Five Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 29 to 31 October 2021

Five Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 29 to 31 October 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 29.10.2021 Moje kostoly lezú na krvácajúcu kalváriu

Modlitebná skupina pri večeradle – Katedrála Svätého Patrika, Parramatta

Dnes po Svätej omši, počas modlitieb modlitbovej skupiny pri Večeradle, náš Pán Ježiš prehovoril a povedal: „Valentína, dieťa Moje, ďakujem, že si opäť v Mojej Svätej prítomnosti. Chcem vám práve teraz povedať, že Moje kostoly lezú na krvácajúcu Kalváriu, kde nesiem svoj ťažký kríž. Križujú Moje Cirkvi rovnakým spôsobom, akým Som bol ukrižovaný JA. Žiaľ, chcem vám povedať, že dôjde k ďalšiemu zatváraniu kostolov, lebo si nájdu akúkoľvek výhovorku.

„Diabol nenávidí Moje Cirkvi! Modlite sa za túto Cirkev a všetky cirkvi sveta. Moji ľudia, všetkých vás ovláda zlo a už nie ste slobodní.“

Toto hovorí náš Pán Ježiš. „Na svete už nie je nič isté, iba Boh, ktorému by ste mali dôverovať. Môj hnev je taký veľký, že sa prejavuje v zúrivosti počasia, silných búrok a hurikánov. Nikdy predtým sa v mnohých krajinách sveta nestali ako teraz a budú sa ďalej odvíjať a mnohí ľudia povedia: ‚Boh sa na nás hnevá. Musíme sa zmeniť a oľutovať zlé skutky a hriech.‘ Musia Ma prosiť, aby Som bol ku všetkým milosrdný. Ako môžu byť ľudia takí slepí a takí hluchí? Povedz im, aby sa zmenili a činili pokánie a nečakali na poslednú chvíľu.“

Pane Ježišu zmiluj sa nad nami i nad celým svetom. http://valentina-sydneyseer.com.au/29-october-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 30.10.2021 Čoskoro chystám veľké prekvapenie

Náš Pán mi v poslednom čase dáva veľa utrpenia, najmä keď sa blížime k Sviatku všetkých svätých a sviatku Dušičiek. Dnes okolo piatej hodiny ráno prišiel Pán Ježiš. Vysvetlil, prečo mi dal toľko utrpenia.

Povedal: „V novembri by veľa duší chcelo ísť do Neba, do svojho nebeského domova. Je mi ľúto, že vám dovoľujem mať takú bolesť a utrpenie, ale je to jediný spôsob, ako ich môžem vykúpiť. Nezúfajte so všetkým, čo sa deje vo svete. Dôveruj Mi.“

Náš Pán bol vedľa mňa a usmieval sa, keď povedal: „Viem, ako veľmi máš rada prekvapenia!“

Usiloval sa ma rozveseliť. Povedal: „Plánujem veľké prekvapenie. Nemôžem ti povedať, kedy sa to stane, ale pracujem na tom a ty povieš: ‚Pane, si plný prekvapení!‘ Preto buď v pokoji a buď šťastná, lebo niečo také je. Je to krásne a zamilujete si to a stane sa to veľmi skoro.“

Náš Pán miluje, keď mu hovorím: ‚Pane, si plný prekvapení!‘

Bez ohľadu na to, čo sa okolo nás deje a aké znepokojujúce to môže byť, vždy by sme mali dôverovať nášmu Pánovi. Vie, čím všetkým prechádzame, no je tiež plný prekvapení.

Ďakujeme Ti a chválime Ťa, Pane Ježišu. http://valentina-sydneyseer.com.au/30-october-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 30.10.2021-2 Odpoveď nášho Pána tým, ktorí chcú opustiť Austráliu

Nedávno sa objavili príbehy o ľuďoch, ktorí chceli opustiť Austráliu kvôli prísnejšej vládnej kontrole nad ľuďmi, strate slobody a strachu, že sa to môže zhoršiť.

Náš Pán na to odpovedal a povedal: „Nemôžete utekať pred problémami. Odteraz bude mať každá krajina na svete problémy, lebo sa usilujú zaviesť vládu jedného sveta. Vlády každej krajiny budú prenasledovať svojich ľudí a budú im hovoriť, čo majú robiť, či už to chcú alebo nie.

„Zostaňte veľmi blízko Mne a Mojej milovanej Matke a obetujte Mi všetko a stojte pevne vo svojej viere,“ povedal náš Pán. http://valentina-sydneyseer.com.au/30-october-2021-2/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 30.10.2021-3 Prednášajte modlitby a utrpenie za sväté duše 

Počas modlitbového zhromaždenia v dome priateľa náš Pán Ježiš povedal: „Teraz, keď je tu november a vy sa blížite k Vianociam, mali by ste sa pripraviť na Vianoce, lebo viete, že mnohé z Mojich detí chcú ísť do Neba.

Náš Pán mi pripomenul, že čas od novembra až do Vianoc je ďalším obdobím utrpenia, ktoré musím znášať pre Sväté duše, lebo tak veľmi túžia dostať sa do Neba. Mnoho duší odchádza do Neba nielen počas mesiaca november, ale aj na Vianoce.

Počas noci som veľmi trpela pre Sväté duše a veľmi málo som spala.

Povedala som: „Pane, trochu ma bolia oči, lebo som veľmi nespala. S toľkými bolesťami nohy som nemohla mať silu byť tu dnes, rozprávať sa s týmito ľuďmi a byť medzi nimi; iba sila, ktorá pochádza od Teba, mi pomáha a dáva mi silu.“

Náš Pán nás žiada, aby sme v tomto čase obetovali svoje modlitby a utrpenie za Sväté duše.

Pane, zmiluj sa nad svätými dušami. http://valentina-sydneyseer.com.au/30-october-2021-3/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 31.10.2021 Mali by sme myslieť na Narodenie nášho Pána

Dnes ráno, keď som sa modlila, sa zjavila Presvätá Matka s Ježiškom v náručí. Vyzeral na jeden a pol roka a bol vždy taký krásny. Blahoslavená Matka Ho jemne priložila ku mne.

Dieťa Ježiš sa na mňa pozrelo a povedalo: „Včera si tam ľuďom zabudla spomenúť Moje Narodenie.“

„Mali by ste myslieť na Moje Narodenie, lebo je veľmi blízko. Ľudia by sa teraz mali pripraviť a mali by Ma chváliť a spievať Mi!”

Včera sme boli pozvaní do domu priateľa na modlitbové zhromaždenie, kde sa zišla malá skupina ľudí, aby sa modlili a počúvali posolstvá, ktoré dostávam z Neba. Mala som v úmysle spomenúť Narodenie Pána, ale keď sme sa všetci rozprávali, vypadlo mi to z hlavy.

Cítila som sa hlboko smutná, že som nespomenula Jeho Sväté Narodenie.

Povedala som: „Och, je mi to tak ľúto, moje malé dieťa.“

Zrazu, na moje milé prekvapenie, náš Pán začal spievať takým krásnym a nádherným hlasom. Keď spieval, hľadel hore; Jeho pohľad sa obrátil k Nebu. Ježiško spieval najkrajšiu vianočnú melódiu „Sláva, sláva novonarodenému kráľovi…“

Povedal: „Spievam si, aby Som ti dal vedieť a pripomenul ti, že Moje Narodenie je blízko. Pamätajte, že je to najdôležitejšie zo všetkých.“

Zbožňovala som spievajúceho nášho malého Pána Ježiša, keď sa zrazu po ľavici nášho Pána objavila zlá žena. Mala odpornú tvár a bola celá v čiernom. Blahoslavená Matka rýchlo zdvihla Ježiška do náručia, aby ho chránila. Zlá žena potom nahnevane niečo zamrmlala. Rýchlo som urobila znak kríža + a urobila som nápravu. Zlá žena zmizla.

Blahoslavená Matka povedala: „JA a Môj Syn sme ťa prišli varovať a chrániť. Nemáš ani poňatia, koľko čarodejníc sa tu teraz pohybuje.“

Pozrela sa na mňa so smútkom a povedala: „Vidíš, koľko zneužívania dostávam. Všade na obzore na svete je toľko zlých duchov.“

Bolo mi za ňou tak smutno. Mali by sme odčiniť Jej Nepoškvrnenému Srdcu všetku bolesť a utrpenie, ktoré znáša.

Aby som Ju potešil, povedala som: „Požehnaná Matka, ale Ty vieš, ako veľmi Ťa milujú Tvoje deti na Zemi.“

Neskôr, keď som vykonala akt nápravy, požehnaná Matka sa opäť objavila v mojej spálni; tentoraz bola šťastná. Prišla mi poďakovať za potešenie Jej Nepoškvrneného Srdca.

Ďakujem Ti, Ježiško a požehnaná Matka, za Tvoju ochranu.

http://valentina-sydneyseer.com.au/31-october-2021/