Message to Luz de Maria (in Slovak) – 11 December 2021

POSOLSTVO SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA SKRZE LUZ DE MÁRIA 

11 DECEMBRA 2021

S odkazom na sviatok Panny Márie Guadalupskej

Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

NAŠA KRÁĽOVNÁ ROZDRVÍ HLAVU SATANA.

NAŠA KRÁĽOVNÁ, VELIACA NEBESKÝM LÉGIÁM, VYVOLÁVA SATANOVI STRACH.

Ľudia našej Kráľovnej, tento sviatok našej Kráľovnej a Matky je zároveň dňom adventu. Počas adventu sa ľud nášho Kráľa a Pána pripravuje a ľud vašej Kráľovnej a Matky sa pripravuje. Syn nie je bez Matky; Matka nie je bez Syna. Práve v tomto čase čakania je ľud Syna držaný rukou Matky Syna ako útočisko spásy. Koľko ľudí odpočíva pod ochranou materského plášťa, plášťa, ktorý prikrýval nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista!

VYZÝVAM VÁS, ABY STE TO CELÉ PREDLOŽILI NAŠEJ KRÁĽOVNEJ A MATKE, ABY VÁS UDRŽALA V ČISTOTE OD DIABLOV. Bez toho, aby ste sa vzdali viery, ako verný ľud, ktorý ste vernými deťmi svojej Kráľovnej a Matky, dbajte na mnohé výzvy, ktoré dostávate, a posilňujte svoju nádej na lepší zajtrajšok, kde mier bude vašou potravou a Božská Láska slnko, ktoré vás neustále osvecuje.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ


POSOLSTVO NAJSVÄTEJŠEJ PANNY MÁRIE SKRZE JEJ MILOVANEJ DCÉRE LUZ DE MÁRIA

11 DECEMBRA 2021

S odkazom na sviatok Panny Márie Guadalupskej Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

PRÍĎTE K MÔJMU SYNOVI: OČAKÁVA VÁS S NEKONEČNOU LÁSKOU. V tento deň, keď ku Mne prichádza toľko Mojich detí, žiadam vás, aby ste zostali verní Môjmu Synovi a boli stále lepšími deťmi a zostali verné pravému Učiteľskému úradu Cirkvi Môjho Syna.

Milované deti, pripravte útočiská, o ktoré vás žiada Môj Syn, ako aj domy zasvätené Našim Najsvätejším Srdciam, aby boli útočiskom pre tých, ktorí tam prebývajú. Musíte zachovať to, čo je potrebné, aby ste prežili, bez toho, aby ste upadli do zmätku, vždy mali pokoj vo svojich srdciach, lebo Naše Najsvätejšie Srdce sú útočiskom, kde sa musíte náležite pripraviť ako chrámy Ducha Svätého.

Pripravte sa – tí z vás, ktorí nedokážu zhromaždiť to, o čom viete, že je materiálne potrebné, by ste si mali byť istí, že Môj Syn vám pošle to, čo potrebujete, aby ste sa uživili. Viera je nepostrádateľná na cestách Môjho Syna a ešte viac, keď ľudstvo vidí vo všetkom, čo zažíva, nejakú temnotu. Deti, nenechajte sa zmiasť; nedovoľte, aby do vás vstúpila nedôvera ku Božej ochrane alebo Mojej ochrane; nepochybujte o tom, že Môj milovaný Svätý Michal archanjel zostáva natrvalo nad ľudom Môjho Syna. Modlite sa, deti, modlite sa s hlbokou vierou. Neváhajte: uvedomujte si, čo sa deje, aby ste sa za to modlili a Moje deti nech si navzájom slúžia.

Táto generácia zažíva to, čo iní z ich generácie nezažili, čím si spôsobuje väčšiu bolesť a väčšiu osamelosť.

Odmietajúc Môjho Syna, je pre nich ťažké pochopiť Božské cesty: ich uši sú zatvorené, ich oči nevidia a ich myseľ všetko popiera, čo ich vedie k zúfalstvu a nepokoju, do zdanlivo nekonečnej zimy.

VRÁŤTE SA, MALÉ DETI! PRÍĎTE K MÔJMU SYNOVI, KTORÝ VÁS ČAKÁ. PRÍĎTE K TEJTO MATKE.

Bez pochýb o Mojej Materinskej láske, s dôverou v túto Matku, podajte Mi ruku a napredujte ľahkým a istým krokom.

Milovaní ľudia:

NEZOSTANETE SAMI…

NEZOSTANETE SAMI…

NEZOSTANETE SAMI…

Žehnám vás, milujem vás. Nebojte sa.

Matka Mária.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ