Message to Luz de Maria (in Slovak) – 4 October 2021

SPRÁVA OD SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 4. OKTÓBRA 2021

Boží ľud, v spojení s Posvätnými Srdcami vás pozývam.

Ako knieža nebeských légií v mene Posvätných Sŕdc, vyzývam Boží ľud, aby sa spojili jednoduchým hlasom, v jednej viere, pri Slove nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, poznaného už zo Svätého Písma. Posilnite sa prijatím Tela a Krvi nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a pri každom prijímaní pozývajte našu Kráľovnú a Matku, prijať spolu s vami Jej Božského Syna. Naša Kráľovná a Matka Neba a Zeme vás chráni; nabáda vás, aby ste zostali s Jej Božským Synom, aby vás zlo neprijalo za svoju korisť.

Ako deti Božie buďte pozorní k Nebeským pokynom. Uvedomte si, že je nevyhnutné skladovať obilie a iné potraviny podľa veku každého člena rodiny, pričom nezabudnite na pomoc niektorým svojim bratom a sestrám.

Uchovávajte potrebné lieky bez toho, aby ste zanedbávali vodu, ktorá je pre život zásadná. Ste tak blízko celosvetovému chaosu… A budete ľutovať, že ste neposlúchali ako v čase Noeho… Počas stavby Babylonskej veže… (1. Mojž. 11, 1-8) Táto generácia „pokroku“ bude žiť bez tohto „pokroku“ a vráti sa k základnému životu bez hospodárstva a bez toho, aby sa zabudlo na smrť veľkej časti ľudstva.

Čo sa deje? opýtate sa sami seba, keď vám bude zabránené opustiť miesta, kde ste. Cestovatelia sa nebudú môcť vrátiť do svojich domovov. Uprostred nezákonného globálneho chaosu bude elita nenápadne povstávať a vnucovať sa ľudstvu. Ľudstvo bude korisťou vlastného „pokroku“, vopred pripraveného na chvíľu, keď Európu zasype sneh a v iných krajinách bude zima.

Prebuďte sa, BOŽIE DETI, Prebuďte! Obráťte sa skôr, ako príde tento čas. Mojim anjelským légiám je prikázané chrániť veriacich nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a deti našej Kráľovnej a Matky Neba a Zeme.

Modlite sa, deti, modlite sa vytrvalosť, poslušnosť, oddanosť a vieru.

Modlite sa za celé ľudstvo.

Modlite sa za La Palmu (Španielsko); vopred ukazuje, aké utrpenie spôsobí ľudstvu.

Zmeňte sa skôr, ako na Zem príde úplné ticho. Časť ľudstva sa vzdáva nečistým duchom. Moje légie majú za úlohu predovšetkým chrániť nevinných. Kto sa bojí, nech sa obráti a zmení svoj život. Neprinášam vám strach, ale volám na svedomie ľudstva vzhľadom na to, čo sa stane. Obracajte sa, spájajte sa, pripravujte sa – rozdelenie vás vedie do chaosu. Tí, ktorí požehnávajú, sú požehnaní (I Pet. 3-9), ktorí neposlúchajú, budú trpieť; preto, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, teraz poslúchajte!

Chránime vás a budeme chrániť Božím príkazom. Buďte verní Najsvätejšej Trojici, milujúce deti svojej Kráľovnej a Matky; buďte nositeľmi dobra ku svojim blížnym. Chránime vás v každej chvíli a proti každej vyzve zla. Svojim veľkým mečom vás bránim, sprevádzam vás, osvetľujem vašu cestu. Žehnám vás, verní ľudia.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Svätý Michal archanjel mi vysvetlil, pred čím nás varuje… Mali by sme vziať Slovo dané v tejto výzve z Neba a preskúmať ju, aby sme našli podstatu volania a nezostali na povrchu. V skutočnosti sme vedení do chaosu, aký sme ešte nezažili. Preto nás Nebo už roky upozorňuje na všetky oblasti: sociálnu, politickú, náboženskú, ekonomickú. Celé ľudstvo sa z jednej chvíle na druhú ponorí do chaosu. Amen.