Message to Luz de Maria (in Slovak) – 12 October 2021

Posolstvo Ježiša z 12. októbra 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

ZIMA ZASIAHNE VEĽKÚ ČASŤ ZEME

Draho milované deti Môjho Najsvätejšieho Srdca, zostávate v Mojich ranách. Daroval Som vám vykúpenie tak, že v tomto čase ako jednotlivé stvorenia, každá osoba by sa svojim rozhodnutím rozhodla pre dobro alebo zlo.

Nevyčítajte Mi, čo sa vám deje, ale pozrite sa na seba… Čo na seba ako ľudstvo prinášate? Ako sa vám žije? Aké rozhodnutia robíte? Ako usmerňujete svoju osobnú morálku: čo prijímate a neprijímate osobne vo svojom vnútri? Každé jedno z Mojich detí sa miluje prirodzene, ale táto generácia sa miluje úplne neusporiadane.

Preto ste sebeckí a kážete v mene svojho ega: referenčným bodom je vaše ego, charakteristickými znakmi a príkladmi, ktoré dávate svojim bratom a sestrám, je referenčným bodom vnútorné ego, ktoré miluje iba seba.

Moji ľudia:

Či chcete vychádzať z nevedomosti, ktorú na seba vzťahujete prácou a konaním podľa svojho individuálneho ega? Buďte pokorní: tejto generácii chýba – pokora a prijať to, že hoci je každý človek jednotlivec, nežijete sám, ale obklopený inými ľuďmi, s ktorými Som vás povolal žiť v bratstve. Stvorenie narieka a pociťuje pôrodné bolesti, pričom očakáva, že si Moji ľudia zachovajú vieru.

Človek ovláda človeka do tak vysokého stupňa, že Elita prijíma výhľad na SEBE-DEŠTRUKCIU spôsobenú Mojimi deťmi: Potraty… Eutanázie… Atómové zbrane – najneľudskejšie zbrane, aké kedy ľudská bytosť vytvorila… Chemické zbrane, ktorými budú Moji ľudia zbičovaní… a v tejto dobe pre vás neznáme „inovácie“ – symbol ľudskej arogancie…

Modlite sa, ľud Môj, modlite sa, modlite sa, zima príde na veľkú časť Zeme, prenikne až na kosť a Moje deti v dôsledku toho budú veľmi trpieť, nečakajú to a nebudú mať náležitú prípravu na to, aby čelili mrazom.

Modlite sa, ľud Môj, modlite sa, modlite sa, Zem sa bude naďalej silne triasť: ponoríte sa do utrpenia.

Moji ľudia, musíte sa pripraviť pred akciami všetkých druhov lebo posilňujú a chaos sa zvyšuje. Viete veľmi dobre, že ľudské bytosti sa správajú brutálne, keď čelia nestabilite. Ľudstvo bude bez komunikácie: technológia bude pozastavená rozhodnutím ľudskej sily na Zemi. Ticho a strach sa zmocnia tých, ktorí Ma nemilujú, a tých, ktorí nesúhlasia s pokáním zo svojich zlých skutkov. Zostaňte Mi verní; prijmite Ma vo Svätej Eucharistii.

Necestujte po cestách, ktoré sú v rozpore s prikázaniami, sviatosťami a v rozpore so Svätým písmom. Teraz nie je čas vykladať si Moje Slovo podľa vášho osobného vkusu: buďte verní pravému Učiteľstvu Mojej Cirkvi. Nepremárnite tento čas… vstúpili ste do veľkého utrpenia.

Ľudia Moji, 13. októbra (*) sa modlite k Mojej Matke Svätý ruženec so zvláštnou oddanosťou a modlite sa ku Mne počas celého dňa za tieto úmysly: Na odčinenie hriechov ľudstva. V prosbe týkajúcej sa utrpenia ľudstva za jeho hriechy a prírodou. Ako obetu zmierenia Môjho ľudu za Nepoškvrnené Srdce Mojej Matky.

Ľudia, ste chránení. Spojte sa bratsky a nezabúdajte, že Moje nebeské légie pod velením Svätého Michala archanjela vás strážia Božskou vôľou.

Moji ľudia: Táto chvíľa je pre súčasný čas. Chránim vás, nosím vás vo svojom Najsvätejšom Srdci; nebojte sa, zlo predo Mnou odchádza.

Žehnám vaše zmysly, aby boli viac duchovné a menej svetské.

Žehnám vaše srdcia, aby boli mäkké a nespôsobovali vašim bratom a sestrám bolesť.

Žehnám vaše ruky, aby robili dobre.

Žehnám vašim nohám, aby ste išli v Mojich stopách.

AKO VÁS MILUJEM, DETI, AKO VÁS MILUJEM Nebojte sa: chránim vás.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

(*) 13. októbra 1917 dala ľudstvu Najsvätejšia Panna Mária vo Fatime v Portugalsku, veľký slnečný zázrak.

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA.

Bratia a sestry:

Toto je výzva k individuálnemu svedomiu ako deťom nášho Pána Ježiša Krista: osobné pozvanie byť bratmi a zaželať dobro všetkým našim bratom a sestrám. Vidieť sa vnútorne je veľké duchovné dobro, ktoré robíme sami a ktoré nám pomôže byť lepšími ku svojim bratom a sestrám. Toto je vážne volanie, ale zároveň nám neporovnateľná láska nášho Pána dáva silu pokračovať v ceste alebo pokračovať v ceste s vierou v lepšie zajtrajšky.

Bratia a sestry, na žiadosť nášho Pána Ježiša Krista, jednotlivo alebo vo vašich modlitebných skupinách, pomodlime sa Svätý ruženec obetovaný za úmysly, ktoré požaduje náš Pán, a zostaňme v modlitbe aj dnes, prosiac Jeho Milosrdenstvo tvárou v tvár prírodným udalostiam. Amen.