Message to Luz de Maria (in Slovak) – 12 November 2021

POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIU 12. NOVEMBRA 2021

Milovaní ľudia Najsvätejšej Trojice:

Bol Som poslaný, aby Som sa s vami podelil o Trojjedinú vôľu. PRICHÁDZAM VÁS SÚRNE ZAVOLAŤ, ABY STE SA DUCHOVNE PRIPRAVILI. Všetky ľudské bytosti musia rásť v duchu, musia bojovať za svoju spásu a zároveň bratsky pomáhať svojim bratom a sestrám zoči-voči utrpeniam, ktoré už prežívate, a tým, ktoré sa ešte iba naplno rozvinú. Pozývam vás k duchovnej príprave, bez ktorej ľudstvo nebude schopné prekonať zlobu tých, ktorí nasledujú príkazy Antikrista.

MUSÍTE BYŤ VIAC ODHODLANEJŠÍ! Všetci viete, že ľudstvo sa nachádza v čase naplnenia proroctiev; je to jednoducho tak, že niektorí vidia, a predsa nechcú rozpoznať, čo sa skutočne deje. NEPOZNÁVAJÚ ZNAMENIA ANI SIGNÁLY! Nevedomí a úzkoprsí ľudia sú tvrdohlaví, držia svojho ducha v zajatí svojich rozmarov a ľahostajnosti. Hoci vás uisťujú, že ste nedosiahli čas, keď sa naplnia veľké proroctvá, vy, ktorí rozpoznávate znamenia a signály, by ste mali zostať pevní vo svojom chápaní.

HLAVNOU NEVYHNUTNOSŤOU JE, ABY STE SI POZDVIHLI DUCHU, ABY STE V KAŽDÚ DOBU RÁSTLI. POTREBUJETE ROZLIŠOVAŤ, ABY STE NEBOLI VEDENÍ DO PRÁCE A ČINNOSTÍ, KTORÉ SÚ V ROZPORE S VAŠIMI ZÁSADAMI. Je naliehavé, aby ľudstvo malo určitú cestu a bolo vybavené poznaním, aby neopustilo nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista tým, že bude oklamané.

TÁTO GENERÁCIA PREJDE DVA STÁVY:

Jedným z nich je nadmerné utrpenie – stav, ktorý povedie ľudí k tomu, aby závideli mŕtvym… (Zj 9:6).

Druhým je vznešený stav vychutnávania si Božskej Lásky a hlbokého pociťovania prítomnosti Našej Kráľovnej a Matky. Bez zanechania rozhovoru na neskôr: Rozhodnite sa byť deťmi Božej vôle, deťmi Kráľovnej a Matky. Buďte pripravení požiadať nás o pomoc! Ak udalosti prídu neohlásene, skutočnosť, že ste ochotní byť deťmi Božej vôle, bude braná do úvahy „ipso facto“ samotnou skutočnosťou.

Ľudia Najsvätejšej Trojice:

Na Zemi sa budú naďalej vyskytovať vážne katastrofy: tektonické zlomy sa stali plne aktívnymi a objavia sa správy o atmosférických javoch, ktoré ovplyvnia letectvo. Objavia sa správy o nepredvídaných povodniach v rôznych krajinách, ako aj o objektoch prichádzajúcich na Zem z vesmíru, pričom netreba zabúdať ani na priebeh vojny. Buďte pripravení! Myseľ ovládnutá zlom zariadila, aby ľudstvo trpelo bez technológie a pokrokov, ktoré máte radi, bez elektriny a jedla. Pohodlie bude snom minulosti. Pre tých, ktorí žijú v poslušnosti a ktorí sa s vierou a láskou zverujú do Trojjedinej vôle a našej Kráľovnej a Matky, budú prežívať udalosti s menším trápením.

Tí, ktorí žijú v závisti ku svojim bratom a sestrám, ktorí sú netrpezliví, pyšní, arogantní a neposlušní ku Vôli Trojice, nebudú mať pokoj v srdci a to, čo sa stane, ich bude skutočne mučiť. Koľkí čakajú na Varovanie bez toho, aby si vedome prehodnotili svoj život – každý detail, čin a skutok, ktorý spáchali so súhlasom alebo bez neho, aby hľadali Božie odpustenie a pripravili sa na čas Varovania? Varovanie je Najväčším aktom Božieho                   milosrdenstva pre túto generáciu, počas ktorého sa uvidíte zvláštnym spôsobom, keď zažijete hodnotu svojich činov alebo opomenutí. (*) Varovanie bude okamihom Božieho milosrdenstva a Božieho uznania pre tých, ktorí sa obetovali a ktorí sa rozhodli patriť k Najsvätejšej Trojici a našej Kráľovnej a Matke.

BOŽIE MILOSRDENSTVO NIE JE DOKONČENÉ: PO PRIEBEHU VAROVANIA DÁ SVOJIM         DEŤOM INÉ PRÍLEŽITOSTI. Dejú sa veľké zmeny: ľudia žijú a pozerajú sa na svojich blížnych ako na menejcenných, odopierajú si mier.

Modlite sa deti, modlite sa: Argentína bude trpieť, ľudia budú bičovaní.

Modlite sa deti, modlite sa: Európa sa bude zdať opustená.

Modlite sa deti, modlite sa: Diabol vyhlási zajatie.

Modlite sa deti, modlite sa: Cirkev bude otrasená.

Boli sme povolaní pokračovať v obrane Božieho ľudu. Naša Kráľovná a Matka vedie tento boj proti zlu a nakoniec Jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí. Bez strachu, bez zdržovania sa, pokračujte vo viere, predložte všetky svoje činy a skutky pred Najsvätejšiu Trojicu a zverte sa našej Kráľovnej a Matke, aby sa vás zlo nedotklo. Iba tak ďalej, ľudia Boží! Boli sme poslaní, aby sme vás chránili. V úplnej vernosti Najsvätejšej Trojici a zjednotení s našou Kráľovnou a Matkou… KRISTUS VÍŤAZÍ, KRISTUS KRAĽUJE, KRISTUS VLÁDNE.

Svätý Michal archanjel

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá

(*) Prečítajte si o univerzálnom Varovaní.