Message to Luz de Maria (in Slovak) – 21 September 2021

POSOLSTVO OD NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA SKRZE MILOVANÚ DCÉRU LUZ DE MÁRIU 21. SEPTEMBRA 2021

Milované deti, prijmite Moje požehnanie. Ste Moji ľudia, ktorých milujem. Deti, ešte raz prichádzam

k vám, aby Som vás zavolal, aby ste odmietli hriech a spoznali Ma správne, lebo Ma tak ľahko nezamieňate.

Odmietate Ma poznať, lebo neuznávate Ma, pohŕdate prikázaniami, sviatosťami, eucharistickou slávnosťou a správnym prijatím. Je to pre Moju veľkú časť symbolika, strata času, v ktorej Ma prijímajú na pohľad. Bez toho, aby ste počúvali Výzvy otcovského domu, pokračujete v ľudskom ja, ktoré narastá zvrátenosťou, ktorú v sebe nesiete.

Vytvárate zákony, ktoré okrem iných zákonov uprednostňujete zabíjanie nevinných, ktoré vedú k utrpeniu ľudstva pre tento veľmi vážny hriech. Nie ste známym stvorením… Ste generácia, ktorá rebeluje proti ich Pánovi

a ich Bohu. Namyslené ľudské ego (1) nepoznáte Charitu ku iným… Neposlušnosť je jedlom mnohých ľudských tvorov… Vernosť je absurdita, a preto sú Moji ľudia vo veľkom nebezpečenstve kvôli nedostatku úprimnosti a bratskej lásky, s ktorou by prežili, keby sa navzájom chránili. Toto sú kritické chvíle pre Môj ľud, v ktorých sa ľudská bytosť tým, že ich s extrémnou miernosťou nechala zviesť na scestie, oddala vlkom ako ovce bez pastiera. (Mk 6,34) Čakajú vás väčšie a hrozné utrpenia, krízy všetkých druhov, prenasledovanie za to, že ste Moje deti, za to, že ste iní ako ostatní, ktorí sa spájajú s hriechom a neposlušnosťou. Čas sa skrátil… Sociálne povstania rastú, komunizmus (2) je pripravený zaútočiť na ľudstvo a uvrhnúť ho do vojny. (3) Ste bližšie k Varovaniu. (4)

Upozornenia z Môjho domu sa splnia pred vašimi očami a budú pokračovať v plnení. Pšenica sa oddelí od pliev. Nie všetci tí nazývaní Mojimi deťmi prichádzajú na konci.

Uchovávajte potraviny, bude ich málo. Pripravte si požehnané hrozno (5) a uložte med. Vezmite si so sebou olej Dobrého samaritána a lieky, ktoré vám oznámil Môj dom. Majte so sebou olej pelargónie,(Geranium)

(100% esenciálny olej Geranium má sladkú bylinnú vôňu podobnú ruži. Tento povznášajúci olej je získavaný parnou destiláciou z kvetov a listov pelargónie ktoré Moje deti nazývajú Olej Svätého Michala archanjela na počesť Môjho milovaného archanjela. https://www.tuliatuli.sk/geranium-prirodny- esencialny-olej (6)

Ste bližšie k Varovaniu. Očakávané udalosti a Varovanie sa môže stať v priebehu niekoľkých dní. Duchovná bieda ľudstva vás zavedie do priepasti. Je mi ľúto modliť sa, žehnať a byť bratský pred srdcom kameňa, ktorý majú mnohé Moje deti. Láska hasne… Diabol ju uhasí pred prázdnym ľudstvom, bezo Mňa a bez pocitov. Moje deti by sa nemali báť, Moje milosrdenstvo vás chráni a Moja Blahoslavená Matka vás kryje svojim

plášťom. Vpred Moji ľudia! Vpred s vierou, s nádejou, s bezpečím Nového Neba a Novej Zeme (Ap. 21,1).

Môj anjel pokoja sa na vás neustále pozerá s nekonečnou láskou a odteraz! Chráni vás. Kráčajte dopredu

bez strachu, ste Môj ľud, neprestávajte, nosím vás vo svojom Srdci. S večnou láskou, Váš Ježiš.

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

(1) O ľudskom egu si prečítajte …

(2) O komunizme si prečítajte …

(3) O vojne si prečítajte …

(4) O upozornení si prečítajte …

(5) Na požehnanom hrozne čítajte …

(6) Prečítajte si o liekoch podávaných nebom

KOMENTÁRE LUZ DE MÁRIA

Bratia:

Náš Pán Ježiš Kristus vyjadril, že čas sa zrýchlil. Povedal mi: „Vstupujete do zrýchleného času udalostí,

viera je skúšaná. Povedz im, že Som Nekonečné milosrdenstvo. Povedz im, aby sa každý modlil za seba, aby nezabudli aj na svojho blížneho.“ Amen.