi. Neverte ničomu, čo hovorí, lebo klame. Všetky veci, ktoré robia tu na Zemi, sú jeho klamstvá.“

Keď som sa ešte stále toľko triasla z tejto strašnej skúsenosti s diablom, Presvätá Matka ma vzala do Neba, aby ma potešila a upokojila. Ocitli sme sa, že kráčame krásnou nebeskou záhradou a kráčame hore-dole, zatiaľ čo Najsvätejšia Matka ma držala za ruku.

S úsmevom povedala: „Never mu, lebo je plný klamstiev. Vkladá do ľudí strach a lož, aby ich ovládol. Toto sa deje v Sydney teraz a na celom svete. To sú všetky jeho klamstvá, ktoré dáva do ľudí.“

Keď som išla s Najsvätejšou Matkou, všetok strach a trasenie ma opustili. Cítila som ten najkrajší pokoj a vyrovnanosť. Po návrate som myslela iba na Najsvätejšiu Matku; aká je krásna a sladká a ako ma utešovala a ako ku mne potom prišiel nebeský pokoj. Aj keď teraz nemôžeme ísť do kostolov v Sydney, náš Pán si želá, aby sme napravili všetky urážky a priestupky spáchané proti Nemu.

Akt nápravy, zadosťučinenia

Ó, môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti, dúfam v Teba a milujem Ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v Teba, neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba a nemilujú Ťa.

Najsvätejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svätý, s hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti Najsvätejšie Telo, Krv, Dušu a Božstvo nášho Pána Ježiša Krista prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, na odprosenie urážok, ktoré sa Ti dostávajú.

Prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov, pre nekonečné zásluhy Jeho Najsvätejšieho Srdca a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Amen.

http://valentina-sydneyseer.com.au/7-july-2021/