Message to Luz de Maria (in Slovak) – 14 September 2021

Posolstvo od Svätého Michala archanjela. Skrze MILOVANÚ DCÉRU LUZ DE MÁRIU

14. SEPTEMBRA 2021

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Ako Veliteľ nebeskej armády vyzývam vás, aby ste sa spojili s našou Kráľovnou a Bolestnou Matkou.Každý ľudský tvor je výrazom Božskej lásky a materinskej lásky. Naša kráľovná a Matka vás pozýva, aby vásviedla k svojmu Synovi, ktorý sa na kríži daroval ako tichý baránok za hriechy ľudstva.

Naša kráľovná a matka neodpočíva:

Pozýva a vyzýva, aby ste sa nepretržite modlili, postili a kajali… Ľutovali, že ste sa previnili a konali tak, aby kajajúci ľudia začali cestu k Spáse? Existujú takí, ktorým je stále ľahostajné, čo vidia pred očami. Chcú ignorovať pravdu tohoto času, aby nemysleli alebo nezmenili svoj život. Oklamali ste tvory! Bez zmeny života, bez túžby a ochoty obrátiť sa, nedokážu zachrániť dušu. Plamene pekla (1) sú hroznou mukou a naša Kráľovná a Matka trpí pred neposlušnosťou ľudského tvora. Zadosťučiňte už dnes za príčiny utrpenia našej Kráľovnej a Nepoškvrneného Srdca našej Bolestnej Matky. Nestrácajte čas, nápravy predtým kým bude neskoro.

Modlite sa, modlite sa za Francúzsko je v nebezpečenstve.

Modlite sa, modlite sa Svätá Helena prináša nešťastie, modlite sa.

Modlite sa, Turecko potrebuje obrátenie, spôsobí to ľudstvu bolesť.

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, pripravte sa duchovne, buďte bratskí, chráňte sa, zachovávajte prikázania a skúmajte ich. Buďte mier, ktorý ľudstvo nemá… Buďte požehnanie, čo ľudstvo neponúka…

Pozorujte všetko, čo vám prenášam Božskou vôľou. Mier vo vás je nástrojom, aby ste zvíťazili nad zlom.Nebojte sa, Nebo vás vždy chráni, nebojte sa. Žehnám vás, bránim vás pred všetkým zlom. Česť Kráľovnej a Bolestnej Matke.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

(1) O pekle existuje, prečítajte si …

KOMENTÁRE LUZ DE MÁRIA

Bratia:

V tejto po sebe idúcej vlne udalostí, v ktorých sa ocitáme, keď si podávame ruku s Blahoslavenou Matkou a dôverujeme Jej materinskej pomoci, nás dnes Svätý Michal archanjel pozýva, aby nás Bolestná Matka priviedla k svojmu Synovi. Bratia, obrátenie, modlitba, pôst a pokánie. V tento deň sa obzvlášť spojme s Bolestnou Pannou Máriou, rozjímajme o každej z nich:

Prvá bolesť – Útrapy, ktoré spôsobili Môjmu nežnému Srdcu, proroctvo starého Simeona. – Keď povedal: „meč Ti prebodne dušu“. (Zdravas Mária)

Druhá bolesť – Útrapy, ktorými trpelo Jeho Najcitlivejšie Srdce, pri úteku a pobyte v Egypte. – Lebo Herodes chcel dieťa zabiť. (Zdravas Mária)

Tretí smútok – úzkosť, ktorú Jej Starostlivé Srdce prežívalo pri strate Jej syna Ježiša. (Zdravas Mária)

Štvrtý smútok – zdesenie, ktoré pocítilo Jej Materinské Srdce, keď našla svojho Syna Ježiša niesť kríž na svojich pleciach. (Zdravas Mária)

Piata bolesť – Umučenie Jej Veľkorysého Srdca, ktoré pomáha svojmu Synovi Ježišovi v agónii. (Zdravas Mária)

Šiesta bolesť – Rana, ktorú utrpelo Jeho Zbožné Srdce, pri prebodnutí, ktorý otvoril bok Jej Syna Ježiša. (ZdravasMária)

Siedma bolesť – smútok a bezmocnosť, ktoré Jej Milujúce Srdce trpelo na pohrebe Jej Syna Ježiša. (Zdravas Mária) Oroduj za nás, Najbolestivejšia Panna, aby sme boli hodní Kristových prisľúbení. Amen.