Message to Luz de Maria (in Slovak) – 19 October 2021

SPRÁVA SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE MILOVANÚ LUZ DE MÁRIU

19 OKTÓBRA 2021

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Žehnám vás Láskou, ktorú je možné nájsť iba tým, že budete verní nášmu Kráľovi. Ocitli ste sa v bode, keď ste kvôli počúvaniu iných hlasov, ako sú hlasy Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a Našej Kráľovnej a Matky, dovolili, aby do vás vstúpil zmätok (1), nedôvera a pýcha, čím ste zo seba dostali to najhoršie. človek, keď sa neveriacky vzbúri smerom k Otcovmu domu. Smerujete k momentu, keď človek bude bojovať proti človeku, pričom zabudnete, že je Božím stvorením, tvárou v tvár hladomoru, ktorý sa vznáša nad ľudstvom a temnotou tak hlboko, že nebudete môcť vidieť svoje ruky. Temnota podobná tej, ktorú ľudské bytosti nesú vo svojich dušiach kvôli nepretržitým hriechom, do ktorých sa ponorili ako ľudstvo. Táto generácia zažije technologickú regresiu a stane sa ľuďmi bez znalosti toho, ako žiť bez pohodlia tohto okamihu. Pokračujúci život bez toho, aby ste sa prestali skúmať v sebe, vás robí necitlivými, preto si myslíte, že všetko je fantázia, a preto sa nekonvertujete.

Milovaní naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom:

Slovo Najsvätejšej Trojice je spravodlivé a pravdivé. Slovo vám poskytne naša Kráľovná a Matka je autentické. (2)Hlúpe tvory! Zlá generácia, ako budete trpieť! Pripravte sa: Nezabudnite. Časy sa stávajú ťažšie… To, čo musíte trpieť, prichádza. Obráťte sa teraz! Pozrite sa na stav ľudstva… Obráťte sa teraz! Žehnám vás, Moje nebeské légie vás chránia. Láska a ochrana Najsvätejšej Trojice a našej Kráľovnej a Matky zostáva na vás. Každý anjel strážny (3) by mal byť v tejto dobe milovaný a vzývaný s väčšou vierou. Pozývam vás, aby ste sa neustále modlili Svätý ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva.

Svätý Michal Archanjel.

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

1. O zmätku…

2. Kráľovná a Matka konca časov…

3. O anjeloch strážnych…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Božia nevyspytateľná láska nás necháva varovať. Ľudstvo je tvrdohlavé; nechajme minulosť za sebou, prijmime poslušnosť a pripravme sa nielen materiálne, ale aj duchovne. Bez čakania na temnotu vyprovokovanú človekom alebo na temnotu, ktorú nám oznámilo Nebo… obrátenie, obrátenie! Amen.