Message to Luz de Maria (in Slovak) – 1 January 2022

Posolstvo od Svätého Michala archanjela. SKRZE LUZ DE MÁRIA 1. JANUÁRA 2022

Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

AKO PRINC NEBESKÝCH ARMÁD, POSLANÝ NAJSVÄTEJŠOU TROJICOU VÁS ŽEHNÁM.

Odovzdávam vám Božiu vôľu pre tento ľud, ktorý sa naďalej búri, neverí v to, čo sa blíži ku každému a odmieta pracovať a konať podľa Božích žiadostí. Neustále sa hádate, žijete bez mieru a každý človek je trápením svojho brata. Ľudstvo je v permanentnom chaose. Pozor, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista! Kostoly budú čoraz viac drancované kvôli ľudskej vzbure proti tomu, čo mu pripomína zákon, poslušnosť, lásku, pokoj, vieru a morálku.

DÁVAJTE POZOR! KOMUNIZMUS (1) NASTUPUJE: NEUSTÚPIL, ALE NASTÚPIL V TOMTO ČASE S VEĽKOU SLOBODOU, KTORÚ MU POSKYTLO SAMO ĽUDSTVO. Správate sa ako nezmyselné, nerozumné stvorenia, ktoré sa neskôr budú navzájom potrebovať. Beda tým, ktorí kvôli prichádzajúcemu hladu, kvôli chorobe, aby si zachovali zdanie bezpečia, odmietnu Božskú Pečať a nahradia ju pečaťou a rozlišovacím znakom Antikrista! (2)

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Cirkev bude trpieť zmenami, ktoré náhle nastanú.

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: modlite sa za ustanovenie Cirkvi ponorenej do zmätku – žezlo bude prechádzať z jednej strany na druhú.

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: bude ohlásená nová choroba. Neprepadajte panike, Božská ochrana zostáva nad svojimi ľuďmi.

Modlite sa, ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista: Stredná Amerika bude trpieť, Kostarika bude otrasená.

Ako princ Nebeských légií Som nositeľom Božej vôle: musíte sa zmeniť na stvorenia dobra, obozretnosti, pevnej a silnej viery, presvedčených o ochrane Nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Koľkí, uvedomujúc si blížiacu sa temnotu, zväčšujú svoje chyby, vyvolávajúc vzbúrencov a prenasledovateľov!

POTREBUJETE DUCHOVNE RÁSŤ, ABY STE SA ZJEDNOTILI S NAJSVÄTEJŠOU TROJICOU, S NAŠOU KRÁĽOVNOU A MATKOU KONCA ČASOV (3), KTORÁ VÁS OCHRÁNI AJ MOJE NEBESKÉ LÉGIE. Prijmite nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista v Eucharistii, živte sa eucharistickým jedlom (Mt. 26:26c).

Buďte milovaní, rozdávajte lásku, žite v Božskej Láske, odovzdávajte Božskú Lásku, aby pokoj pochádzajúci z lásky svedčil na strane každého z vás. Toto je čas, aby ste sa zamysleli: ZLO VÁM CHCE VYRAZIŤ ARCHU NOVEJ ZMLUVY A NECHAŤ VÁS SIROTY V TOMTO SVETE NEPRÁVOSTI. Buďte múdri, aby váš jazyk nebol ohňom, ktorý všetko zapáli, aby to nebol jed, ktorý zabije tvojho brata. Majte na pamäti, že práve tým istým jazykom, ktorý zabíja vášho brata alebo sestru, sa modlíte, žehnajte a uctievate Trojjediného Boha alebo Našu Kráľovnú a Matku konca Časov. Žehnám vás, chránime vás: boli ste zverení do Našej starostlivosti. Zostaňte bez strachu: Moje légie dohliadajú na každého z vás s neustálou pozornosťou. Žehnám vás. Bez strachu kráčajte vo viere.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Zdravas Mária NAJČISTEJŠIA, BEZ HRIECHU POČATÁ

Prečítajte si o komunizme…

Prečítajte si o mikročipe…

Prečítajte si o Kráľovnej a Matke konca Časov…

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

Svätý Michal Archanjel ako kapitán nebeských zástupov je rozhodujúci v sile a moci, ktorú mu dáva Najsvätejšia Trojica. Volá nás v tomto čase prechodu pre ľudstvo, keď prechádza zo zajatia do zajatia, ale ľudské bytosti pokračujú bez toho, aby sa chceli pozerať. Všade bol narušený mier: hádky sa pre ľudstvo stali normálnymi. Zlo a jeho inštitúcie, ktoré sa šíria všade skrze svoje veľké chápadlá, chcú, aby Boží ľud nemal kostoly, neprijímal Ježiša v Eucharistii a bol ľudom bez Matky. Vyzýva nás, aby sme merali svoje slová smerom k blížnemu a proti nemu.

„Kto má uši, nech počúva“ (Mt 13, 9). Amen.

[See website: https://littlepebble.org/2022/01/04/message-to-luz-de-maria-1-january-2022/]