Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 24 January 2022

Správa od Valentíny – vizionárka zo Sydney – 24.01.2022

Staroveké zátky na dne mora. Zatiaľ čo som sa modlila za to, čo sa stalo na Tonge, Prišiel náš Pán a povedal: „Možno by ste chceli znova priniesť tieto posolstvá, aby ľudia mohli rozjímať a pripomínať im to a modliť sa, keďže je to veľmi vážne.“

Počas ranných modlitieb ma navštívilo päť anjelov, jedným z nich bol Svätý Michal.

Povedali: „Boli sme poslaní od nášho Pána, aby sme vám zjavili niečo, o čom neviete. Videli ste nášho Pána a aký je smutný za svetom a celým ľudstvom, ktorých srdcia sú také chladné a neochotné sa zmeniť.“
„Dnes sme prišli, aby sme vám ukázali najhlbšiu časť sveta, v najhlbšom mori. Poď bližšie a ukážeme ti to.“

Podišla som bližšie a predo mnou sa objavila veľká sklenená obrazovka, skrze ktorú som videla na dno mora. Bolo to také skutočné. Vízia bola krištáľovo čistá. Potom jeden z anjelov držal menšiu priehľadnú obrazovku skrze tú veľkú a prikázal mi, aby som sa skrze ňu pozrela. Keď som to urobila, videla som, že to zväčšuje každý detail, ktorý bol na dne mora. Videla som, ako vlnový pohyb vody rozvíril sediment na morskom dne a vytvoril podmorský prachový oblak.

Anjel povedal: „Nijaké ľudské oko nikdy nevidelo to, čo sa ti chystám ukázať.“

Keď sa oblak prachu usadil na morskom dne, jasne som videla niečo, čo vyzeralo ako okrúhla cementová doska s priemerom menej ako pol metra. Čím viac som pozorovala, videla som, že na morskom dne je veľa takýchto okrúhlych dosiek. Všetky boli rovnaké.

Anjel povedal: „Pozrite, tieto zátky, ktoré vám ukazujeme, sú veľmi staré. Sú tu od počiatku Stvorenia. Je ich veľa po celom svete. Čoskoro budeme mať povolenie ich otvoriť, lebo Boh nám to prikáže. Keď ich otvoríme, svet zažije veľa sopečných erupcií, požiarov, zemetrasení a cunami. Čoskoro bude na svete ťažké utrpenie, ak ľudia nebudú činiť pokánie a neobrátia sa.“

Anjel bol na mňa veľmi prísny a povedal: „Musíte ľuďom hovoriť pravdu, neľutujte ich. Ak je to vôľa Božia, stane sa to. Boh varoval ľudí a oni nepočúvali.“

Anjel sa choval prísne, keď povedal: „Poďte sa na to ešte raz pozrieť! Toto je vážne a toto je skutočné!“

Pozrela som sa znova a veľmi ma to rozrušilo, lebo som vedela, čo je pod týmito zátkami. Cítila som sa veľmi nesvoja v prítomnosti anjelov, keď ma napomínali a hovorili: „Musíte ľuďom hovoriť pravdu a nielen im hovoriť o krásnych veciach a zakrývať realitu.“

Drahý Pane, nech svet počúva Tvoje Sväté Slovo a nech počúva Tvoje varovania a oľutuje svoje hriechy, nech Ťa prestane urážať.

http://valentina-sydneyseer.com.au/24-january-2022/