Two Messages to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 2 and 3 December 2021

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 3.12.2021 Modlitby ruženca vo večeradle Pán Ježiš hovorí, že svet je v úplnom spustošení a zúfalstve

Dnes počas modlitieb ruženca vo Večeradle, keď sme predkladali svoje prosby, sa zjavil náš Pán Ježiš

a povedal: „Valentína, dieťa Moje, chcem, aby si Mi obetovala celý svet a modlila sa zaň. Viem, že to dokážeš. Všetky modlitby Mi pomôžu zachrániť svet. Teraz je svet v totálnej pustatine a zúfalstve a potrebujú Moju pomoc. Zatiaľ Som ochotný odložiť svoj súd a prinášam svoje milosrdenstvo, aby Som zachránil svet. Ale na to všetko potrebujem vašu pomoc. Chcem, aby ste šírili Moje Sväté Slovo a povedali Môjmu ľudu, aby sa modlili.“

Kým bol náš Pán prítomný v kostole a keď Mi dával toto vážne posolstvo, zrazu ma zdvihol vysoko nad obzor. V jednej chvíli som bola v prítomnosti nášho Pána, kľačala som v lavici a modlila sa, keď ma náš Pán zrazu a bleskovo zdvihol, zdvihol vysoko, vysoko nad obzor, nad oblaky. Zrazu som jasne videla svet podo mnou,

zakrytý mrakmi. Bola som teraz niekde vo vesmíre, predo mnou stál náš Pán Ježiš, keď som pred Ním kľačala. Mal na sebe krásnu sýtu smotanovú tuniku. Výraz nášho Pána bol smutný. Zároveň som z diaľky podo mnou zreteľne počula ozvenu modlitieb ruženca, ktoré naša modlitebná skupina ruženca prednášala a vstávala. Počula som, ako ľudia reagujú. Rozpoznala som ich hlasy. Modlitby sa ozývali do vesmíru, aby ich náš Pán počul. Modlitby boli vyzdvihnuté do Neba. Teraz som videla, ako modlitby, keď sú úprimné a zo srdca, putujú a ozývajú sa vesmírom. Bola som nad svetom a nad oblakmi, kľačala som pred naším Pánom.

Náš Pán sa pozeral na svet pod sebou. Povedal: „Hovorím vám, kam sa teraz pozriem, všade je ohavnosť, pustatina a tma. Väčšinu z toho spôsobuje tento strašný vírus a zlo, ktoré sa šíri po celom svete. Ľudia sú zúfalí a strácajú nádej vo svojich životoch.“

Pozeral sa na mňa, znepokojený svetom, no zároveň sa trochu usmieval, znamenie nádeje pre svet. Požiadal ma: „Pomôž mi a spolu môžeme priniesť svetlo do sveta a všetko ho zachrániť.

Jemne prikývol hlavou v nádeji a povedal: „Toto všetko sa dá dosiahnuť modlitbami.

Spýtal sa: „Môžem sa na teba spoľahnúť?“

„Môžem?“ Spýtal sa znova.

„Povedz Mojim deťom, aby brali Moje posolstvo vážne.“ „Žehnám ťa. Buď v pokoji.“

Potom som sa zrazu ocitla späť v kostole, kľačala som v lavici so svojou modlitebnou skupinou a modlila som sa ruženec vo Večeradle.

Na druhý deň som sa rozprávala s naším Pánom: „Pane, rada by som o tom všetkým povedala. Ako to urobím? Ako poviem ľuďom, aby sa modlili za svet?“

Pán Ježiš povedal: „Nikdy nerobím nič, kým nevarujem svoje deti pred časom.“

Náš Pán nám vždy dáva šancu, aby sa veci zmenili k lepšiemu. Chce zachrániť svet a chce, aby sme sa za svet veľmi modlili.

Pane, zmiluj sa nad celým svetom.

http://valentina-sydneyseer.com.au/3-december-2021/


Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 2.12.2021 Malý Ježiš chce, aby sa malé deti zhromaždili okolo Jeho kolísky

Keď som sa doma modlila a ďakovala za prijaté milosti, mala som krásne videnie malého Dojčaťa, nášho Pána Ježiša ležiaceho v malej kolíske. Aj keď bol dieťa, bol veľmi vážny a vážne povedal a povedal: „Chcem, aby si sa priblížila k Mojej kolíske a uctievala Ma a chválila Ma a povedala Mi, že Ma miluješ.

Potom povedal: „Lebo takto mnohí Ma vo svete opúšťajú. Povedz Mojim malým deťom, aby prišli okolo Mojej kolísky, aby spievali kráľovi dojčiat, ktorý sa narodil v chudobnej maštaľke, aby vás všetkých zachránil. Naučte malé deti, aby Ma poznali a milovali Ma. Veľmi ich milujem. Sú ako anjeli a prinášajú Mi takú útechu a radosť, taká je ich láska ku Mne. V adorácii spievajú vianočné koledy a chválospevy a JA ich milujem najviac a všetkým ich žehnám.“

Povedala som: „Ďakujem Ti, Moje malé dieťa a kráľ. Nech Ťa chvália naveky vekov všetci na Zemi.“

Videla som Ježiška ležať v malej kolíske, celé žiariace a oblečené v čisto bielom a so zdvihnutými ručičkami, ako pozýva ľudí, aby prišli okolo kolísky.

Tak krásne spieval: „Poď, poď do Mojej kolísky a klaňaj sa.“

Po tomto videní, po celý deň v Mojom srdci, som stále počula nášho malého Pána spievať: „Poď, poď do Mojej kolísky a pokloň sa.“

Chválime Ťa, klaniame sa Ti a milujeme Ťa Pane Ježišu.

http://valentina-sydneyseer.com.au/2-december-2021/