Six Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 24 October 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 10.10.2021 Pýtam sa nášho Pána Ježiša, či sa môžem modliť za Austráliu

V predchádzajúcom posolstve, 19. septembra 2021, mi náš Pán povedal, aby som Ho už nežiadala o Austráliu. Na druhý deň Som mu povedala: „Pane, teraz, keď sa modlím ruženec, neviem, či by som Ti mala podať žiadosť za Austráliu. Automaticky sa radšej modlím za Austráliu, lebo tu žijem, ale teraz sa Ťa bojím opýtať.

Zjavil sa náš Pán. S úsmevom povedal: „Valentína, vieš, že Môj hnev je veľký, ale aj Moje milosrdenstvo. V tej chvíli Som bol naozaj naštvaný, ale zabudol Som. S niekoľkými ľuďmi, ktorí sa ku Mne modlia, Som Milosrdný Boh, neprechovávam hnev, odpúšťam, ale vždy dúfam, že sa ľudia ku Mne obrátia.

Náš Pán vysvetlil: „Ľudia bežali prijať injekciu bez veľkého presviedčania od vlády, ale aby sa otočili a bežali ku Mne, nechceli na Mňa ani pomyslieť. Nebolo by ti smutno? Vytvoril Som všetky krajiny a vlády. Prečo sa ľudia odo Mňa odvracajú? Môžeš Mi povedať?“

Skoro som povedala: ‚Lebo sú hlúpi,‘ ale nepovedala som to nahlas, ale náš Pán sa na mňa pozrel a usmial sa, lebo vedel, čo si myslím.

http://valentina-sydneyseer.com.au/10-october-2021-2/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 10.11.2021 Pokúšaná diablom

Vláda dnes po dosť dlhom čase ukončila blokádu a ľudia sa radovali a tešili. Plne zaočkovaní by však mali viac slobody ako neočkovaní. Modlila som sa Korunku Božieho milosrdenstva, keď sa zrazu objavil diabol. Bol veľmi vysoký, mal korálkové oči, tmavé oblečenie a na sebe tmavý pánsky klobúk.

Povedal: „Pozrite, ak prijmete injekcie, môžete mať rovnakú slobodu ako ostatní ľudia, a sľubujem vám, že ak prijmete injekcie, môžete mať čokoľvek, čo si budete želať. Dám ti to.“

Povedala som: „Nie, ďakujem! V mene nášho Pána Ježiša Krista, choď za mňa, satan, a vypadni odtiaľto! Opakovala som to niekoľkokrát a pokropila som ho svätenou vodou. Trikrát som urobila znamenie kríža a rozprášila som svätenú vodu po celej Mojej izbe. Diabol okamžite zmizol.

Pomyslela som si: ‚Aký je prefíkaný!‘ Podpichoval ma a usiloval sa byť ku mne priateľský. Tohoto konkrétneho démona som teraz videl niekoľkokrát, všetko počas blokovania kvôli vírusu. Mučil by ma. Niekoľkokrát ma paralyzoval, ale volala som nášho Pána a Svätého Michala, aby ho poslali preč.

Volala som: „Pane Ježišu, prosím príď. Pane Ježišu, príď.“ Nikdy sa nevzdáva, najmä keď píšem správy, ktoré dostávam z Neba. Diabol na mňa útočí, lebo vie, že privediem veľa duší nášmu Pánovi. Vie, že sa ku mne nedostane, no usiluje sa. Dnes sa diabol priznal, že toto je všetko jeho práca, vakcíny a ‚sloboda‘ od uzamknutia.

http://valentina-sydneyseer.com.au/11-october-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 17.10.2021 Účasť na Svätej omši

Dnes som mala veľa skúseností so Svätými dušami v očistci a zažila som veľa utrpenia, ktoré náš Pán dovolil. Ale mala som aj krásnu víziu, dnes ráno dvakrát.

Zrazu sa mi zjavil náš Pán Ježiš a povedal: „Dnes budeš veľmi šťastná. Dnes Som pre teba pripravil niečo špeciálne.“

„Pôjdeš do kostola a prijmeš Moje Telo a Krv a prijmeš sviatosť spovede. Choď za Otcom a požiadaj ho, aby ťa požehnal, lebo aj ty si Ma urazila počas Koronavírusu; bola si nahnevaná, keď si bola v uzamknutí.“

Pri prijímaní Najsvätejšej Eucharistie som vedela, že dostanem niečo veľmi silné, čo ma podrží a dá mi odvahu a silu ísť ďalej.

Náš Pán povedal: „Vidíš, stále ti hovorím, aby si Mi dôverovala, lebo po dlhom úzkom tuneli si konečne vyšla von a si slobodná. Dnes si v Mojej Svätej prítomnosti. Nezdržiavaj sa v minulosti a nezostávaj vo svete.“

Keď som bola v kostole, náš Pán povedal: „Teraz si v Mojej svätyni, si v Mojej Svätej prítomnosti, a to ti hovorím, že patríš Mne, rovnako ako aj ostatní ľudia tu. Všetci patríte Mne, nepatríte do sveta, ale patríte do svojho Nebeského domova. Preto sa radujte a buďte šťastní a ďakujte Mi za milosť, ktorú ste dnes dostali.“

Počas zasvätenia a pred povýšením Tela a Krvi nášho Pána povedal: „Chcem, aby si mi ponúkla všetkých chorých, všetkých depresívnych ľudí a všetko, čo vydržali počas tohoto obdobia koronavírusu, všetko tlak, ktorý na nich ľudia vyvíjali, všetci umierajúci a všetci tí, ktorí zomreli bez pokánia. Ponúkni Mi kňazov a biskupov a modli sa za nich, aby mali odvahu a postavili sa za Pravdu a bránili Moju Cirkev a Môj ľud, Môj Svätý zostatok. Buďte šťastní v Mojej Svätej prítomnosti, lebo to je najdôležitejšie. Všetko plynie veľmi rýchlo, život je veľmi krátky, ale Moja Svätá prítomnosť trvá večne.“ „Ďakujem za mimoriadnu milosť, ktorú som dnes dostala.“

Po Svätej omši som išla pred Sochu Presvätej Bohorodičky a poďakovala som Jej za milosť, ktorú Som dostala, že Som mohla prísť do kostola. Keď som sa chystala odísť, požehnaná Matka sa mi zjavila ako naša Pani z Fatimy, oblečená celá v bielom.

Povedala som: „Požehnaná Matka, ach, ako krásne vyzeráš.“ Blahoslavená Matka sa so mnou začala rozprávať a rozprávať mi veci. Zo sochy ožila.

Povedala mi: „Dcéra Moja Valentína, povedz Mojim deťom, že sa musia modliť veľa ružencov, aby svet prelomil zlo. Svet je práve teraz v hroznom stave, taký hriešny. V mnohých krajinách boli kostoly zatvorené; nechcú ľudí v kostoloch. V mnohých krajinách ľudia tiež protestujú a demonštrujú, bojujú za svoje práva a proti tomu, aby boli kontrolovaní, ale nič nedosiahnu, ak sa nebudú modliť. Iba modlitbou možno pretrhnúť reťaz zla vo svete.“

Ďakujem Ti, Blahoslavená Matka a náš Pán Ježiš.

http://valentina-sydneyseer.com.au/17-october-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 17.10.2021 Význam Svätého Narodenia

Dnes ráno pri modlitbe Anjel Pána sa zrazu zjavil náš Pán.

Povedal: „Prichádzam, aby Som vám pripomenul, že odteraz chcem, aby ste rozjímali o Mojom narodení a o tom, ako Som zostúpil na Zem, aby Som bol so svojím ľudom a aby Som vás všetkých zachránil, aby Som vám priniesol nádej a vieru. Opustil Som Nebo, aby Som prišiel k tebe.“

„Je to radostné obdobie roka, čas Môjho narodenia. Viete, ľudia na svete vytvárajú na kartách všetky druhy obrazov Môjho narodenia. Potom mi náš Pán ukázal niekoľko kariet vyrobených z krásneho hnedastého papiera.

Na jednej z kariet bol obraz Narodenia, ale vedľa neho bol rebrík. Pod touto kartou som videla ďalšie obrázky pokryté vrstvou krásneho priehľadného hnedého papiera.“

Náš Pán Ježiš povedal: „Nie Som spokojný s tým, ako ľudia navrhujú rôzne druhy obrazov Môjho narodenia na kartách. Vidíte, ako popierajú Moje Narodenie a ako menia veci vo svete. Nie je to dobré pre malé deti, keďže sa neučia o Mojom živote a Mojom narodení.“

Ukázal mi karty a povedal: „Pozri! V niektorých z nich je hneď vedľa Mojej kolísky rebrík. Koho to bol nápad?

Keď Som sa narodil, nikdy Som vedľa seba nemal rebrík a čo to má spoločné s Mojím narodením. Dali tam všetky druhy zvierat a vecí, ktoré nemajú nič spoločné s Mojím Narodením.“

„Narodenie by malo zahŕňať Moju kolísku, v ktorej ležím JA, Moja Matka kľačiaca a Svätý Jozef vedľa Nej. Som tak urazený.“

Potom náš Pán povedal: „Chcem, aby ste ľuďom pripomenuli, že Som veľmi svätokrádežný s obrazmi Narodenia a v kostole. Ľudia sa usilujú zmeniť veci na modernejší spôsob, že Ma strašne sväto okrádajú. Celý tento modernizmus spôsobuje veľa problémov a ateisti sa usilujú zmeniť veci, ktorým nerozumejú.“

Pane, zmiluj sa nad ľuďmi a nech pochopia pravý význam Svätého narodenia, že je to ten Najradostnejší čas, narodenie nášho Pána Ježiša. Náš Pán nám prišiel pripomenúť, že teraz by sme sa mali pripraviť na Vianoce.

http://valentina-sydneyseer.com.au/17-october-2021-2/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 23.10.2021 Ľudstvo zneužíva Božiu milosť a milosrdenstvo

Keď som sa ráno modlila, zjavila sa Presvätá Matka s Ježiškom; Mal asi päť až šesť mesiacov. Otočila Ho ku mne a povedala: „Prichádzam, aby Som priviedla svojho Syna ako malé bábätko, aby Som ťa navštívila, lebo viem, ako veľmi Ho miluješ ako malé bábätko. Ale dnes Som Ho priniesla, aby si Ho mohla utešiť.“

Dieťa Ježiš veľmi plakalo. Slzy stekali po jeho malých lícach a slzili mu oči. Tak veľmi plakal.

Blahoslavená Matka povedala: „Preto k vám rád prichádza ako malé dieťa, aby ste Ho mohli utešiť. Keď dieťa plače, z nejakého dôvodu plače, a tak Môj Syn plače v Nebi za ľudstvo, lebo mnohí Ho neposlúchajú a keď zomrú, sú zatratení.“ Blahoslavená Matka držala Ježiška, a keď som sa na Neho pozerala, povedala som utešujúco: „Čo sa deje, Moje krásne Dieťa? Čo sa ti stalo?“ Pobozkala som ho na obe líca, aby sa cítil lepšie.

Blahoslavená Matka povedala: „Uteš Môjho Syna, lebo je tak vážne urazený. Ľudstvo zneužíva milosť, ktorú im dáva vo svete. Teraz Ho úplne odmietajú. Väčšina ľudí na svete už Boha nechce. V poslednej dobe zneužívajú Jeho Milosť a Jeho Milosrdenstvo a On už nevie, čo má robiť. Dokonca aj Cirkvi sú proti Nemu.“

„Pozrite Jeho Najsvätejšie Srdce; Je plná tŕňov.“ Preblahoslavená Matka mi ukázala naše Pánovo Srdce plné tŕňov. Videla som, ako tŕne neustále hlboko tlačia na Najsvätejšie Srdce nášho Pána a spôsobujú Mu neopísateľnú bolesť. „Svet je taký hriešny,“ povedala.

„Sú tak hlboko v priepasti hriechu a klesajú hlbšie a hlbšie. Ak sa ľudstvo nezmení, musím prepustiť svojho Syna, aby súdil svet. Neustále prosím. Ó, ako veľmi prosím a prosím ľudstvo, aby sa zmenilo a neurážalo Boha. Je tak vážne urazený. Ľudskosť sa nemení. Ich srdcia sú tvrdšie ako kameň.“ Dieťa Ježiš bolo bez útechy; Stále iba plakal a plakal.

Povedala: „Odkedy boli kostoly zatvorené, mnohí ľudia sa teraz, keď sa kostoly znovu otvorili, nevrátili do kostola tak, ako kedysi; radšej ostanú doma. Ale nie je to to isté, sledovať Svätú omšu na internete. Musíte prísť do Pánovej prítomnosti.“

„Je zneužívaný vo všetkom. Ľudstvo Ho strašne zneužíva a svet ide ďalej bez Boha. Svet je bezbožný a deti tiež vyrastajú bezbožne. Iba menšina ľudí učí svoje deti o Bohu.“

http://valentina-sydneyseer.com.au/23-october-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 24. 10. 2021 Moje kostoly nemali byť nikdy zatvorené Katedrála Svätého Patrika, Parramatta

Počas Svätej omše na povýšení sa zjavil náš Pán a povedal: „Teraz sú kostoly otvorené, nikdy nemali byť zatvorené. Chcem, aby boli Moje Cirkvi otvorené. Ale Moji kňazi a biskupi sa veľmi báli vlády a ich politiky, poslúchli ich. Sú Mi neposlušní, ale poslúchajú zákon diabla.”

„Modlite sa, aby ste neprišli do času, kedy vás znova zatvoria, lebo nikdy neviete, čo plánujú. Kostoly sú tie, ktoré nemôžu vystáť. Prvý, koho napadne diabol, je Cirkev.“

„Moje kostoly by mali byť vždy otvorené. Modlite sa, aby kostoly zostali otvorené a boli stále viac otvorené ľuďom, aby Ma viac ľudí prišlo a uctievali Ma. Dnes Som stále svätokrádežný v Eucharistii, lebo ľudia dlho nepristupovali k sviatosti spovede. Dúfam, že si to ľudia uvedomia a budú činiť pokánie zo svojich hriechov, keď Ma prídu prijať.“ „Modlite sa za Mojich kňazov, modlite sa za Mojich biskupov, aby mali odvahu postaviť sa za Pravdu.“

http://valentina-sydneyseer.com.au/24-october-2021/