Message to Luz de Maria (in Slovak) – 4 November 2021

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 4 November 2021

POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE MILOVANÚ LUZ DE MÁRIU

4 NOVEMBRA 2021

Boží ľud, milovaný Boží ľud:

Ako princ Nebeských légií vás všetkých pozývam, aby ste boli z nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a zároveň prosím našu Kráľovnú a Matku posledných čias o Jej neustálu ochranu, s úctou a pokorou.

Milovaní:

SÚ ŤAŽKÉ ČASY – VEĽMI ŤAŽKÉ PRE TÝCH, KTORÍ CHCÚ NAĎALEJ KONAŤ A PRACOVAŤ V DOBRE. Chaos je podporovaný väčšinou vodcov národov, vodcov podriadených mocným sveta, ktorí sa odovzdali službe Diablovi. Ľudstvo je zmätené, ako keby bolo v tomto čase v Babylonskej veži (Gn 11:1-9). Bratia si nerozumejú; práce a činy niektorých sú úplne odlišné od práce a konania iných v rámci jednej domácnosti.

Žehnám tých, ktorí s láskou, dôverou a nádejou zachovávajú vieru v Najsvätejšiu Trojicu, pričom v modlitbe a bratskom sebadarovaní nachádzajú silu, ktorá ich vedie k tomu, aby zostali pevní vo viere. Dávam vám zvláštne požehnanie; pri rozlišovaní týchto časov ste neupadli do strachu alebo zúfalstva, ale zostali ste si istí Božou ochranou, napriek ľahostajnosti ľudstva, v ktorej sa zakorenil duch vlažnosti. Pokračujte, posilnení nebeskými oznámeniami, ktoré vám umožňujú napraviť sa a duchovne rásť, aby ste mohli čeliť každej forme protivenstiev, ktoré sa na vašej ceste objavia. ĽUDSTVO, DÁVAJTE POZOR! Prisluhovači Diabla vás lákajú, aby vás ovládli, vedú vás do otroctva, čím vás zvyknú niesť to, čo predchádza pečať antikrista.

Modlite sa, Boží ľud, modlite sa jeden za druhého v pravom bratstve.

Modlite sa, Boží ľud, modlite sa za Srbsko: do tej krajiny príde bolesť.

Modlite sa, Boží ľud, modlite sa za Spojené štáty, budú bičované prírodou.

Modlite sa, Boží ľud, modlite sa za Sýriu, krajinu konfliktov.

Modlite sa, Boží ľud, modlite sa: leto bude chaotické.

Milovaný Boží ľud, keď vidíte, že udalosti sa stávajú vážnejšími, modlite sa: modlite sa v duchu a pravde. Nech tí, ktorí pohŕdali Najsvätejšou Trojicou a našou Kráľovnou a Matkou, nech činia pokánie, kým nebude príliš neskoro. PRIPRAVTE SA! Táto generácia ustúpi, bude nútená nájsť v prírode to, čo zničila a čo bude potrebovať, aby prežila. Uvedomte si, že pri kožných chorobách je muškát ušľachtilá rastlina, ktorú môžete použiť aj zvonka. Naša Kráľovná a Matka to už odporučila. Vo svojej túžbe po moci ľudstvo znečistí Zem; ľudia budú zabíjať svojich bratov a sestry bez akéhokoľvek pokánia; budú sa radovať zo svojej skazenosti a potom trpieť až do špiku kostí.

Milovaný Boží ľud:

TÚTO GENERÁCIU NEČAKÁ IBA BOLESŤ, ALE OVOCIE, KTORÉ ZOSTÁVAJÚ VERNÉ                     BOŽSKEJ LÁSKE. KRISTUS VÍŤAZÍ, KRISTUS KRAĽUJE, KRISTUS VLÁDNE.

Svätý Michal archanjel

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Vo svetle tejto výzvy kľačím pred takou veľkou Láskou zo strany Otcovského domu k nám, jeho deťom.

Klaniam sa Ti, Otče, v mene celého ľudstva. Koľko toho prežijeme v krátkom čase! Ako veľmi musíme rásť v duchu, aby sme nezaváhali a žili vierou, Božím milosrdenstvom a Božími zasľúbeniami!