Message 837 (in Tagalog) – 8 December 2021

MENSAHE NA IBINIGAY NG ATING PANGINOON AT ATING MAHAL NA INA KAY WILLIAM COSTELLIA – LUNES IKA-8 NG DISYEMBRE, 2021

MENSAHE BLG. 837

Pista ng Immaculada Concepcion

Ginagawa ng kaaway ang lahat para maalis ka sa eksena; makikita mo ang Aking Banal na Kamay na mamagitan; mga dakilang bagay ay nasa paggawa na – ikay dumaranas ng mabigat na pagsubok ngunit ito ay malapit nang magwakas – Ang Aking Kamay ay malapit nang bumaba sa lahat ng nagpahirap sa iyo. – ang panghuling kilos ay isasagawa ng iyong mga Abugado, na sa iyo’y magpapalaya.

ATING PANGINOON: “Binabati kita Aking Minamahal na anak ng Krus”

WILLIAM:  Sina Hesus at Maria ay naririto kasama sina San. Miguel, San. Raphael at San. Gabriel.

ATING PANGINOON: “Amin kang Pinagpapala ngayon, ang Kapistahan ng Immaculada Concepcion: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

WILLIAM:  Ang Puting Krus ay Naroroon at sinasabi ni Hesus:

ATING PANGINOON: “Aking minamahal na anak, nagdurusa sa ilalim ng Aking Krus ng Kaligtasan, maging mapayapa at alamin na Ako at ang Aking Mahal na Ina ay palaging sumasaiyo.”

“Huwag kang mabalisa anak, sapagkat ang krus na ito ay malapit nang magwakas. Ginagawa ng kaaway ang lahat para maalis ka sa eksena, ngunit hindi niya namamalayan na Ako ang may hawak sa lahat ng bagay, dahil sa lalong madaling panahon makikita mo ang Aking Banal na Kamay na mamagitan, dahil ang mga dakilang bagay ay nasa paggawa na.”

“Patuloy na manalangin, Aking Anak, sapagkat Ang Aking Kamay ay malapit nang bumaba sa lahat ng nagpahirap sa iyo.”

“Sabihin sa lahat ng Aking mga anak na mahal Ko sila at alam ang lahat ng bagay na nangyari at mangyayari.

Pinagpapala kita, anak: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen.”

“Ang aking Mahal na Ina ay nais kang makausap.”

ATING MAHAL NA INA: “Binabati kita, Aking minamahal na anak, na nagpapasan ng mabigat na krus para sa kaligtasan ng lahat ng Aking mga mahal na anak. Huwag kang matakot Aking anak, dahil ikay dumaranas ng mabigat na pagsubok ngunit ito ay malapit nang magwakas, dahil ikay uuwi na at sa panahon ng iyong pamamalagi sa tahanan, ang panghuling kilos ay isasagawa ng iyong mga Abugado, na sa iyo’y magpapalaya.”

“Mahal kita aking Anak at ibinibigay sa iyo ang Aking Kalinis-linisang Puso. Magtiwala sa iyong pagliligtas. Ipagdasal ang lahat ng gumagawa laban sa iyo. Mahal kita Aking matamis na anak at Pinagpapala kita at sila na iyong minamahal: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.”

“Manatili sa Kapayapaan. Mahal na mahal kita sapagkat Ako ang Kalinis-linisang Puso na nagbabantay sa iyo. mahal na mahal kita. Hinahagkan kita at pinagpapala kita: Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.”

Ang Iyong Ina

WILLIAM: Ang tatlong Anghel ay nakatayo sa likuran ni Hesus na bumubuo ng isang kalasag sa paligid nila at umaawit. Isang Sirkulo ng Ilaw ang nabubuo palibot sa kanila kasama ang Puting Krus na nagniningning. Ako ay nakatayo sa gitna nila.

ATING MAHAL NA INA: “Yung mga tiga ibayong dagat: Yung isa na natatangi ay nagsasabing ang Monarko ay ipinagdadasal ka at para sa iyong paglayang nalalapit.”


[Orihinal na Mensahe : https://littlepebble.org/2021/12/16/message-837-8-december-2021/]