Three Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 10 to 14 November 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 10.11.2021 Výkriky o pomoc od duše v hlbokej temnote

Keď som ukončila večerné modlitby, bolo okolo pol tretej ráno. Zhasla som svetlo v nádeji, že sa vyspím, keď ma asi o pol tretej zobudili strašné hlasné kričiace hlasy. Plač a krik vychádzali z hĺbky Zeme. Na tomto mieste muselo byť veľa duší. Z týchto desivých a strašných zvukov som počula zreteľné hlasy dvoch dám.

Kričali po taliansky: „Aiutami! Aiutami!“ čo znamená „Pomôžte mi! pomôž mi!’

Cítila som, že tieto výkriky o pomoc prichádzali z veľmi hlbokého a temného miesta, veľmi blízko pekla.

Jedna pani kričala: „To je hrozné! už to nevydržím! už to nevydržím! Toto je horšie ako Osvienčim!“

Prosila som Pána a povedala: „Pane, prosím, buď k nej milostivý. Prosím, dostaňte ju odtiaľ. Toto je hrozné.“

Neviem, čo robila počas svojho života. Iba kričala – taký strašný krik, akoby stonala v najhlbšej agónii.

Šokovaná krikom a nárekmi žien o pomoc som rýchlo rozsvietila lampu na nočnom stolíku a pri modlitbe ruženca som neustále hľadela na obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Svätého Kríža na mojej stene.

Modlila som sa: „Pane Ježišu, prosím, zdvihni ich odtiaľ.“

Vo chvíli, keď obetujete Bohu dušu, sú už v očistci pozdvihnutí na vyššiu úroveň.

Potom som si pomyslela: Čo to hovorím? Pozrite sa na moju boľavú nohu.‘ V tej chvíli som vedela, že náš Pán mi dá ešte viac utrpenia, aby som týmto dušiam pomohla. Zrazu sa mi cez nohu vylialo niečo silné, ako vriaca horúca voda. Prešlo mi priamo cez nohu, sprevádzané pálčivou bolesťou, ktorá bola taká silná a neznesiteľná. Už som to nemohla vydržať. Bolesť trvala asi do šiestej hodiny ráno.

Pán Ježiš povedal: „Za to, čo prosíš, musíš trpieť.

Pane, zmiluj sa nad svätými dušami.

http://valentina-sydneyseer.com.au/10-november-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 13.11.2021 Pán Ježiš dáva veľa znamení v počasí

Dnes popoludní, keď som sa modlila Korunku k Božiemu milosrdenstvu, sa zjavil náš Pán Ježiš a povedal:

„Valentína, Moje dieťa, nepovedal Som vo svojom Písme, vo svojich spisoch [Biblii], že na konci časov príde veľa falošných prorokov. Budú tvrdiť, že Ma vidia a že s nimi hovorím a že sa im zjavujem, ale neverte                  všetkému, čo počujete.”

„Nebehajte k nim sem a tam, lebo vás oklamú. Budú vás chcieť zmiasť a budú vám hovoriť všelijaké klamstvá, aby vám vzali všetok pokoj.“

„Toto všetko sa musí stať.“ Hovorím vám: Môj príchod je veľmi blízko, preto zostaňte veľmi silní vo Mne a vo svojej viere.

„Teraz na celom svete dávam veľa znamení v počasí. Ročné obdobia sú veľmi premenlivé a vzorce počasia sú neusporiadané, lebo Som to dovolil, lebo hriech vo svete je taký zlý.“

„Napríklad v Austrálii je v tomto ročnom období zvyčajne veľmi horúco, ale tento rok sú modely počasia veľmi premenlivé, keď zažívate chladnejšie počasie, vlhké počasie a horúce počasie, všetko zmiešané do jedného ročného obdobia. Ľudia hovoria: ‚Toto je nezvyčajné pre naše počasie. Čo sa deje?’„

„To znamená, že Môj príchod je blízko.“ Robím všetky zmeny počasia, lebo životy ľudí sa musia zmeniť. Trpezlivo čakám, kým sa ľudia ku Mne obrátia. Žiaľ, iba málokto pozná Moje znamenia.“

„Teraz chcem, aby ste vo Mňa veľmi silne verili, počúvali iba Mňa, verili Mi, lebo tieto časy sú veľmi                  mätúce. Preto chcem, aby ste zostali pevní vo Mne.“

Pane, daj nám silu a buď milostivý svetu.

http://valentina-sydneyseer.com.au/13-november-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 14.11.2021 Stratené mnohé milosti, keď boli kostoly zatvorené

Dnes počas Svätej omše náš Pán Ježiš povedal: „Valentína, chcem, aby si Mi obetovala všetky sväté duše             v očistci.“

Nariekal: „Viete, že počas koronavírusu, keď boli všetky kostoly všade zatvorené, sa stratilo veľa milostí? Tieto milosti zvyčajne prijímajú všetci ľudia prítomní na Svätých omšiach a majú z nich úžitok všetci na tele i na duši.“

„Počas zatvárania kostolov museli ešte viac trpieť duše; museli dlhšie čakať na obetovanie pri úpätí Svätého oltára. Ale dnes bude radosť pre mnohé duše; prišlo ich oslobodenie. Taká radosť a chválenie Boha po dlhom očisťovaní.“

Náš Pán Ježiš s úsmevom a uštipačným tónom povedal: „Všetky tieto duše budeš živiť a hovorím ti, že všetky budú vzkriesené do Neba, svojho nebeského domova.“

Povedal: „Pozri, Valentína! Ukážem ti.“

Ajaj! Povedala som: „Pane, je ich tak veľa.“

Zrazu som videla veľa duší, ako vychádzajú z priľahlej kaplnky v procesii do katedrály, skrze centrum                      a smerom k hlavnému oltáru, kde sa slávila Svätá omša. Boli vo veľkej skupine, natlačení veľmi blízko k sebe, všetci kráčali a robili veľmi jemné kroky. Stáli pred oltárom a mierili na úľavu. Počas pobytu v Cirkvi netrpeli                  a náš Pán im dovolil, aby tam boli. Všetci sa tešili, tešili sa a netrpezlivo čakali.

Povedal: „Vidíš, koľko ich je?“

„Dnes sa budú všetci radovať. Vidíš, budeš ich živiť Valentína! Ponúkni Mi ich všetky. Bude to taká radosť.“

Povedala som: „Pane, aké krásne.“

Keď som sa po Svätom prijímaní vrátila do svojej lavice, ďakovala som Pánovi, že ich prijal. Keď som obetovala duše prítomné pri oltári a Svätým prijímaním ich živil, sledovala som, ako sa nad oltárom objavilo jasné zlaté svetlo a všetky duše boli zmietnuté do tohoto svetla a zmizli.

Nevedela som, že keď obetujete duše nášmu Pánovi, musia ešte počkať. Duše si nevedia pomôcť, aj keď prosia. Náš Pán by nepočúval, ale niekto ich k Nemu musí nasmerovať. Boli to špeciálne duše, ktoré potrebovali obetu tejto Svätej omše, aby mohli ísť do Neba. Neviem, ako dlho boli v očistci. Náš Pán je taký dobrý a láskavý.

Jedna duša mi raz opísala, ako boli vzatí do Neba. Okolo nich začnú víriť žiarivé nebeské svetlá a sú bezmocní, keď ich ťahá hore ako magnet. Duša prechádza tunelom, vedená anjelmi; je zmietaná vyššie a vyššie do Vesmíru do ich nebeského domova. Potom Boh Otec a Pán Ježiš a Presvätá Matka vítajú duše. Pre každú dušu je taká radosť a radovanie sa v Nebi. So Svätými dušami to nikdy nekončí, ale dnes veľká skupina vstúpila do Neba.

Pane, ďakujem Ti a zmiluj sa nad Svätými dušami.

Náš Pán mi pripomína a hovorí: „Neprestávaj sa modliť a nezabudni, že je oveľa viac duší, lebo ľudia zomierajú každým dňom.

http://valentina-sydneyseer.com.au/14-november-2021/